Wyszukiwarka
eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

Rozlicz PIT w Cieszynie
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.
Przekaż 1% w Cieszynie

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.

Oficjalna strona
Miasta Cieszyn:

Oficjalna strona Miasta Cieszyn

Deklaracja dostępności
Strona zgodna z:
Valid XHTML 1.1

50% opłaty stałej za żłobek w związku z epidemią

Aktualności » 50% opłaty stałej za żłobek w związku z epidemią

2020-04-27 16:23

Podczas kwietniowej sesji radni przyjęli uchwałę, która pozwala rodzicom dzieci korzystających ze żłobków miejskich wnioskować o zmniejszenie o 50%  opłaty stałej proporcjonalnie za czas zamknięcia żłobka z powodu epidemii COVID-19.

Od stycznia br. stała opłata za żłobek wynosi 416 zł, pełny koszt utrzymania dziecka w żłobku bez wyżywienia wynosi 1040zł. Różnica pokrywana jest z budżetu miasta. Przyjęta uchwała pozwala obniżyć opłatę stałą do 208 zł, co zwiększa koszty ponoszone z budżetu miasta do ponad 800 zł miesięcznie.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów stoi na stanowisku, że obecna sytuacja jest nadzwyczajna i nie ma w niej winy ani organu prowadzącego żłobki, ani rodziców czyli doszło do nadzwyczajnej zmiany okoliczności. Strony umowy powinny sprawiedliwie rozłożyć koszty opłaty stałej tak, aby umożliwić przetrwanie usługi jaką świadczą Żłobki Miejskie. Opłaty za wyżywienie za okres, w którym Żłobki Miejskie nie funkcjonują, nie jest pobierana.

Dziękujemy za zrozumienie sytuacji samorządu jako organu prowadzącego. Mamy nadzieje, że jak najszybciej sytuacja w kraju się ustabilizuje, dzieci wrócą do żłobków, a Rodzice do aktywności zawodowej.