E biletWiadomości Ratuszowe - najnowsze wydanieInformacje i usługi przyjazne obywatelom
RSS

Aktualności

 • Herb_Cieszyna_300dpi[1][9].jpg

  Porządek obrad - IX sesja Rady Miejskiej Cieszyna

  2019-06-19 10:40

  IX sesja zwyczajna VIII kadencji Rady Miejskiej Cieszyna została zwołana na dzień 27 czerwca b.r. o godzinie 16:00 na sali sesyjnej Ratusza

  Porządek obrad w załączniku.

 • budzet.jpg

  Informacja podsumowująca przebieg konsultacji społecznych

  2019-06-19 09:18

  z mieszkańcami Cieszyna dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego Miasta Cieszyna (forma konsultacji: zbieranie uwag i opinii w postaci papierowej oraz elektronicznej)

 • Oświadczenie ws. wycinki drzew

  2019-06-17 08:02

  Burmistrz Cieszyna, działając jako ustawowy przedstawiciel Gminy Cieszyn, w odpowiedzi na zawiadomienie z dnia 10 stycznia 2019 r. informującym o wszczęciu na wniosek z dnia 4 grudnia 2018 r. Spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. postępowania administracyjnego, wnioskowała o odstąpienie w odniesieniu do drzew objętych wnioskiem i rosnących na nieruchomościach będących własnością Gminy Cieszyn lub w użytkowaniu wieczystym Gminy Cieszyn.

 • Ostrzeżenie meteorologiczne z dnia 13 czerwca 2019

  2019-06-13 14:38

  Prognozuje się upały. Temperatura maksymalna w dzień od 30 °C  do 32 °CTemperatura minimalna w nocy od 15  °C do 17 °C.

 • clean-1867215_640.jpg

  Bezpieczeństwo na obszarach wodnych

  2019-06-12 11:59

  W związku ze zbliżającym się okresem wakacyjnym, a także na podstawie ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszar wodnych oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie sposobu oznakowania   i zabezpieczania obszarów wodnych oraz wzorów znaków zakazu, nakazu oraz znaków informacyjnych i flag, przypominamy o zasadach bezpieczeństwa nad wodą.

 • UTRUDNIENIA W RUCHU

  2019-06-11 13:04

   

  W związku z organizacją XXIX Święta Trzech Braci, informujemy, iż w dniach 13-16 czerwca nastąpią zmiany w organizacji ruchu w centrum Cieszyna.

  Od godz. 0:00 w nocy z 12 na 13 czerwca (środa/czwartek) nastąpi zamknięcie ruchu samochodowego na Starym Targu. Obowiązywał będzie całkowity zakaz parkowania oraz ruchu samochodów aż do zakończenia ŚTB i uprzątnięcia terenu w dniu 17 czerwca (poniedziałek).

  Od 14 czerwca (piątek) od godz. 13:00 aż do wczesnych godzin porannych 17 czerwca (poniedziałek) wyłączone z ruchu będą ul. Matejki, Rynek oraz fragment ulicy Menniczej (od Rynku do ul. Olszaka). Ruch pojazdów zostanie ograniczony tylko do mieszkańców i zaopatrzenia. Objazd do ul. Menniczej będzie prowadzony ulicami: Kochanowskiego – Limanowskiego – Ratuszowa – plac Dominikański – Olszaka. Ponadto 14 czerwca (piątek) w godz. 16:30-17:30 na czas przemarszu korowodu zostanie całkowicie zamknięta ul. Mennicza, ul. Głęboka i fragment ulicy Zamkowej do Mostu Przyjaźni.

  Kierowców przepraszamy za utrudnienia i prosimy o dostosowanie się do znaków oraz poleceń służb porządkowych!

 • wr1a[2].png

  Najnowszy numer "Wiadomości Ratuszowych"

  2019-06-07 12:45

  Zapraszamy do lektury najnowszego numeru „Wiadomości Ratuszowych”. Przeczytamy w nim o ostatnich, ciekawych wydarzeniach w mieście oraz znajdziemy, jak zawsze, zapowiedzi najbliższych wydarzeń kulturalnych.

 • Herb_Cieszyna_300dpi[2].jpg

  Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna obejmującego obszar w rejonie ul. Bielskiej, ul. Z. Kossak-Szatkowskiej, ul. G. Morcinka i W. Kargera

  2019-06-07 08:43

  Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945), art  54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2018 roku,  poz.2081 z późn. zm.)  oraz uchwały Nr XXVI/248/16 z dnia 27 października 2016 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna obejmującego  obszar w rejonie ul. Bielskiej, ul. Z. Kossak-Szatkowskiej, ul. G. Morcinka  i W. Kargera  wraz  z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 14 czerwca 2019 r. do 8 lipca 2019 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Cieszynie, Rynek 1, pok. 216, II piętro, w poniedziałki w godz. od 730 do 1630, od wtorku do czwartku  w godz. od  730 do 1530, w piątki w godz. od  730 do 1430.

 • Herb_Cieszyna_300dpi.jpg

  Informacja Burmistrz Miasta Cieszyna

  2019-06-04 09:59

  Informacja Burmistrz Miasta Cieszyna w sprawie odstąpienia od koncepcji likwidacji Szkoły Podstawowej nr 4.

 • Cieszyn[1].jpg

  ZAPROSZENIE dla organizacji pozarządowych

  2019-05-30 09:50

   

  Serdecznie zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na rzecz mieszkańców Cieszyna na spotkanie, które odbędzie się  28 czerwca 2019 r. o godz. 16.00 w Sali Sesyjnej Ratusza.

  Ze względów organizacyjnych proszę o wytypowanie jednego przedstawiciela Państwa organizacji i potwierdzenie uczestnictwa do dnia 25 czerwca 2019 r. na e-maila: kultura2@um.cieszyn.pl.

   

      Burmistrz Miasta Cieszyna 

       Gabriela Staszkiewicz