RSS

Aktualności

 • Termin składania wniosków o udzielenie dotacji w 2020 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach

  2020-01-17 13:46

   

  Ogłoszenia o terminie składania wniosków o udzielenie dotacji w 2020 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków

  Wnioski o dotację celową na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków należy składać do dnia 31 stycznia 2020r. do godz. 14.30, w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Cieszynie, Rynek 1 lub przesłać na adres: Urząd Miejski w Cieszynie, Rynek 1, 43-400 Cieszyn. Więcej informacji: KLIK

 • Pożyczki na remont obiektów zabytkowych rok 2020

  2020-01-17 13:42

   

  Zawiadomienie o możliwości składania wniosków o udzielenie pożyczek na remont obiektów zabytkowych z terminem spłaty do dwóch lat od dnia podpisania umowy pożyczki. Więcej informacji - KLIK

 • OGŁOSZENIE

  2020-01-17 12:34

   

  o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna obejmującego obszar w rejonie ul. Bielskiej, ul. Z. Kossak-Szatkowskiej, ul. G. Morcinka i W. Kargera wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

 • WR[1].jpg

  Najnowszy numer "Wiadomości Ratuszowych"

  2020-01-17 11:39

  Już jest najnowszy numer „Wiadomości Ratuszowych”. Znajdą w nim Państwo zapowiedzi nadchodzących wydarzeń, między innymi:

  - trwa głosowanie! Budżet Obywatelski 2020
  - 22. Przegląd Filmowy „Kino na Granicy”
  - 7 imprez na 70-lecie ZPiTZC im. Janiny Marcinkowej 
  - 110-lecie sportu w Cieszynie
  - Słonimski na scenie COK

  W tym numerze wywiad z Komendantem Straży Miejskiej Jackiem Bąkiem, a także aktualne informacje z Urzędu Miejskiego i ogłoszenia. Zapraszamy do lektury!

 • 1[11].jpg

  STYPENDIA W KULTURZE

  2020-01-16 14:13

   

  Informujemy, że Burmistrz Miasta Cieszyna przyznaje stypendia dla osób, które nie ukończyły 35. roku życia, zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami.

  Szczegółowe zasady przyznawania świadczenia zawiera Uchwała Nr XVII/149/15 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 30 grudnia 2015 r. - do pobrania ze strony internetowej www.um.cieszyn.pl – zakładka „Jak załatwić sprawę” - „Wydział Kultury” - „Stypendia w kulturze”.

 • Awaria urządzeń odtwarzających hejnał z wieży ratuszowej

  2020-01-16 14:08

   

  Szanowni Państwo,
  informujemy, że nastąpiła awaria urządzeń odtwarzających hejnał z wieży ratuszowej. Przewiduje się, że do dnia 24 stycznia br. hejnał znowu zabrzmi.

 • Wyniki konsultacji społecznych „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”

  2020-01-16 09:32

  Informacja o wynikach konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna projektu uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Cieszyn do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019 – 2020 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

  W ramach przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna w formie zbierania uwag i opinii w postaci papierowej oraz elektronicznej, w okresie od 27 grudnia 2019 roku do 8 stycznia 2020 roku, można było zgłaszać uwagi i opinie do projektu uchwały

 • Sprawozdanie z przebiegu konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna

  2020-01-14 10:30

  w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami.

  Konsultacje społeczne z mieszkańcami Cieszyna na temat projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami, ogłoszone zostały na podstawie:

 • Nagrody i wyróżnienia sportowe

  2020-01-13 07:56

  Wydział Sportu przypomina, że zgodnie z Uchwałą Nr XXXVIII/370/17 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 26 października 2017 roku, wnioski o przyznanie nagród i wyróżnień dla sportowców, trenerów i drużyn osiągających wysokie wyniki sportowe w 2019 roku oraz za całokształt działalności sportowej można składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Cieszynie w okresie od 2 do 31 stycznia 2020 roku. Szczegółowe informacje wraz plikami do pobrania znajdują się na stronie internetowej sport.cieszyn.pl w zakładce nagrody i stypendia/dokumenty do pobrania.

 • logo[5].png

  Budżet Obywatelski 2020 - trwa głosowanie!

  2020-01-10 08:18

  Rozpoczęło się głosowanie w tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego! Głos można oddać do 10 lutego za pośrednictwem platformy www.cieszyn.budzet-obywatelski.org