RSS

Aktualności

 • attention-303861_640.png

  Wprowadzenie II stopnia alarmowego CRP (stopień BRAWO-CRP) na terytorium RP

  2019-10-08 08:29

  Informujemy, iż Prezes Rady Ministrów wprowadził II stopień alarmowy CRP (stopień BRAVO-CRP) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, obowiązujący od dnia 10.10.2019 r. od godz. 00:01 do dnia 14.10.2019 r. do godz. 23:59.

 • Konsultacje społeczne z mieszkańcami Cieszyna projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Cieszyna na rok 2020

  2019-10-03 10:42

   

  Konsultacje społeczne z mieszkańcami Cieszyna projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Cieszyna na rok 2020

  W terminie od 4 października do 14 października 2019 roku przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne z mieszkańcami Cieszyna, w celu poznania opinii w przedmiocie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Cieszyna na rok 2020.

  Każdy mieszkaniec Cieszyna będzie mógł zgłosić swoje uwagi i opinie w przedmiotowej sprawie z wykorzystaniem elektronicznego formularza konsultacyjnego przesyłając na adres: poczta@mops.cieszyn.pl, bądź złożyć w formie pisemnej w biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Cieszynie, Rynek 1.

  Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Cieszyna na rok 2020 oraz formularz konsultacyjny dostępne są na stronie: https://um.cieszyn.pl (zakładka: aktualności), https://cieszyn.pl (zakładka: aktualności), https://bip.um.cieszyn.pl (zakładka: konsultacje społeczne).
   

 • Informacja o wynikach konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna

  2019-10-03 10:14

  Informacja o wynikach konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/449/18 z dnia 26 kwietnia 2018 w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i trybu ich pobierania

 • Burmistrz Miasta Cieszyna zaprasza organizacje pozarządowe na bezpłatne szkolenie

  2019-10-02 08:29

   

  Burmistrz Miasta Cieszyna zaprasza organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne na rzecz mieszkańców Cieszyna na bezpłatne szkolenie pn: "Udzielanie i rozliczanie dotacji dla organizacji pozarządowych według nowych zasad”.

  Szkolenie odbędzie się w dniu 14 października 2019 r. (poniedziałek) w godz. 16.00 – 18.00 w sali konferencyjnej Biblioteki Miejskiej w Cieszynie, ul.Głęboka 15 (II piętro). Szkolenie poprowadzi pani Monika Pendolska - koordynator Centrum Wolontariatu i doradczyni Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Bielsku-Białej.

  Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc zgłoszenia przyjmowane są do dnia 11 października 2019 r. drogą mailową: grdpp@um.cieszyn.pl. W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko osoby zgłaszanej oraz nazwę organizacji pozarządowej, którą reprezentują. O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Informacji o szkoleniu można uzyskać pod numerem tel. 4794221.

  Burmistrz Miasta

  Gabriela Staszkiewicz

 • Powiatowy Lekarz Weterynarii informuje

  2019-10-01 15:14

  Powiatowy Lekarz Weterynarii informuje, że w dniu 16 października 2019 r. o godz. 9.00 w sali Powiatowego Biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Międzyświeciu przeprowadzone zostanie bezpłatne szkolenie w zakresie ochrony zwierząt podczas uboju dla osób dokonujących uboju zwierząt poza rzeźnią na użytek własny. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc obowiązują wcześniejsze zapisy. Więcej informacji znajduje się w załączniku.

 • Ćwiczenia z zakresu zarządzania kryzysowego

  2019-10-01 12:35

  Informujemy, że dnia 4 października 2019 r. w godz. 15.00-18.00 przeprowadzone zostaną przez Zarząd Oddziału Miejskiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Cieszynie i Gminę Cieszyn ćwiczenia z zakresu zarządzania kryzysowego, których głównym tematem są działania przeciwpowodziowe oraz ewakuacja. Ćwiczenia odbędą się przy ul. Al. Łyska w okolicach Gościńca Sportowego. W związku z ćwiczeniami mogą wystąpić utrudnienia w ruchu drogowym w w/w rejonie.
   

 • Ostrzeżenie z dnia 30 września

  2019-09-30 14:44

  Przewiduje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 40 km/h do 50 km/h, w porywach do 100 km/h, w nocy i rano z południa, później z zachodu.

 • wr_s[34].png

  Najnowszy numer "Wiadomości Ratuszowych"

  2019-09-27 11:01

  Już jest najnowszy numer „Wiadomości Ratuszowych”! Znajdą w nim Państwo zapowiedzi nadchodzących wydarzeń, między innymi:
  - koncertu Kasi Moś i Big Silesian Band z okazji 101. rocznicy powołania Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego,
  - 9. edycji Gotta Go Festival,
  - otwarcia Inkubatora Przedsiębiorczości AIP w Zamku Cieszyn,
  a także aktualne informacje z Urzędu Miejskiego i ogłoszenia. Zapraszamy do lektury!

 • Konsultacje społeczne z mieszkańcami Cieszyna w sprawie programu pn. „Cieszyńska Karta Dużej Rodziny”.

  2019-09-27 08:35

  W terminie od 7 października do 17 października 2019 roku przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne z mieszkańcami Cieszyna, w celu poznania opinii w przedmiocie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XV/122/15 z dnia 29 października 2015 r. w sprawie programu pn. „Cieszyńska Karta Dużej Rodziny”.

   

 • rotunda_Play.jpg

  Burmistrz Miasta Cieszyna apeluje do Play

  2019-09-25 11:07

   

  Ponad 800-letni, bezcenny widok sprzedany za wartość połowy nowego iPhona?...Coś tu chyba jednak nie gra.

  Najdroższy PLAY-u,

  Ze skrajnym zdziwieniem odebraliśmy w Cieszynie informację, że jednak zdecydowałeś się kontynuować budowę masztu telefonii komórkowej w bezpośredniej bliskości naszego Wzgórza Zamkowego. Z powodu Twojej decyzji, miejsce upamiętnione na banknocie 20-złotowym, które towarzyszy nam od XI/XIII wieku i odwiedzane jest przez setki tysięcy turystów, może już nie być takie samo... Czytaj dalej.