Wiadomości Ratuszowe - najnowsze wydanieBól nie jest chorobą, jest objawem. Zdiagnozuj się!Zabytki Cieszyna na Znaczkach TurystycznychDopalacze. Gdzie szukać pomocy? Najważniejsze numery telefonów.100 lat niepodległości w cieszynieInformacje i usługi przyjazne obywatelom
RSS

Aktualności

 • Herb_Cieszyna_300dpi[1].jpg

  Informacja o naborze wniosków na dotacje do inwestycji ekologicznych planowanych do realizacji w 2018 roku

  2017-08-24 15:45

  Niniejszym zawiadamiam, iż w terminie od 25 sierpnia do 30 września 2017 r. włącznie, przeprowadzony zostanie nabór wniosków o udzielenie z budżetu Gminy Cieszyn dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, planowanych do realizacji w 2018 r.

 • Herb_Cieszyna_300dpi[1].jpg

  Ulica Katowicka w Cieszynie zmiana organizacji ruchu

  2017-08-24 13:59

  W związku z remontem nawierzchni bitumicznej ulicy Katowickiej w Cieszynie na odcinku od ulicy Filasiewicza do ulicy Motelowej ruch pojazdów odbywał się będzie wahadłowo (sterowany sygnalizacją świetlną) w dniach od 28.08.2017 roku do 01.09.2017 roku. Mając na uwadze bezpieczeństwo uczestników ruchu na w/w odcinku prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie prowadzonych robót oraz stosowania się do obowiązującego oznakowania.

 • Herb_Cieszyna_300dpi[1].jpg

  Al. Łyska w Cieszynie – zmiana organizacji ruchu

  2017-08-24 13:58

  W związku z trwającą przebudową mostu nad ciekiem Młynówka w ciągu Al. Jana Łyska w Cieszynie [projekt pn.: „Przebudowa mostu nad ciekiem Młynówka w ciągu drogi powiatowej nr 2608S – Al. Jana Łyska w Cieszynie w rejonie skrzyżowania z ul. Bolko Kantora”] i planowanym przystąpieniem przez Wykonawcę do robót związanych z rozbiórką istniejącego obiektu mostowego oraz budową nowego obiektu mostowego, Powiat Cieszyński informuje, że przewidziany do wykonania w ramach inwestycji zakres robót budowlanych powoduje konieczność całkowitego wyłączenia obiektu z ruchu, w związku z czym z dniem 28 sierpnia 2017 r. przedmiotowy most zostanie wyłączony z ruchu.

 • Laur-Cn[2].jpg

  Laur Srebrnej Cieszynianki - zgłoszenia

  2017-08-22 16:07

  Regulamin i formularz zgłoszeniowy przyznawania Srebrnej Cieszynianki

 • Herb_Cieszyna_300dpi[1].jpg

  Zarządzenie nr 0050.465.2017 w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania pn. "Program profilaktyki i korekcji wad postawy ciała uczniów klas I-III szkół podstawowych"

  2017-08-16 12:33

  Ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadania pn. "Program profilaktyki i korekcji wad postawy ciała uczniów klas I-III szkół podstawowych"

 • Herb_Cieszyna_300dpi[1].jpg

  Zarządzenie Nr 0050.465.2017

  2017-08-11 14:20

  Zarządzenie Nr 0050.465.2017
  Burmistrza Miasta Cieszyna
  ​z dnia 9 sierpnia 207 roku

 • WR16.jpg

  Najnowszy numer "Wiadomości Ratuszowych"

  2017-08-11 12:39

  Zapraszamy do lektury najnowszego numeru "Wiadomości Ratuszowych"

 • Herb_Cieszyna_300dpi[1].jpg

  „Program dla Kultury Cieszyna i Czeskiego Cieszyna”

  2017-08-07 16:15

  Gmina Cieszyn wraz z partnerem projektu: Stowarzyszeniem Education, Talent, Culture z Czeskiego Cieszyna, do końca sierpnia 2018 roku realizuje projekt „Program dla Kultury Cieszyna i Czeskiego Cieszyna”, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński – Těšínské Slezsko oraz budżetu państwa. 

   

 • Mapa_obszaru_wscieklizny.png

  K O M U N I K A T WŚCIEKLIZNA

  2017-08-04 14:26

  Na podstawie Rozporządzenia Nr 1/R/2017 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Cieszynie z dnia 2 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia obszaru zagrożonego wystąpieniem wścieklizny, sposobu oznakowania tego obszaru oraz zakazów i nakazów obowiązujących na tym obszarze określono obszar zagrożenia, który ilustruje załączona mapka, na której umieszczone będą tablice informacyjne oraz wprowadzono następujące zasady obowiązujące na tym obszarze.

 • Herb_Cieszyna_300dpi[1].jpg

  Nagroda w kulturze

  2017-08-02 09:34

  Uprzejmie informujemy, że do dnia 31 sierpnia 2017 roku można zgłaszać Kandydatów do  Nagrody Miasta Cieszyna w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.