RSS

Aktualności

 • Zarządzenie Nr 0050.727.2019 Burmistrza Miasta Cieszyna Z dnia 28 października 2019 roku

  2019-11-08 08:39

  W sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobkach Miejskich w Cieszynie, ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków częściowego i całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłat.

  Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), stosownie do regulacji zawartej w § 3 uchwały Nr XXXV/340/17 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zasad i trybu prowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna (Dz. Urzęd. Woj. Śląskiego z 2017 r. , poz. 4208)

 • Ogłoszenie o konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna

  2019-11-08 08:29

  Na podstawie zarządzenia nr 0050.726.2019 z dnia 28 października 2019 roku Burmistrz Miasta ogłasza przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna.

 • INFORMACJA O WYNIKACH KONSULTACJI

  2019-11-08 08:24

  W ramach prowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna w okresie od 18 października do 28 października 2019 roku, można było zgłaszać uwagi i opinie dotyczące projektu  uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr III/18/10 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Cieszyn w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu.

 • Sprawozdanie z przebiegu konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna

  2019-11-08 08:19

  W sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/460/18 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 26 kwietnia 2018 r. w spawie ustalenia wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej w obiektach sportowo-rekreacyjnych funkcjonujących przy Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Cieszynie.

 • Sprawozdanie z przebiegu konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna

  2019-11-08 08:08

  w sprawie zmiany uchwały nr XV/122/15 z dnia 29 października 2015 r. w sprawie programu pn. „Cieszyńska Karta Dużej Rodziny”

 • Sprawozdanie z przebiegu konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna

  2019-11-08 07:59

  w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/460/18 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 26 kwietnia 2018 r. w spawie ustalenia wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej w obiektach sportowo-rekreacyjnych funkcjonujących przy Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Cieszynie.

 • 1[6].jpg

  Udany eksperyment UM w Cieszynie

  2019-11-05 12:29

  Burmistrz Cieszyna wraz z zastępcami, sekretarz miasta, skarbnik miasta oraz naczelnicy poszczególnych wydziałów Urzędu Miejskiego, a także dyrektorzy jednostek miejskich związanych z cieszyńskim Ratuszem, uczestniczyli w wyjazdowym szkoleniu, które dla wielu przyjęło eksperymentalny charakter.

  Między innymi wcielali się oni w rolę włodarza miasta, dzieląc się nie tylko uwagami i opiniami z realnie urzędującymi burmistrzami, ale przede wszystkim udzielając się związanymi z tym doznaniami i osobistymi przeżyciami. A wszystko to dla wypracowania coraz lepszych standardów obsługi mieszkańców Cieszyna.

 • Sesja.jpg

  XII sesja Rady Miejskiej Cieszyna

  2019-10-30 15:13

   

  30 października o godz. 16.00 zapraszamy na XII sesję Rady Miejskiej Cieszyna, która odbędzie się w Sali Sesyjnej cieszyńskiego Ratusza. Sesję Rady Miejskiej Cieszyna można również zobaczyć on-line poprzez transmisję na żywo dostępną w serwisie YT pod adresem: KLIK

 • Podsumowanie akcji banerowej

  2019-10-28 14:50

  Do czwartku rana wszystkie reklamy na i przy ogrodzeniu targowiska od strony ul. Katowickiej są zasłonięte. Akcja ma uzmysłowić, ile przestrzeni obecnie zajmują reklamy. Jest ich tak dużo, że przechodzimy lub przejeżdżamy obok nie zwracając na nie uwagi, nie uświadamiając sobie ile ich jest. Ani też nie zwracamy uwagi na ich treść. Ale nadmiar kolorów i bodźców wizualnych wpływa na nasze zmęczenie i na rozproszenie uwagi kierowców.
   

 • Plakar1.jpg

  Rady na odpady – zapraszamy!

  2019-10-28 13:51

  Burmistrz Miasta Cieszyna zaprasza mieszkańców zabudowy wielolokalowej Cieszyna na bezpłatne warsztaty „RADY NA ODPADY” organizowane w ramach „Cieszyńskiej Szkoły EkoMyślenia 2019-2020”, które odbędą się 2 grudnia i 8 stycznia.