E biletWiadomości Ratuszowe - najnowsze wydanieBól nie jest chorobą, jest objawem. Zdiagnozuj się!Zabytki Cieszyna na Znaczkach TurystycznychDopalacze. Gdzie szukać pomocy? Najważniejsze numery telefonów.Informacje i usługi przyjazne obywatelom
RSS

Aktualności

 • Herb_Cieszyna_300dpi[1].jpg

  Serdeczne życzenia

  2018-05-25 14:07

          Z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego, który jest jednocześnie Dniem Samorządowca pragnę złożyć na Państwa ręce podziękowania za zaangażowanie i codzienną ciężką pracę na rzecz społeczności lokalnej, która przyczynia się do stałej poprawy warunków życia naszych mieszkańców i tworzy nasze wspólne dobro.

 • still-life-3389118_1280.jpg

  Życzenia z okazji Dnia Matki

  2018-05-25 14:00

  „Jest jedna miłość, która nie liczy na
  wzajemność, nie szczędzi ofiar,
  płacze a przebacza, odepchnięta
  wraca - to miłość macierzyńska." 

 • Najnowszy numer "Wiadomości Ratuszowych"

  2018-05-22 12:17

 • Herb_Cieszyna_300dpi[1].jpg

  Przypomnienie o terminie uiszczenia II raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2018 roku

  2018-05-21 11:49

  Przypominamy przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych, że z dniem 31 maja b.r. upływa termin uiszczenia II raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2018 roku.

 • white-737190_1280.jpg

  Znakowanie rowerów!

  2018-05-17 14:35

  23 kwietnia w Czeskim Cieszynie odbyło się szkolenie rozpoczynające realizację projektu "Bezpieczny rower" (nr rej. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_010/0001290), dotyczącego znakowania rowerów "syntetycznym DNA". Metoda ta jest skutecznym środkiem prewencyjnym, umożliwiającym identyfikację prawdziwego właściciela roweru. Polega na naniesieniu na poszczególne elementy roweru specjalnego, niewidocznego dla oka środka z numerem identyfikacyjnym oraz umieszczeniu naklejki informującej, że rower jest oznakowany. Skradziony jednoślad trudniej sprzedać i łatwiej odszukać, gdyż zostaje wprowadzony do europejskiej bazy danych.

 • 31290798_452400908537233_3182734125417103360_o.jpg

  Powiedz, jak widzisz reklamy w Cieszynie?

  2018-05-10 14:55

  Zapraszamy do udziału w ankiecie na stronie www.cieszyn.geoankieta.pl
  Informujemy, że ankietę internetową można wypełniać do 14 maja.
 • wr_s[18].png

  Najnowszy numer "Wiadomości Ratuszowych"

  2018-05-04 13:45

 • Herb_Cieszyna_300dpi[1].jpg

  Zapraszamy do wypełniania geoankiety

  2018-05-04 13:28

 • Herb_Cieszyna_300dpi[1].jpg

  Wpis Układu Urbanistycznego do rejestru zabytków

  2018-05-04 13:22

  Burmistrz Miasta Cieszyna zawiadamia na zasadzie art. 49 Kpa, w związku z art. 94 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2017r., poz.2187, ze zm.), że Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków z siedzibą w Katowicach, ul. Francuska 12, 40-015 Katowice, dnia 27 kwietnia 2018 roku wydał decyzję w sprawie wpisania obiektu do rejestru zabytków „A”, znak K-RD-KL/4160/9355/199/09, Numer rejestru A/317/2018, w której orzekł o wpisie do rejestru zabytków nieruchomych Województwa Śląskiego pod numerem A/317/2018 następujący zabytek: ” Historyczny Układ urbanistyczny miasta Cieszyn (Gm. Cieszyn, Pow. Cieszyński)”, w granicach opisanych w treści decyzji oraz zaznaczonych na mapie ewidencyjnej, stanowiącej integralną część niniejszej decyzji.

 • Herb_Cieszyna_300dpi[1][1].jpg

  Otwarcie Zintegrowanego Węzeła Przesiadkowego

  2018-04-27 14:24

  Szanowni Państwo,

  przypominamy, że Zintegrowany Węzeł Przesiadkowy rozpocznie działalność 28 kwietnia (w sobotę). Od tego czasu przystanek przy ul. Dojazdowej przestanie funkcjonować. Pasażerowie korzystający ze Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego będą mogli skorzystać z komunikacji miejskiej, komunikacji autobusowej ponadlokalnej (zgodnie z aktualną ofertą przewoźników), a także przewozów kolejowych.