Aktualne

Organizacje pozarządowe » Konkursy ofert » Tryb zwykły » Aktualne

  • Otwarty konkurs ofert

    z zakresu kultury fizycznej - organizacja zajęć i imprez zwiększających aktywność sportową mieszkańców.

  • Otwarty konkurs ofert

    organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w ramach działań profilaktyki antyalkoholowej i przeciwdziałaniu narkomanii

  • Otwarty konkurs ofert na rok 2017

    z zakresu polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, z zakresu kultury fizycznej - organizacja imprez sportowych