RSS

Aktualności

 • Konkurs ofert na realizację zadania pn. Pilotażowy program profilaktyki próchnicy u dzieci 5-letnich, uczęszczających do cieszyńskich przedszkoli

  2019-11-28 12:39

  Burmistrz Miasta Cieszyna ogłasza konkurs ofert na realizację zadania pn. „Pilotażowy program profilaktyki próchnicy u dzieci 5-letnich, uczęszczających do cieszyńskich przedszkoli”, w okresie od 10 stycznia 2020r. do 30 czerwca 2020 r. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach oznaczonych napisem: „Pilotażowy program profilaktyki próchnicy u dzieci 5-letnich, uczęszczających do cieszyńskich przedszkoli” – oferta”, w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego, Cieszyn, Rynek 1, parter. Termin składania ofert upływa w dniu 13 grudnia 2019 r. o godzinie 14.00.

 • Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej

  2019-11-27 12:22

  Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Burmistrz Miasta Cieszyna ogłasza nabór na członków komisji konkursowych, opiniujących oferty złożone w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych na rok 2020 w następujących zakresach przedmiotowych, zgodnie z  art. 4 ust. 1 ustawy:

   
 • 1.png

  Zaproszenie na spotkanie z Marcinem Popkiewiczem

  2019-11-26 13:02

  Cieszyńska Szkoła EkoMyslenia zaprasza na cykl spotkań poświęconych zmianom klimatycznym oraz szeroko rozumianej ochrony środowiska.

  Klimatyczne fakty i mity
  Marcin Popkiewicz
  3.12.2019, godz. 16.00
  Wstęp wolny
  Zamek Cieszyn, sala konferencyjna

  O co chodzi ze zmianą klimatu, czy i jakie są dowody na jej zachodzenie i przyczyny? Jak obecna zmiana klimatu ma się do zmian klimatu w przeszłości i jakie mogą być jej potencjalne następstwa? Czy i jakie działania na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych powinniśmy podjąć, w Polsce i na świecie?

  Marcin Popkiewicz - fizyk jądrowy, klimatolog, analityk megatrendów, przedsiębiorca, ekspert i dziennikarz zajmujący się powiązaniami w obszarach gospodarka- -energia-zasoby-środowisko. Autor bestsellerów „Świat na rozdrożu" i „Rewolucja energetyczna. Ale po co?", redaktor portali: ziemianarozdrozu.pl i naukaoklimacie.pl.

  Wstęp wolny. 

 • Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (101-150 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

  2019-11-26 12:44

  W dniu 27.11.2019 r., ze względu na poziom pyłu zawieszonego jakość powietrza na obszarze województwa śląskiego będzie dostateczna i zła, okresowo bardzo zła. Obszar: całe województwo śląskie.

 • zaproszenie.jpg

  Bezpłatne warsztaty „RADY NA ODPADY”

  2019-11-26 12:32

  Burmistrz Miasta Cieszyna zaprasza mieszkańców zabudowy wielolokalowej Cieszyna na bezpłatne warsztaty „RADY NA ODPADY” organizowane w ramach „Cieszyńskiej Szkoły EkoMyślenia 2019-2020”, które odbędą się 2 grudnia i 8 stycznia.

  2 grudnia 2019 r.
  miejsce: SM „Cieszynianka”
  sala konferencyjna: ul.Kossak – Szatkowskiej 6
  godz. 17:00-19:00
  liczba miejsc ograniczona

  8 stycznia 2020 r.
  miejsce: SM „Cieszynianka”
  sala konferencyjna: ul.Hajduka 17
  godz. 17:00-19:00
  liczba miejsc ograniczona
   

 • Zarządzenie Nr 0050.795.2019 Burmistrz Miasta Cieszyna z dnia 25 listopada 2019 roku

  2019-11-25 16:19

  w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego gminy Cieszyn z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na rok 2020 - prowadzenie placówek wsparcia dziennego

 • Zarządzenie Nr 0050.794.2019 Burmistrz Miasta Cieszyna z dnia 25 listopada 2019 roku

  2019-11-25 16:17

  w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego gminy Cieszyn z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na rok 2020 - realizacji programu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób bezdomnych uzależnionych od środków psychoaktywnych, w tym: grupy edukacyjne, wykłady, treningi i warsztaty edukacyjne, warsztaty pracy, a także działania związane ze streetworkingiem w środowisku osób bezdomnych

 • Zarządzenie Nr 0050.793.2019 Burmistrz Miasta Cieszyna z dnia 25 listopada 2019 roku

  2019-11-25 16:15

  w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego gminy Cieszyn z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na rok 2020 - prowadzenie na terenie gminy Cieszyn klubu abstynenta, m.in.: organizacja terapii rodzinnej, obozów terapeutycznych, grup terapeutycznych i obsługa telefonu trzeźwości 

   

 • Zarządzenie Nr 0050.792.2019 Burmistrz Miasta Cieszyna z dnia 25 listopada 2019 roku

  2019-11-25 16:14

  w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego gminy Cieszyn z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na rok 2020 - realizacja kompleksowych działań dla osób z problemem uzależnień, dotkniętych przemocą oraz ich rodzin, m.in.: pomoc psychologiczna, prawna, psychoterapia, kontakt indywidualny, prowadzenie grup terapeutycznych, grup terapii zajęciowej, grup wsparcia, grup o charakterze socjoterapeutyczny

 • Zarządzenie Nr 0050.791.2019 Burmistrz Miasta Cieszyna z dnia 25 listopada 2019 roku

  2019-11-25 16:12

  w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego gminy Cieszyn z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na rok 2020 - punkt konsultacyjny ds. narkomanii, w tym prowadzenie kontaktu indywidualnego zarówno z osobami eksperymentującymi, jak i członkami ich rodzin.