RSS

Aktualności

 • Zapraszamy na warsztaty organizowane w ramach Cieszyńskiej Rady Młodych ds. Klimatu

  2019-12-13 08:50

  Serdecznie zapraszamy na warsztaty organizowane w ramach Cieszyńskiej Rady Młodych ds. Klimatu, które odbędą się 20 grudnia o godzinie 16:00 w Świetlicy Krytyki Politycznej w Cieszynie.

  Będzie to okazja do wspólnej dyskusji o zmianach klimatu w duchu zbliżających się Świąt, poszukamy też odpowiedzi na pytania: Co znaczą dla nas globalne zmiany klimatu?

  Co kryje się pod pojęciem ślad węglowy i jaki jest indywidualny ślad węglowy każdego z nas?
  Czy przygotowywane przez nas potrawy, które trafiają na wigilijny stół są przyjazne dla klimatu?

 • Zarządzenie Nr 0050.825.2019 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 9 grudnia 2019 roku

  2019-12-12 11:05

   

  Konsultacje społeczne z mieszkańcami Cieszyna projektu uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Cieszyn do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019 – 2020.

 • cn.jpg

  XIV sesja Rady Miejskiej Cieszyna

  2019-12-12 09:00

  Przewodniczący Rady Miejskiej, Pan Remigiusz Jankowski, zwołał na dzień 19 grudnia 2019 r., na  godz.: 16:00  XIV sesję Rady Miejskiej Cieszyna. Porządek obrad w załączniku. 

 • 1[8].jpg

  Spotkanie dla mieszkańców i przedsiębiorców "Szlakiem cieszyńskiego tramwaju"

  2019-12-11 10:19

   

  Na najbliższy rok planowane są prace związane z remontem ulicy Głębokiej – od Rynku do ulicy Zamkowej, zatem celem spotkanie będzie także zebranie opinii mieszkańców i przedsiębiorców na temat wypracowania optymalnego harmonogramu robót.

  Spotkanie odbędzie się w sali widowiskowej Cieszyńskiego Ośrodka Kultury „Dom Narodowy”, w poniedziałek 16 grudnia bieżącego roku o godzinie 16:00.

 • Proponowane zmiany rozkładów jazdy autobusów

  2019-12-09 13:27

   

  Informujemy, że z dniem 13 stycznia 2020 roku planowane jest wprowadzenie zmian w rozkładach jazdy  cieszyńskiej komunikacji miejskiej. Zmiany dotyczą linii nr: 10, 22, 30, 32, 50. Z planowanymi zmianami w rozkładach jazdy można się zapoznać TUTAJ.

   

 • wr.jpg

  Najnowszy numer "Wiadomości Ratuszowych"

  2019-12-06 11:39

   

  Już jest najnowszy numer „Wiadomości Ratuszowych”! Znajdą w nim Państwo zapowiedzi nadchodzących wydarzeń, między innymi:

  - Cieszyński orszak św. Mikołaja;
  - Rozświetlenie choinki;
  - Konkurs na cieszyńskie ciasteczka;
  - V Międzynarodowy Festiwal Muzyki im. prof. Józefa Świdra,

  a także aktualne informacje z Urzędu Miejskiego i ogłoszenia. Zapraszamy do lektury!

 • logo[2].png

  Budżet Obywatelski 2020 - lista projektów dopuszczonych i niedopuszczonych do głosowania

  2019-12-05 15:04

  Prezentujemy listy projektów, które zostały dopuszczone i niedopuszczone do głosowania w Budżecie Obywatelskim 2020. Mieszkańcowi Cieszyna, który zgłosił projekt niedopuszczony do głosowania przysługuje prawo odwołania w terminie do dnia 13 grudnia 2019 roku.

 • Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej

  2019-12-02 16:06

  Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Burmistrz Miasta Cieszyna ogłasza nabór na członków komisji konkursowych, opiniujących oferty złożone w ramach otwartych konkursów na realizację zadań publicznych na rok 2020 w następujących zakresach przedmiotowych, zgodnie z  art. 4 ust. 1 ustawy:

 • Informacja o szkoleniu dla przedsiębiorców oraz sprzedawców napojów alkoholowych

  2019-11-29 10:08

  Szanowni Państwo,

  w związku z koniecznością przeprowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Cieszyn udzielonych na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2137 z późn. zm.) polegających m.in. na weryfikacji danych, podanych w składanych przez Państwa oświadczeniach o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za rok poprzedni oraz pojawiającymi się nieprawidłowościami podczas obecnie przeprowadzanych kontroli, zapraszam Państwa na szkolenie z przedmiotowego zakresu w dniu 13.12.2019 roku o godz. 12.00 w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie, ul. Skrajna 5 (sala konferencyjna). Proszę o telefoniczne zgłoszenia do dnia 12.12.2019 r. pod numerem telefonu: 33 4794931.

 • Opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż na sprzedaż napojów alkoholowych

  2019-11-28 13:05

  Przypominamy przedsiębiorcom, którzy prowadzą sprzedaż napojów alkoholowych, że z dniem 31 stycznia 2020 roku upływa termin złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za 2019 rok oraz uiszczenia pierwszej raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2020 roku. Niedopełnienie powyższego obowiązku skutkuje utratą zezwolenia. O nowe zezwolenie przedsiębiorca może starać się dopiero po upływie 6 miesięcy. W oświadczeniu podaję się wartość brutto sprzedanych napojów alkoholowych.