Wyszukiwarka
eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

Rozlicz PIT w Cieszynie
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.
Przekaż 1% w Cieszynie

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.

Oficjalna strona
Miasta Cieszyn:

Oficjalna strona Miasta Cieszyn

Deklaracja dostępności
Strona zgodna z:
Valid XHTML 1.1

"Pogotowie biblioteczne" uruchomione

Aktualności » "Pogotowie biblioteczne" uruchomione

2020-03-24 11:31
Szanowni Państwo,

Nic nie może zrekompensować nam utraty możliwości samodzielnego wertowania zbiorów bibliotecznych i archiwalnych. Nikt nie może wyręczyć nas w prowadzeniu systematycznych i pogłębionych kwerend. Sami wszak najlepiej wiemy, jakie informacje mogą okazać się dla nas  przydatne i jakim tropem należy podążyć, aby  je odszukać. Niestety, odwiedzanie Książnicy Cieszyńskiej i wizyty w jej czytelniach nadal nie są możliwe. Ne wszystkie też potrzebne publikacje znaleźć można w sieci…

W tych okolicznościach, aby przyjść z pomocą Czytelnikom, którzy niespodziewanie odcięci zostali od zasobów Książnicy Cieszyńskiej, a muszą pilnie zweryfikować to czy inne ustalenie lub hipotezę, bibliotekarze uruchomili doraźne POGOTOWIE BIBLIOTECZNE, za pośrednictwem którego można nieodpłatnie:

  1. skonsultować podejmowane poszukiwania bibliograficzne lub katalogowe i uzyskać radę co do zawartości zbiorów Książnicy Cieszyńskiej i ich przydatności dla prowadzonych badań,
  2. skorzystać z doradztwa dotyczącego struktury i funkcjonalności wykorzystywanego w Książnicy Cieszyńskiej aparatu wyszukiwawczego, uzyskać informacje dotyczące zawartości zbiorów Książnicy Cieszyńskiej, poprzez np.:
    – sprawdzenie, czy dany obiekt znajduje się w zbiorach biblioteki i/lub jak brzmi jego poprawny opis katalogowy oraz jaką nosi sygnaturę lub numer inwentarzowy,
    – czy w określonym miejscu danego rękopisu lub druku znajduje się poszukiwana  informacja i jakie jest jej brzmienie,
  3. zamówić cyfrowe kopie do dziesięciu stron wskazanego druku lub rękopisu ze zbiorów Książnicy Cieszyńskiej (nie będziemy mogli jednak realizować „ratalnych” zamówień kopii kolejnych stron tego samego obiektu).

W celu skorzystania z POGOTOWIA BIBLIOTECZNEGO należy zgłaszać się pod numer telefonu +33 851 38 42 (od poniedziałku do piątku w godz. 07.00-15.00) lub adres poczty elektronicznej: ksiaznica@kc-cieszyn.pl.

*

Możliwe pozostaje także odpłatne zlecanie Książnicy Cieszyńskiej rozbudowanych kwerend, wyszukania informacji rzeczowych, opracowania zestawień tematycznych, przygotowania materiałów na określony temat itp. Realizacja tego rodzaju zamówień przebiega jednak zgodnie z dotychczasowymi zasadami określonymi w § 44, ust. 2. „Regulaminu udostępniania zbiorów Książnicy Cieszyńskiej”, (https://kc-cieszyn.pl/strona_glowna/dzialalnosc/udostepnianie-zbiorow/regulamin-udostepniania-zbiorow/) na podstawie „Cennika usług realizowanych za pośrednictwem czytelni Książnicy Cieszyńskiej” (https://kc-cieszyn.pl/wp-content/uploads/2018/12/Cennik-us%C5%82ug-realziowanych-za-po%C5%9Brednictwem-czytelni-1.pdf). Także zamówienia na kopie, których objętość lub parametry techniczne wykraczają poza wskazanych wyżej 10 stron oryginału, przyjmowane są na dotychczasowych zasadach, zgodnie z ww. Regulaminem i Cennikiem.