RSS

Aktualności

 • Opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

  2019-09-23 13:44

  Przypominamy przedsiębiorcom, którzy prowadzą sprzedaż napojów alkoholowych, że z dniem 30 września 2019 roku mija termin uiszczenia trzeciej raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2019 roku. Niedopełnienie powyższego obowiązku skutkuje utratą zezwolenia. O nowe zezwolenie przedsiębiorca może starać się dopiero po upływie 6 miesięcy.

  Dodatkowych informacji udziela Wydział Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Cieszynie, ul. Kochanowskiego 14, pokój 1 lub pod numerem telefonu 33 479 43 84.

 • Herb_Cieszyna_300dpi[1][9][1][1].jpg

  Porządek obrad - XI sesja Rady Miejskiej Cieszyna

  2019-09-19 13:36

  XI sesja zwyczajna VIII kadencji Rady Miejskiej Cieszyna została zwołana na dzień 26 września b.r. o godzinie 15:00 w sali sesyjnej Ratusza.

  Porządek obrad w załączniku.

 • wr_s[33].png

  Najnowszy numer "Wiadomości Ratuszowych"

  2019-09-13 11:35

  Już jest najnowszy numer „Wiadomości Ratuszowych”! Znajdą w nim Państwo zapowiedzi nadchodzących wydarzeń, między innymi:
  - XIX edycji Skarbów z cieszyńskiej trówły,
  - nowoczesnej wystawy plenerowej "Podwójnie wolne",
  - Ratowniczych Mistrzostw Polski i innych imprez sportowych,
  a także aktualne informacje z Urzędu Miejskiego i ogłoszenia. Zapraszamy do lektury!

 • Konsultacje projektu uchwały w sprawie Programu współpracy gminy Cieszyn z organizacjami pozarządowymi

  2019-09-12 11:35

  Zarządzenie Nr 0050.597.2019 

  Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 9 września 2019 roku


  w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie Programu współpracy gminy Cieszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działającymi w zakresie pożytku publicznego na rok 2020

 • Informacja o planowanej akcji przewonienia gazu ziemnego

  2019-09-11 13:05

  Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. informuje o planowanej akcji przewonienia gazu ziemnego, która zostanie przeprowadzona w dniach 20-22.09.2019r. na terenie gmin: Cieszyn, Hażlach, Dębowiec oraz częściowo gminy Goleszów (Bażanowice, Dzięgielów, Puńców, Leszna Górna).

  Akcja przewonienia gazu ziemnego polega na zwiększeniu ilości środka nawaniającego w sieci gazowej. W związku z tym zapach gazu stanie się intensywniejszy, co umożliwi wykrycie ewentualnych nieszczelności sieci lub instalacji gazowych.

  Akcja ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa dostaw gazu do odbiorców.

  Kontrolę i naprawę sieci gazowej przeprowadzą służby Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., natomiast usuwanie stwierdzonych nieszczelności na instalacjach wewnętrznych i urządzeniach gazowych należy do obowiązków właścicieli lub administracji obiektów.

  W przypadku wyczucia zapachu ulatniającego się gazu należy niezwłocznie powiadomić administratora budynku lub Pogotowie Gazowe pod numerem tel. 992.

 • Zmiana przepisów ustawy o odpadach

  2019-09-09 16:25

  W dniu 6 września 2019 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz 1579).

 • 1uchwala.jpg

  Trwa ostatni etap konsultacji społecznych projektu uchwały krajobrazowej

  2019-09-09 15:16

  Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na dyskusję publiczną nad przyjętymi w projekcie uchwały zasadami w dniu 12 września 2019 r. godz. 17.00 w sali konferencyjnej w oranżerii Zamku Cieszyn oraz na konsultacje indywidualne w dniu 13 września 2019 r. w godz. 10.00-14.00 również w sali konferencyjnej w oranżerii Zamku Cieszyn.

  Więcej informacji oraz projekt uchwały KLIK

 • Informacja dla organizacji pozarządowych działających w obszarze polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu

  2019-09-09 07:50

  Informacja dla organizacji pozarządowych działających w obszarze polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu zainteresowanych realizacją zadania z zakresu pomocy społecznej – prowadzeniem placówek dla osób bezdomnych

 • Wyjaśnienie ws. zagospodarowania skweru przy ul. Śrutarskiej w Cieszynie przez grupę nieformalną „Aktywni Obywatele”

  2019-08-30 14:26

 • Konsultacje społeczne - program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Cieszyn

  2019-08-30 13:36

  Informujemy, że zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne z mieszkańcami Cieszyna w celu poznania ich opinii w przedmiocie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/255/16 z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Cieszyn. Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od 13 września 2019 r. do 23 września 2019 r.