Wiadomości Ratuszowe - najnowsze wydanieNa LudowoBól nie jest chorobą, jest objawem. Zdiagnozuj się!Zabytki Cieszyna na Znaczkach TurystycznychDopalacze. Gdzie szukać pomocy? Najważniejsze numery telefonów.Informacje i usługi przyjazne obywatelom
RSS

Aktualności

 • logo_slad_wodny_miast_kolor.jpg

  Ślad wodny miast - Ankieta

  2018-06-01 13:17

  Zwracamy się do Państwa z prośbą o wzięcie udziału w badaniu ankietowym realizowanym w ramach projektu „Ślad wodny jako narzędzie edukacji, integracji i podejmowania inicjatyw na rzecz ochrony zasobów wodnych w miastach” (http://www.sladwodnymiast.pl/), w którym uczestniczy Miasto Cieszyn. Ankieta jest całkowicie anonimowa, a uzyskane odpowiedzi zostaną wykorzystane wyłącznie do obliczenia śladu wodnego mieszkańca Cieszyna.  

 • Herb_Cieszyna_300dpi[1].jpg

  Serdeczne życzenia

  2018-05-25 14:07

          Z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego, który jest jednocześnie Dniem Samorządowca pragnę złożyć na Państwa ręce podziękowania za zaangażowanie i codzienną ciężką pracę na rzecz społeczności lokalnej, która przyczynia się do stałej poprawy warunków życia naszych mieszkańców i tworzy nasze wspólne dobro.

 • still-life-3389118_1280.jpg

  Życzenia z okazji Dnia Matki

  2018-05-25 14:00

  „Jest jedna miłość, która nie liczy na
  wzajemność, nie szczędzi ofiar,
  płacze a przebacza, odepchnięta
  wraca - to miłość macierzyńska." 

 • Najnowszy numer "Wiadomości Ratuszowych"

  2018-05-22 12:17

 • Herb_Cieszyna_300dpi[1].jpg

  Przypomnienie o terminie uiszczenia II raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2018 roku

  2018-05-21 11:49

  Przypominamy przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych, że z dniem 31 maja b.r. upływa termin uiszczenia II raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2018 roku.

 • white-737190_1280.jpg

  Znakowanie rowerów!

  2018-05-17 14:35

  23 kwietnia w Czeskim Cieszynie odbyło się szkolenie rozpoczynające realizację projektu "Bezpieczny rower" (nr rej. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_010/0001290), dotyczącego znakowania rowerów "syntetycznym DNA". Metoda ta jest skutecznym środkiem prewencyjnym, umożliwiającym identyfikację prawdziwego właściciela roweru. Polega na naniesieniu na poszczególne elementy roweru specjalnego, niewidocznego dla oka środka z numerem identyfikacyjnym oraz umieszczeniu naklejki informującej, że rower jest oznakowany. Skradziony jednoślad trudniej sprzedać i łatwiej odszukać, gdyż zostaje wprowadzony do europejskiej bazy danych.

 • 31290798_452400908537233_3182734125417103360_o.jpg

  Powiedz, jak widzisz reklamy w Cieszynie?

  2018-05-10 14:55

  Zapraszamy do udziału w ankiecie na stronie www.cieszyn.geoankieta.pl
  Informujemy, że ankietę internetową można wypełniać do 14 maja.
 • wr_s[18].png

  Najnowszy numer "Wiadomości Ratuszowych"

  2018-05-04 13:45

 • Herb_Cieszyna_300dpi[1].jpg

  Zapraszamy do wypełniania geoankiety

  2018-05-04 13:28

 • Herb_Cieszyna_300dpi[1].jpg

  Wpis Układu Urbanistycznego do rejestru zabytków

  2018-05-04 13:22

  Burmistrz Miasta Cieszyna zawiadamia na zasadzie art. 49 Kpa, w związku z art. 94 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2017r., poz.2187, ze zm.), że Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków z siedzibą w Katowicach, ul. Francuska 12, 40-015 Katowice, dnia 27 kwietnia 2018 roku wydał decyzję w sprawie wpisania obiektu do rejestru zabytków „A”, znak K-RD-KL/4160/9355/199/09, Numer rejestru A/317/2018, w której orzekł o wpisie do rejestru zabytków nieruchomych Województwa Śląskiego pod numerem A/317/2018 następujący zabytek: ” Historyczny Układ urbanistyczny miasta Cieszyn (Gm. Cieszyn, Pow. Cieszyński)”, w granicach opisanych w treści decyzji oraz zaznaczonych na mapie ewidencyjnej, stanowiącej integralną część niniejszej decyzji.