Wyszukiwarka
Rozlicz PIT w Cieszynie
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.
Przekaż 1% w Cieszynie

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.

Oficjalna strona
Miasta Cieszyn:

Oficjalna strona Miasta Cieszyn

Strona zgodna z:
Valid XHTML 1.1
E biletWiadomości Ratuszowe - najnowsze wydanie
RSS

Aktualności

 • Sprawozdanie z przebiegu konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna

  2019-11-08 12:34

  W sprawie zmiany uchwały nr XLIV/451/18  Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej w obiektach sportowo-rekreacyjnych funkcjonujących przy Urzędzie Miejskim w Cieszynie

 • Sprawozdanie z przebiegu konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna

  2019-11-08 12:12

  W sprawie zmiany Uchwały nr III/18/10 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Cieszyn w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu

 • wr1a[5].png

  Najnowszy numer "Wiadomości Ratuszowych"

  2019-11-08 11:05

  Już jest najnowszy numer „Wiadomości Ratuszowych”! Znajdą w nim Państwo zapowiedzi nadchodzących wydarzeń, między innymi:
  - Tygodnia Przedsiębiorczości organizowanego przez Zamek Cieszyn;
  - 46. Festiwalu Jazzowego;
  - kolejnej edycji jednego z najbardziej emocjonujących wydarzeń roku - Cieszyńskiej Barbórki;
  a także aktualne informacje z Urzędu Miejskiego i ogłoszenia. Zapraszamy do lektury!

 • Zarządzenie Nr 0050.727.2019 Burmistrza Miasta Cieszyna Z dnia 28 października 2019 roku

  2019-11-08 08:39

  W sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobkach Miejskich w Cieszynie, ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków częściowego i całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłat.

  Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), stosownie do regulacji zawartej w § 3 uchwały Nr XXXV/340/17 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zasad i trybu prowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna (Dz. Urzęd. Woj. Śląskiego z 2017 r. , poz. 4208)

 • Ogłoszenie o konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna

  2019-11-08 08:29

  Na podstawie zarządzenia nr 0050.726.2019 z dnia 28 października 2019 roku Burmistrz Miasta ogłasza przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna.

 • INFORMACJA O WYNIKACH KONSULTACJI

  2019-11-08 08:24

  W ramach prowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna w okresie od 18 października do 28 października 2019 roku, można było zgłaszać uwagi i opinie dotyczące projektu  uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr III/18/10 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Cieszyn w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu.

 • Sprawozdanie z przebiegu konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna

  2019-11-08 08:19

  W sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/460/18 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 26 kwietnia 2018 r. w spawie ustalenia wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej w obiektach sportowo-rekreacyjnych funkcjonujących przy Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Cieszynie.

 • Sprawozdanie z przebiegu konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna

  2019-11-08 08:08

  w sprawie zmiany uchwały nr XV/122/15 z dnia 29 października 2015 r. w sprawie programu pn. „Cieszyńska Karta Dużej Rodziny”

 • Sprawozdanie z przebiegu konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna

  2019-11-08 07:59

  w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/460/18 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 26 kwietnia 2018 r. w spawie ustalenia wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej w obiektach sportowo-rekreacyjnych funkcjonujących przy Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Cieszynie.

 • 1[6].jpg

  Udany eksperyment UM w Cieszynie

  2019-11-05 12:29

  Burmistrz Cieszyna wraz z zastępcami, sekretarz miasta, skarbnik miasta oraz naczelnicy poszczególnych wydziałów Urzędu Miejskiego, a także dyrektorzy jednostek miejskich związanych z cieszyńskim Ratuszem, uczestniczyli w wyjazdowym szkoleniu, które dla wielu przyjęło eksperymentalny charakter.

  Między innymi wcielali się oni w rolę włodarza miasta, dzieląc się nie tylko uwagami i opiniami z realnie urzędującymi burmistrzami, ale przede wszystkim udzielając się związanymi z tym doznaniami i osobistymi przeżyciami. A wszystko to dla wypracowania coraz lepszych standardów obsługi mieszkańców Cieszyna.