E biletWiadomości Ratuszowe - najnowsze wydanieBól nie jest chorobą, jest objawem. Zdiagnozuj się!Zabytki Cieszyna na Znaczkach TurystycznychDopalacze. Gdzie szukać pomocy? Najważniejsze numery telefonów.Informacje i usługi przyjazne obywatelom
RSS

Aktualności

 • Sąd Rejonowy w Cieszynie. /fot. Wojciech Wandzel Photography

  Zgłaszanie kandydatów na ławników

  2015-05-15 08:58

  Rada Miejska Cieszyna informuje, że w terminie do dnia 30 czerwca 2015 roku w Biurze Rady Miejskiej w Ratuszu, pok. 203 (II piętro) można zgłaszać kandydatów na ławników do sądów okręgowych i sądów rejonowych.

 • Podczas II tury wyborów głosować będziemy tylko na dwóch kandydatów.

  Zawiadomienie o możliwości dopisania do spisu wyborców

  2015-05-14 15:20

  Wyborca czasowo przebywający poza miejscem zameldowania (stałego i czasowego) oraz wyborca nigdzie niezamieszkały, może wziąć udział w głosowaniu w miejscu czasowego pobytu, jeżeli złoży pisemny wniosek o dopisanie do spisu wyborców.

 • W Cieszynie mogą zawyć syreny

  W Cieszynie mogą zawyć syreny

  2015-05-08 14:20

  Informujemy że w dniu 12 maja 2015 r. w godz. 6.00-19.00 może odbyć się trening systemu alarmowania i ostrzegania...

 • Wydanie z 8 maja 2015

  Najnowszy numer "Wiadomości Ratuszowych"

  2015-05-08 07:53

 • Herb_Cieszyna_300dpi.jpg

  Obwieszczenie Burmistrza Miasta Cieszyna

  2015-05-06 10:09

  o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Cieszyn.

 • Ankieta

  Inwentaryzacja azbestu

  2015-05-06 09:42

  Urząd Miasta Cieszyn informuje, iż w dniach od 4 do 31 maja 2015 r. przeprowadzana będzie inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest (eternit).

 • Prezentacja flagi świadczy o szacunku do symboli narodowych. /pixabay.com

  Dzień Flagi RP i Święta Narodowego 3 Maja

  2015-04-30 15:19

  W tych szczególnych dla naszego kraju dniach odpowiednia prezentacja flagi świadczy o szacunku do symboli narodowych i pielęgnowaniu w naszym mieście patriotycznych postaw.

 • Emisja spalin w mieście

  Niska emisja – wysokie ryzyko

  2015-04-28 10:20

  Musimy wiedzieć czym jest niska emisja i jak my, mieszkańcy możemy przyczynić się do jej ograniczenia.

 • Rozkład jazdy autobusów miejskich nieznacznie ulegnie zmianie /fot. ŁP

  Nowy rozkład jazdy autobusów miejskich

  2015-04-27 08:58

  Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o. informuje o wprowadzeniu nowego rozkładu jazdy autobusów miejskich, który będzie obowiązywał od 4 maja br.

 • Logo

  Likwidacja niskiej emisji - zmiana terminu

  2015-04-24 13:31

  Energetyka Cieszyńska Sp. z o.o. informuje o zmianie harmonogramu robót budowlano-montażowych związanych z budową sieci cieplnej rozdzielczej oraz przyłączy przy pl. Św. Krzyża 1, ul. Sejmowej 1 i 2 oraz ul. Głębokiej 13.