E biletWiadomości Ratuszowe - najnowsze wydanie
RSS

Aktualności

 • logo_ministerstwo.png

  Opieka wytchnieniowa

  2019-10-18 09:22

  We wrześniu 2019 roku Rada Miejska Cieszyna podjęła uchwałę umożliwiającą realizację w Cieszynie Programu „Opieka wytchnieniowa”. Jest to nowy program Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, finansowany ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Gmina Cieszyn pozyskała środki finansowe na działania przewidziane w ramach Modułu I Programu.

 • Konsultacje społeczne z mieszkańcami Cieszyna - Projektu Uchwały Rady Miejskiej Cieszyna

  2019-10-15 13:57

  W terminie od 21 października do 31 października 2019 roku przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne z mieszkańcami Cieszyna w celu poznania opinii w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/462/18 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej na Basenie Krytym przy Szkole Podstawowej nr 4 w Cieszynie

 • 1[5].jpg

  „Oficjalna Kartka Bożonarodzeniowa Cieszyna”

  2019-10-15 11:18

  Chociaż do świąt pozostało jeszcze trochę czasu - przyszła pora, by ogłosić konkurs pn. „Oficjalna Kartka Bożonarodzeniowa Cieszyna”.

  Urząd Miejski w Cieszynie do udziału w konkursie zaprasza uczniów cieszyńskich szkół podstawowych. Zadaniem uczestników jest przedstawienie własnej wizji, nastroju oraz tradycji Świąt Bożego Narodzenia w postaci kartki świątecznej. Celem jest podtrzymanie tradycji obdarowywania się kartkami świątecznymi i promowanie talentów plastycznych.

  Praca, której zostanie przyznana nagroda główna będzie wydrukowana w formie kartki świątecznej i otrzyma status Oficjalnej Kartki Bożonarodzeniowej Miasta Cieszyna w roku 2019. Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem. 

 • Informacja o wynikach konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna projektu uchwały w sprawie Programu współpracy gminy Cieszyn na rok 2020

  2019-10-14 10:34

  W ramach przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna w formie zbierania uwag i opinii w postaci papierowej oraz elektronicznej, w okresie od 20 września do 30 września 2019 roku, można było zgłaszać uwagi i opinie dotyczące projektu uchwały w sprawie Programu współpracy gminy Cieszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działającymi w zakresie pożytku publicznego na rok 2020.

 • wrmini.png

  Najnowszy numer "Wiadomości Ratuszowych"

  2019-10-14 07:53

  Już jest najnowszy numer „Wiadomości Ratuszowych”! Znajdą w nim Państwo zapowiedzi nadchodzących wydarzeń, między innymi:
  - XXX Międzynarodowej Dekady Muzyki Organowej, Chóralnej i Kameralnej,
  - koncertu z okazji 101. rocznicy powołania Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego, w którym wystąpią Big Silesian Band i Kasia Moś,
  - jubileuszowej wystawy "Rara Avis Tessinensis" w Książnicy Cieszyńskiej,

  a także aktualne informacje z Urzędu Miejskiego i ogłoszenia. Zapraszamy do lektury!

 • Konsultacja społeczne dotyczące aktualizacji Zewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego

  2019-10-11 09:27

  Postępowanie konsultacyjne dotyczące aktualizacji Zewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego dla terenu narażonego na skutki awarii przemysłowej, położonego poza granicami zakładu PPG Cieszyn S.A., ul. Chemików 16, 43-400 Cieszyn.

 • Zarządzenie Nr 0050.669.2019 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 7 października 2019 roku

  2019-10-11 09:24

   

  w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XLIV/461/18 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej w obiektach sportowo – rekreacyjnych funkcjonujących przy Urzędzie Miejskim w Cieszynie

 • Konsultacje społeczne z mieszkańcami Cieszyna projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna

  2019-10-11 09:22

   

  W terminie od 18 października do 28 października 2019 roku przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne z mieszkańcami Cieszyna, w celu poznania opinii w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie zmiany Uchwały nr XLIV/461/18 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej w obiektach sportowo – rekreacyjnych funkcjonujących przy Urzędzie Miejskim w Cieszynie.

   

 • Zarządzenie Nr 0050.667.2019 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 7 października 2019 roku

  2019-10-11 09:16

  w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr III/18/10 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Cieszyn w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu

 • Konsultacje społeczne z mieszkańcami Cieszyna projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna

  2019-10-11 09:11

  W terminie od 18 października do 28 października 2019 roku przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne z mieszkańcami Cieszyna, w celu poznania opinii w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie zmiany Uchwały nr III/18/10 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Cieszyn w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu.

  Każdy mieszkaniec Cieszyna będzie mógł zgłosić swoje uwagi i opinie w przedmiotowych sprawach w formie pisemnej złożonej w biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Cieszynie, Rynek 1, a także elektronicznie na adres sport@um.cieszyn.pl z wykorzystaniem formularzy, stanowiących załączniki do zarządzenia Nr 0050.667.2019 oraz zarządzenia Nr 0050.669.2019 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 7 października 2019 roku. Projekty uchwał oraz formularze konsultacyjne dostępne są na stronie: 

  https://um.cieszyn.pl (zakładka:aktualności), 

  https://cieszyn.pl (zakładka:aktualności), 

  https://bip.um.cieszyn.pl (zakładka: konsultacje społeczne)