RSS

Aktualności

 • Wyniki konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna - płatność za pobyt w mieszkaniach chronionych

  2019-08-13 08:15

  Informacja o wynikach konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna projektu uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych prowadzonych w zakresie zadań własnych przez Gminę Cieszyn lub na jej zlecenie.

 • wykrz.png

  UWAGA! ROBOTY DROGOWE - ul. Katowicka

  2019-08-07 08:30

  Miejski Zarząd Dróg informuje, że 12 sierpnia 2019 roku rozpoczęte zostaną roboty drogowe związane z przebudową ulicy Katowickiej w Cieszynie, na odcinku od skrzyżowania z ulicą Liburnia, Stawowa do skrzyżowania z ulicą Moniuszki. 

 • Konsultacje społeczne - warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze

  2019-08-05 16:32

  Konsultacje społeczne z mieszkańcami Cieszyna projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/449/18 z dnia 26 kwietnia 2018 w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i trybu ich pobierania.

 • wr_s[29].png

  Najnowszy numer "Wiadomości Ratuszowych"

  2019-08-02 11:40

  Zapraszamy do lektury najnowszego numeru „Wiadomości Ratuszowych”. Znajdą w nim Państwo między innymi:
  - zapowiedzi wydarzeń kulturalnych: Wieczór Narodów, Pożegnanie Lata i innych
  - informacje wolontariacie dla seniorów
  - wiadomości sportowe
  - aktualne informacje z Urzędu Miejskiego i ogłoszenia.

 • Laur-Cn[2][1].jpg

  Srebrna Cieszynianka 2019

  2019-07-31 09:15

  Burmistrz Miasta Cieszyna informuje, że do dnia 6 września 2019 r., do godz. 14:00 w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Cieszynie (Rynek 1, parter) można zgłaszać kandydatów do lauru „Srebrnej Cieszynianki Miasta Cieszyna 2019”.

 • run-2020933.png

  1 sierpnia - krajowy trening sprawności syren alarmowych

  2019-07-29 07:44

  Informujemy, że w dniu 1 sierpnia 2019 roku o godzinie 17.00 zostanie przeprowadzony krajowy trening sprawności syren alarmowych wykorzystywanych w systemie ostrzegania i alarmowania ludności, umożliwiający jednocześnie upamiętnienie obchodów 75. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. 

 • woman-208723_960_720[1].jpg

  „Pomagać można w każdym wieku”- czyli wolontariat dla seniorów

  2019-07-24 12:26

   

   

  Cieszyńska Rada Seniorów w Cieszynie wspólnie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej zachęca osoby w wieku senioralnym, które pragną wypełnić swój czas wolny spotkaniami z dziećmi, młodzieżą, swoimi rówieśnikami w ramach Centrum Wolontariatu działającego przy MOPS w Cieszynie, na ul. Skrajnej 5 - do uczestnictwa w wolontariacie seniorów i dla seniorów.

 • Herb_Cieszyna_300dpi[1][38].jpg

  Nagroda w Kulturze - przyjmowanie zgłoszeń

  2019-07-24 08:34

   

  Uprzejmie informujemy, że do dnia 31 sierpnia 2019 roku można zgłaszać Kandydatów do  Nagrody Miasta Cieszyna w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

 • Projekt operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków

  2019-07-23 11:10

  Do piątku, czyli do 26 lipca można jeszcze zapoznać się z projektem operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków w mieście Cieszynie, na obszarze obrębów ewidencyjnych: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 29, 30, 31, 32, 41, 42, 43, 44, 45, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 i 72.

  Dokumentacja tego projektu, składająca się z: wypisów z rejestru gruntów, wypisów z rejestru budynków, wypisów z rejestru lokali, kartotek budynków, kartotek lokali i mapy ewidencyjnej opracowana została na podstawie art. 20 ust 1-3a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 393).

 • 30 lipca - Spotkanie wyborcze kandydatów do składu Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego

  2019-07-23 10:54

   

  Burmistrz Miasta Cieszyna informuje, że w dniu 30 lipca 2019 roku o godz. 16.00, w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Cieszynie odbędzie się spotkanie wyborcze, w czasie którego odbędą się wybory zgłoszonych kandydatów do składu Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Cieszynie.


  Wszystkie osoby zainteresowane oraz organizacje pozarządowe zapraszamy do wzięcia udziału w wyborach. Każda organizacja może oddać głos na maksymalnie sześciu kandydatów, działających w różnych obszarach tematycznych.
  Przedstawicieli organizacji pozarządowych, którzy będą brali udział w głosowaniu proszę o zabranie ze sobą wypełnionego i podpisanego, zgodnie z KRS lub innym rejestrem, upoważnienia do reprezentowania organizacji podczas zebrania organizacji oraz do uczestnictwa w głosowaniu na kandydatów na członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Cieszynie.