E biletWiadomości Ratuszowe - najnowsze wydanieInformacje i usługi przyjazne obywatelom
RSS

Aktualności

 • Burze z opadami deszczu. Ryzyko lokalnego wystąpienia trąb powietrznych

  2019-07-01 12:45

  Od godziny 16.00 dnia 1 lipca do godz. 03.00 dnia 2 lipca prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu do 40 mm oraz porywami wiatru do 100 km/h, lokalnie do 115km/h. Miejscami wystąpi duży grad, istnieje również ryzyko lokalnego wystąpienia trąb powietrznych.

 • fire-1707042_960_720.jpg

  Pożary Lasów

  2019-07-01 09:59

  Aby uniknąć pożarów w lasach apelujemy do wszystkich przebywających na tych terenach o przestrzegania podstawowych zasad.

 • faucet-989515_960_720.jpg

  Jak możemy oszczędzać wodę?

  2019-07-01 09:52

  Skąd pochodzi woda w naszych kranach?

  Większość mieszkańców korzysta z wody dostarczanej przez Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. w Ustroniu. Ujęcie wody Pogórze o charakterze infiltracyjnym, ujmuje wody poziomu czwartorzędowego.

  Jak możemy oszczędzać wodę?

  W pierwszej należy sprawdzić stan instalacji wodociągowej w domu czyli zlokalizować i zlikwidować przecieki - kapiące krany i nieszczelne spłuczki oraz zamontować dodatkowe urządzenia ograniczające zużycie wody, jak np. perlatory i spłuczki w toalecie z funkcją oszczędnego spłukiwania. Ważne są również nasze zachowania związane z utrzymaniem higieny, porządku czy podlewaniem ogrodu. Zastosowanie odpowiednich zasad racjonalnego wykorzystania wody z pewnością pomoże nam zaoszczędzić niemałą kwotę w budżecie domowym, a ponadto będzie świadectwem właściwego zachowania względem środowiska.

 • Uwaga - Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 2 lipca 2019 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Cieszynie pok. 126, I piętro o godz. 15:00.

  2019-07-01 08:36

  Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 2 lipca 2019 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Cieszynie pok. 126, I piętro o godz. 15:00. Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego może wnieść uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko. Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Cieszyna z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga lub wniosek dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 lipca 2019 r. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Cieszyna, Rynek 1, 43-400 Cieszyn, e-mail: urzad@um.cieszyn.pl. 

 • Informacja podsumowująca przebieg konsultacji społecznych uchwały krajobrazowej

  2019-06-28 12:41

  Szanowni Państwo

  Informacja podsumowująca przebieg konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna dotyczących projektu tzw. uchwały krajobrazowej, czyli uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania na terenie Cieszyna obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.

 • Informacja Burmistrza Miasta Cieszyna o terminie i miejscu wyłożenia do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków w mieście Cieszynie, na obszarze obrębów ewidencyjnych: 1-24, 29-32, 41-45, 65-72.

  2019-06-26 13:47

  Burmistrz Miasta Cieszyna

  jako organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków na mocy porozumienia ze Starostą Powiatu Cieszyńskiego

  informuje, że w dniach od 8 lipca do 26 lipca 2019 roku, w poniedziałki w godzinach od 900 do 1600, w dniach od wtorku do czwartku w godzinach od 800 do 1500, w piątki w godzinach od 800 do 1400 w Urzędzie Miejskim w Cieszynie, Rynek 1, w sali nr 126 zostanie wyłożony do wglądu projekt operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków w mieście Cieszynie, na obszarze obrębów ewidencyjnych: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 29, 30, 31, 32, 41, 42, 43, 44, 45, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 i 72.

   

 • Ostrzeżenie meteorologiczne z dnia 25 czerwca 2019

  2019-06-25 12:46

  Prognozuje się upały. Temperatura maksymalna we wtorek od 28°C do 31 °C, jutro od 30°C do 33°C. Temperatura minimalna w nocy od 18 °C do 20 °C.

 • KOMUNIKAT dla organizacji pozarządowych

  2019-06-25 12:41

  Informuję, że z powodu wyjazdu służbowego - spotkanie z organizacjami pozarządowych, które miało się odbyć w dniu 28 czerwca 2019 r. o godz. 16.00  w Sali Sesyjnej Ratusza zostało odwołane.

   

  Burmistrz Miasta Cieszyna 

  Gabriela Staszkiewicz

 • wr_s[26].png

  Najnowszy numer "Wiadomości Ratuszowych"

  2019-06-21 12:40

  Zapraszamy do lektury najnowszego numeru „Wiadomości Ratuszowych”. Przeczytamy w nim o ostatnich, ciekawych wydarzeniach w mieście oraz znajdziemy, jak zawsze, zapowiedzi najbliższych wydarzeń kulturalnych.

 • flash-2568381_640.jpg

  Ostrzeżenie meteorologiczne z dnia 21 czerwca 2019

  2019-06-21 08:50

  IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie ostrzega: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami do 30 mm, lokalnie do 50 mm oraz porywami wiatru do 80 km/h.