Wyszukiwarka
Rozlicz PIT w Cieszynie
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.
Przekaż 1% w Cieszynie

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.

Oficjalna strona
Miasta Cieszyn:

Oficjalna strona Miasta Cieszyn

Strona zgodna z:
Valid XHTML 1.1
E biletWiadomości Ratuszowe - najnowsze wydanie
RSS

Aktualności

 • Informacja o wynikach konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/449/18

  2020-01-28 13:36

   

  Informacja o wynikach konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna projektu uchwały w  sprawie zmiany uchwały nr XLIV/449/18 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i trybu ich pobierania

 • POZIOM 2 Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

  2020-01-28 11:28

  Zagrożenie: Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

  Data wystąpienia: 28.01.2020 r. godz. 9.00

  Przewidywany czas trwania ryzyka: Od godz. 9.00 dnia 28.01.2020 r. do godz. 24.00 dnia  28.01.2020 r. 

  Przyczyny: Warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego.

 • Konsultacje społeczne z mieszkańcami Cieszyna projektu chwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Cieszyn w 2020 roku

  2020-01-28 11:02

  Zarządzenie Nr 0050.37.2020

  Burmistrza Miasta Cieszyna

  z dnia 27 stycznia 2020 roku

  w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna projektu chwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Cieszyn w 2020 roku

  Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), § 3 uchwały Nr XXXV/340/17 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie zasad i trybu prowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna (Dz. Urz. Woj. Ślą. 2017 r., poz. 4208)

 • Dodatkowy nabór wniosków na dotacje do inwestycji ekologicznych

  2020-01-27 14:04

  W terminie od 29 stycznia do 28 lutego 2020 r. włącznie, trwa dodatkowy nabór wniosków o udzielenie z budżetu Gminy Cieszyn dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, planowanych do realizacji w 2020 r., a polegających na ograniczeniu zagrożeń związanych z emisją włókien azbestu z wyrobów i materiałów użytych w budownictwie poprzez usunięcie i unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.

 • Powiadomienie: pył zawieszony PM10 w powietrzu

  2020-01-27 11:38

  Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania i o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

 • grafika.png

  Spotkanie przedsiębiorców i samorządowców 5.02.2020

  2020-01-24 14:13

  W imieniu Gabrieli Staszkiewicz, Burmistrz Miasta Cieszyna i Ewy Gołębiowskiej, Dyrektor Zamku Cieszyn zapraszamy na spotkanie przedsiębiorców z przedstawicielami samorządu lokalnego oraz cieszyńskich instytucji otoczenia biznesu, które odbędzie się 5 lutego 2020 o godz. 18.00 w Zamku Cieszyn.

  Podczas spotkania zostaną przedstawione najważniejsze zadania, jakie stoją przed miastem w 2020 roku. Mowa będzie m.in. o Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego dla Śródmieścia Cieszyna. W programie spotkania zaplanowano również wręczenie symbolicznych wyróżnień firmom, które w 2019 roku obchodziły jubileusze działalności. Ponadto Paszportami Przedsiębiorcy zostaną uhonorowani właściciele firm powstałych dzięki współpracy z Zamkiem Cieszyn. Odbędzie się też oficjalne ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród zwycięzcom konkursu „Przywróćmy witrynom oryginalność”. Spotkanie będzie również okazją do podsumowania działań Zamku Cieszyn wspierających rozwój przedsiębiorczości.

 • Logo_CRS.jpg

  Konkurs dla uczniów szkół podstawowych - Zaprojektuj logo dla Cieszyńskiej Rady Seniorów

  2020-01-24 11:45

   

  Urząd Miejski w Cieszynie ogłasza konkurs dla uczniów szkół podstawowych na zaprojektowanie logo dla Cieszyńskiej Rady Seniorów.

  Pragniemy pokazać młodzieży, że w naszej lokalnej społeczności seniorzy uczestniczą aktywnie! Wyłonione w konkursie logo będzie wykorzystywane do reprezentacji Cieszyńskiej Rady Seniorów. Warto zauważyć, że na zwycięzcę i wyróżnionych czekają atrakcyjne nagrody Burmistrza Miasta! Prace konkursowe przyjmowane są do końca lutego w Urzędzie Miejskim (pokój 105, nr 33 4794 221).

  ​Regulamin dostępny jest w załączniku.

 • Konkurs na Prezesa Zarządu

  2020-01-24 08:48

  OGŁOSZENIE

  RADA NADZORCZA SPÓŁKI ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ w Cieszynie Sp. z. o.o.

  43-400 Cieszyn ul. Słowicza 59.

  ogłasza konkurs na stanowisko: PREZESA  ZARZĄDU

  WIĘCEJ INFORMACJI

 • Afrykański pomór świń (ASF)

  2020-01-24 08:18

  W związku z występowaniem w Polsce wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASF) istnieje konieczność podejmowania w województwie śląskim działań zapobiegawczych, w tym monitorowania zagrożenia.  Jednym z takich działań jest lokalizowanie oraz szybka izolacja i utylizacja padłych dzików.

 • cn[2].jpg

  XV sesja Rady Miejskiej Cieszyna

  2020-01-24 08:05

   

  Informujemy, że Przewodniczący Rady Miejskiej, Pan Remigiusz Jankowski, zwołał na dzień 30 stycznia 2020 r., na  godz.: 16:00  XV sesję Rady Miejskiej Cieszyna. Porządek obrad w załączniku.