RSS

Aktualności

 • Konsultacje z mieszkańcami - szczegółowe warunki i tryb przyznawania stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami

  2019-12-20 07:54

  Zarządzenie Nr 0050.812.2019 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 9 grudnia 2019 roku w sprawie przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami projektu uchwały w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami.

 • Ogłoszenie

  2019-12-20 07:48

  Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna obejmującego tereny położone w rejonie węzła drogi krajowej S1 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

 • Konsultacje projektu uchwały - średnia cena jednostki paliwa w roku szkolnym 2019/2020

  2019-12-19 08:52

  Zarządzenie Nr 0050.837.2019 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie: przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Cieszyn, w roku szkolnym 2019/2020.
   

 • Konsultacje z mieszkańcami - średnia cena jednostki paliwa w roku szkolnym 2019/2020

  2019-12-19 08:46

  Zarządzenie Nr 0050.838.2019 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Cieszyn, w roku szkolnym 2019/2020
   

 • 1[9].jpg

  Nowe autobusy w Cieszynie i zmiany w cenach biletów

  2019-12-18 15:23

  Na cieszyńskie ulice wyjechały dwa zakupione przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie sp. z o.o. autobusy. Od 1 stycznia 2020 r. wejdzie w życie nowy cennik za bilety kupowane bezpośrednio u kierowcy oraz bilety jednorazowe.

  Nowoczesne składy są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych a także osób podróżujących z dziećmi w wózkach, są to nieskopodłogowe, klimatyzowane autobusy, wyposażone m.in. w automatyczną skrzynię biegów. Koszt jednego to ok. 800 000 zł.

 • Jacek Bąk nowym Komendantem Straży Miejskiej w Cieszynie

  2019-12-17 08:23

  Jacek Bąk wygrał konkurs na Komendanta Straży Miejskiej w Cieszynie. Swoje obowiązki zacznie pełnić od stycznia 2020 r.

  Przed nowym komendantem sporo wyzwań ale i mam nadzieję satysfakcji ze służby w naszym mieście – mówi Gabriela Staszkiewicz, Burmistrz Miasta Cieszyna.

  Kilka słów o nowym komendancie:

  Od 1991 roku  związany jest z policją i właśnie nadszedł czas na zakończenie służby. Od 2015 roku był Komendantem Powiatowym Policji w Cieszynie, a wcześniej zastępcą komendanta cieszyńskiej policji, Komendantem Komisariatu Policji w Skoczowie oraz pracował na wielu stanowiskach kierowniczych i wykonawczych. Prywatnie jest mężem i ojcem dwóch dorosłych synów.

 • Płatność za IV kwartał opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

  2019-12-17 08:07

  Uprzejmie przypominamy Państwu, że 15.01.2020 r. upływa termin płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za IV kwartał 2019 r.

 • Urząd Miejski w Cieszynie w dniu 24 grudnia 2019 roku (Wigilia) pracuje w godzinach od 7.30 do 12.00

  2019-12-13 13:00

  Komunikat 

  Uprzejmie informuję, że Urząd Miejski w Cieszynie w dniu 24 grudnia 2019 roku (Wigilia) pracuje w godzinach od 7.30 do 12.00.

  Sekretarz Miasta Cieszyna
  Stanisław Kawecki

 • Spotkanie Noworoczne dla organizacji pozarządowych działających na rzecz mieszkańców Cieszyna

  2019-12-13 12:34

  Serdecznie zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na rzecz mieszkańców Cieszyna na Spotkanie Noworoczne, które odbędzie się 20 stycznia 2020 r. o godz. 16.00 w Sali Sesyjnej Ratusza.

  Ze względów organizacyjnych proszę o wytypowanie jednego przedstawiciela Państwa Organizacji i potwierdzenie uczestnictwa do dnia 13 stycznia 2020 r. na e-maila: grdpp@um.cieszyn.pl

   

  Gabriela Staszkiewicz

  Burmistrz Miasta Cieszyna

 • Opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

  2019-12-13 09:46

   

  Przypominamy przedsiębiorcom, którzy prowadzą sprzedaż napojów alkoholowych, że z dniem 31 stycznia 2020 roku upływa termin złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za 2019 rok oraz uiszczenia pierwszej raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2020 roku. Niedopełnienie powyższego obowiązku skutkuje utratą zezwolenia. O nowe zezwolenie przedsiębiorca może starać się dopiero po upływie 6 miesięcy. W oświadczeniu podaję się wartość brutto sprzedanych napojów alkoholowych.