Wyszukiwarka
Rozlicz PIT w Cieszynie
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.
Przekaż 1% w Cieszynie

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.

Oficjalna strona
Miasta Cieszyn:

Oficjalna strona Miasta Cieszyn

Strona zgodna z:
Valid XHTML 1.1

„Program dla Kultury Cieszyna i Czeskiego Cieszyna”

Aktualności » „Program dla Kultury Cieszyna i Czeskiego Cieszyna”

2017-08-07 16:15

          Gmina Cieszyn wraz z partnerem projektu: Stowarzyszeniem Education, Talent, Culture z Czeskiego Cieszyna, do końca sierpnia 2018 roku realizuje projekt „Program dla Kultury Cieszyna i Czeskiego Cieszyna”, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński – Těšínské Slezsko oraz budżetu państwa.
W dniu 3 sierpnia br. podpisana została umowa z Głównym Wykonawcą w projekcie, którym zostało Konsorcjum: Kreatus sp. z o.o. z Bielska - Białej i Wyższa Szkoła Biznesu z Dąbrowy Górniczej.

          Projekt zakłada wspólne stworzenie transgranicznego dokumentu, który powstanie jako wynik międzysektorowej współpracy Gminy Cieszyn i organizacji pozarządowej EducationTalentCulture z Czeskiego Cieszyna. Ich nieformalna dotąd współpraca przeniesiona zostanie dzięki projektowi na wyższy poziom i stworzy dalsze perspektywy współpracy partnerów oraz innych zainteresowanych Programem podmiotów ze sfery kultury.

          Projekt stara się rozwiązać problem niedostatecznego opisu stanu kultury i kierunków jej rozwoju, który wynika z braku naukowej diagnozy potrzeb kulturalnych oraz zasobów kultury (środowisk kulturotwórczych), co ogranicza możliwości poszczególnych podmiotów w zakresie zaspokajania potrzeb kulturalnych mieszkańców miast oraz osób odwiedzających. Oba miasta w ciągu wielu lat partnerskiego działania wypracowały sobie wiele form współpracy instytucjonalnej w wielu obszarach życia gospodarczego i społecznego. Zaznaczyć należy jednak, że współpraca pomiędzy administracją a organizacjami pozarządowymi nie wyczerpuje pełnych możliwości, szczególnie w aspekcie transgranicznym.

          Celem nadrzędnym projektu jest pogłębienie współpracy instytucji administracji publicznej, organizacji pozarządowych i innych podmiotów działających w obszarze kultury, która przyczyni się do rozwoju wspólnego pogranicza ze szczególnym uwzględnieniem aglomeracji Cieszyn - Czeski Cieszyn. Stworzenie rzetelnych podstaw o charakterze strategicznym da w perspektywie czasowej możliwość wspierania nowych, wspólnych projektów społeczno-kulturalnych.

         Wszystkie zainteresowane projektem osoby chcące włączyć się w jego realizację zapraszamy do kontaktu z Wydziałem Kultury, gdzie uzyskają Państwo informację co do dalszych działań, które prowadzone będą przez Partnerów Projektu oraz Głównego Wykonawcę. Kontakt: kultura@um.cieszyn.pl, tel. 33 4794340/332. Równocześnie pragniemy nadmienić, że projekt zakłada spotkania otwarte dla mieszkańców, o których będziemy Państwa informować za pośrednictwem strony internetowej oraz Wiadomości Ratuszowych. 

Łukasz Kazimierowicz / Wydział Kultury