Wyszukiwarka
Rozlicz PIT w Cieszynie
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.
Przekaż 1% w Cieszynie

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.

Oficjalna strona
Miasta Cieszyn:

Oficjalna strona Miasta Cieszyn

Strona zgodna z:
Valid XHTML 1.1

Afrykański pomór świń (ASF)

Aktualności » Afrykański pomór świń (ASF)

2020-01-24 08:18

W związku z występowaniem w Polsce wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASF) istnieje konieczność podejmowania w województwie śląskim działań zapobiegawczych, w tym monitorowania zagrożenia.  Jednym z takich działań jest lokalizowanie oraz szybka izolacja i utylizacja padłych dzików.

W celu zapewnienia sprawnego przepływu informacji dotyczących odnalezionych padłych dzików i ich szczątków przez osoby postronne zostały ustalone następujące zasady informowania:

Zgłoszenia o znalezieniu padłych dzików na terenie powiatu cieszyńskiego przyjmowane są przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Cieszynie oraz Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego (PCZK), na podane poniżej numery telefonów:

  • Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Cieszynie - 33 8520626 , tel. alarmowy: 694 446 876,
  • Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego (PCZK) w dni robocze w godzinach 7.00  do 15.30, tel. 33 4777331, 
  • tel. 998 lub 33 8543360 w dni robocze w godzinach  od 15.30 do 7.00 rano oraz całodobowo w soboty, niedziele i święta. 

Zgłoszenia można również kierować za pośrednictwem numeru 112- całodobowo. Więcej informacji na temat ASF znajdziecie Państwo na stronie Głównego Inspektoratu Weterynarii. Ulotka: JAK POSTĘPOWAĆ W PRZYPADKU ZNALEZIENIA PADŁEGO DZIKA?