Wiadomości Ratuszowe - najnowsze wydanieNa LudowoBól nie jest chorobą, jest objawem. Zdiagnozuj się!Zabytki Cieszyna na Znaczkach TurystycznychDopalacze. Gdzie szukać pomocy? Najważniejsze numery telefonów.Informacje i usługi przyjazne obywatelom
RSS

Aktualności

 • Herb_Cieszyna_300dpi[1].jpg

  Pożyczki i dotacje na Zabytki

  2018-01-11 07:34

  Burmistrz Miasta Cieszyna zawiadamia o możliwości składania wniosków o udzielenie nieoprocentowanych pożyczek na remont obiektów zabytkowych z terminem spłaty do dwóch lat od dnia podpisania umowy pożyczki.

  Burmistrz Miasta Cieszyna zawiadamia o możliwości składania wniosków o udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

 • Herb_Cieszyna_300dpi[1][2].jpg

  Płatność za IV kwartał opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

  2018-01-02 09:09

  Termin płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za IV kwartał 2017 r.

 • Herb_Cieszyna_300dpi[1][1].jpg

  Harmonogram Odbioru Odpadów Komunalnych - 2018

  2017-12-29 13:44

  Harmonogram Odbioru Odpadów Komunalnych  - 2018

  Nieruchomości zamieszkałe i niezamieszkałe

 • Herb_Cieszyna_300dpi[1][1].jpg

  Zaproszenie dla organizacji pozarządowych

  2017-12-29 13:39

  Zaproszenie dla organizacji pozarządowych na spotkanie Noworoczne w dniu 15 stycznia 2018 r.

 • Herb_Cieszyna_300dpi[1].jpg

  Zmiana terminu odbioru odpadów komunalnych

  2017-12-28 15:40

  UWAGA!!! Zmiana terminu odbioru odpadów komunalnych w dniu 1 stycznia 2018 r.

 • Herb_Cieszyna_300dpi[1].jpg

  Świąteczne życzenia

  2017-12-20 13:27

 • wr_s[10].png

  Najnowszy numer "Wiadomości Ratuszowych"

  2017-12-15 12:10

 • Herb_Cieszyna_300dpi[1].jpg

  Internet z prędkością światła

  2017-12-11 13:52

  1 grudnia podczas konferencji prasowej Burmistrz Miasta Cieszyna Ryszard Macura podpisał porozumienie o współpracy z Orange Polska S.A. Operator planuje przeznaczyć na inwestycję w mieście 4,5 mln zł.

 • Herb_Cieszyna_300dpi[1].jpg

  Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Cieszynie

  2017-12-01 14:30

  Na podstawie Komunikatu Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Cieszynie z dnia 7 listopada 2017 r., dot. użytkowania obiektów budowlanych w sezonie jesienno - zimowym, przypominamy o obowiązkach ciążących na właścicielach lub zarządcach obiektów budowlanych w zakresie ich utrzymywania  i użytkowania, wynikających w szczególności z art. 61 i następnych ustawy Prawo Budowlane. W razie wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, osoby odpowiedzialne powinny zapewnić bezpieczne użytkowanie obiektu. Należy zwrócić szczególną uwagę na stan techniczny obiektów budowlanych oraz każdorazowo podjąć działania mające na celu usunięcie zagrożeń, m.in. przez sprawdzanie grubości pokrywy śnieżnej zalegającej na dachach i bezzwłoczne usunięcie nadmiaru śniegu, lodu, sopli lodowych, nawisów śnieżnych mogących stanowić zagrożenie dla ludzi lub mienia, a także stabilności konstrukcji. Prace związane z usuwaniem nadmiaru śniegu na dachach, należy wykonywać z zachowaniem warunków BHP, pod nadzorem osób posiadających odpowiednią wiedzę techniczną, celem wykluczenia ryzyka niekorzystnego obciążenia konstrukcji obiektu.

 • Herb_Cieszyna_300dpi[1].jpg

  Konkurs ofert na realizację programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki wad postawy ciała uczniów klas I-III szkół podstawowych”

  2017-12-01 14:23

  Burmistrz Miasta Cieszyna ogłasza konkurs ofert na realizację programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki wad postawy ciała uczniów klas I-III szkół podstawowych”.