RSS

Aktualności

 • wr_s[28].png

  Najnowszy numer "Wiadomości Ratuszowych"

  2019-07-19 11:39

  Zapraszamy do lektury najnowszego numeru „Wiadomości Ratuszowych”. Znajdą w nim Państwo między innymi:
  - nową ofertę zwiedzania Cieszyna (akcja Przewodnik czeka, Spacery z Zamkiem Cieszyn)
  - wydarzenia kulturalne, takie jak Festiwal Kultury Słowiańskiej, Lato z muzyką, Koncerty wyższobramskie i inne
  - aktualne informacje z Urzędu Miejskiego i ogłoszenia.

 • Ukraine_road_sign_1.37.jpg

  Roboty drogowe na ul. Głębokiej - organizacja ruchu

  2019-07-19 07:58

  W związku z realizacją zadania pn. „Budowa sieci cieplnej rozdzielczej w ulicy Głębokiej i Menniczej wraz z przyłączami do budynków przy ulicy Głębokiej i Olszaka” Firma Kelvin Sp. z o.o. informuje o przystąpieniu do robót na etapie 5. Ze względu na to, że ul. Głęboka od skrzyżowania z ul. Menniczą jest odcinkiem, na którym istnieje regularny ruch samochodowy, informujemy, że na etapie 5 prac ulica nie zostanie zamknięta i będzie przejezdna.

 • Plastikowe worki na śmieci na Rynku

  2019-07-18 15:22

  Uspakajając zapytania mieszkańców informujemy, że plastikowe worki na śmieci, są rozwiązaniem czasowym.

  - Część koszy na odpady podlega pracom konserwatorskim, w ich miejsce zostały postawione stojaki z niebieskimi workami na śmieci. To rozwiązanie tymczasowe. Kiedy tylko zakończy się renowacja dotychczasowych koszy, powrócą na Rynek – zapewnia Wiesław Sosin, dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Cieszynie.

 • Dodatkowy nabór wniosków na dotacje do inwestycji ekologicznych planowanych do realizacji w 2019

  2019-07-17 15:21

  Zawiadamiam, iż w terminie od 22 lipca do 30 sierpnia 2019 r. włącznie, trwa dodatkowy nabór wniosków o udzielenie z budżetu Gminy Cieszyn dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, planowanych do realizacji w 2019 r., a polegających na:
  • ograniczeniu niskiej emisji (np. poprzez zastąpienie niskosprawnych pieców węglowych piecami gazowymi, olejowymi, elektrycznymi, a także piecami węglowymi lub na pelet, spełniającymi standard emisyjny zgodny z 5 klasą; podłączenie budynku do sieci ciepłowniczej; wykorzystanie alternatywnych źródeł ciepła, takich jak systemy solarne lub pompy ciepła),
  • uporządkowaniu gospodarki wodno-ściekowej (np. poprzez likwidację zbiorników na nieczystości ciekłe bądź przydomowych oczyszczalni ścieków i podłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej, za pośrednictwem przyłącza grawitacyjnego bądź ciśnieniowego; wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków na terenach Gminy Cieszyn, znajdujących się poza obszarem aglomeracji),
  • usuwaniu i unieszkodliwianiu odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z terenów zabudowy mieszkaniowej.

 • MAPA_DHCT_CIESZYN_2019_(20.07)_(2).jpg

  20 lipca - zmiana organizacji ruchu w centrum Cieszyna

  2019-07-17 14:19

   

  W związku z nadchodzącymi zawodami rowerowymi DOKA Downhill City Tour, które odbędą się 20.07.2019 r. (w sobotę) następuje zmiana organizacji ruchu w centrum Cieszyna.


  Trasa zawodów prowadzona jest ulicami:

  - ul. Głęboka - zamknięta od Rynku do ul. Sejmowej, ruch dla pieszych otwarty po dwóch stronach drogi,
  - ul. Sejmowa - wyłączona z ruchu dla samochodów i pieszych od skrzyżowania z ul. Głęboką do skrzyżowania z ul. Trzech Braci,
  - ul. Trzech Braci - wyłączona z ruchu dla samochodów i pieszych od skrzyżowania z ul. Sejmową do skrzyżowania z ul. Śrutarską,
  - ul. Śrutarska - wyłączona z ruchu dla samochodów i pieszych od skrzyżowania z ul. Trzech Braci do schodów prowadzących do ul. Przykopa,
  - ul. Przykopa - wyłączona z ruchu dla samochodów i pieszych od schodów przy ul. Śrutarskiej do skrzyżowania z ul. Młyńska Brama,
  - ul. Młyńska Brama - wyłączona z ruchu dla samochodów i pieszych od skrzyżowania z ul. Przykopa do skrzyżowania z al. Jana Łyska.  Drogi będą nieprzejezdne w godzinach 9:00-17:00 w sobotę.
   

 • Krajowy trening sprawności syren alarmowych

  2019-07-12 13:44

   

  Informujemy, że na podstawie § 8 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013 r., poz. 96) w dniu 1 sierpnia 2019 roku o godzinie 17.00 zostanie przeprowadzony krajowy trening sprawności syren alarmowych wykorzystywanych w systemie ostrzegania i alarmowania ludności, umożliwiający jednocześnie upamiętnienie obchodów 75. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. W ramach treningu planuje się uruchomienie na terenie miasta Cieszyna 14 syren alarmowych. Emitowany będzie dźwięk ciągły trwający 3 minuty, oznaczający odwołanie alarmu.

 • Zarządzenie Nr 0050.476.2019 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 12 lipca 2019 roku

  2019-07-12 13:15

   

  w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna projektu uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych prowadzonych w zakresie zadań własnych przez Gminę Cieszyn lub na jej zlecenie

   

 • r4.jpg

  19 lipca - uroczystość upamiętniająca 49 rocznicę tragicznie zmarłych strażaków

  2019-07-12 13:02

   

   

  Zarząd Oddziału Miejskiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Cieszynie zaprasza na uroczystość upamiętniającą 49 rocznicę tragicznie zmarłych strażaków w czasie powodzi 1970 roku, ratujących Most Wolności. Uroczystość odbędzie się dnia 19 Lipca 2019 roku o godz. 18.00 przy Moście Wolności w Cieszynie.

  W programie uroczystości:
  1. Przywitanie gości, mowa okolicznościowa.
  2. Minuta ciszy.
  3. Modlitwa księży.
  4. Zapalenie zniczy pod tablicą i składanie kwiatów.
  5. Przemarsz na most.
  6. Symboliczny most wodny.
  7. Złożenie wieńca w nurt rzeki Olzy.

 • fot. pixabay.com/pl

  Przerwa w dostawie ciepłej wody

  2019-07-09 09:20

   

  Energetyka Cieszyńska informuje mieszkańców os. Liburnia, że z powodu modernizacji sieci ciepłowniczej nastąpi przerwa w dostawie ciepłej wody użytkowej (CWU) od dnia 10.07.2019 od godz. 8.00 - 18.00 do następujących budynków:

  Św. Jerzego 4,5,6,7,9,11,

  Moniuszki 13,14,15,16,18,22,24,26, 

  Szymanowskiego 10,12,14,

  Bucewicza 16,25a,45.

  Za wynikłe z tego powodu trudności Energetyka Cieszyńska przeprasza.

  Bliższych informacji można uzyskać dzwoniąc: Pogotowie ciepłownicze: tel. 993, 0-33 8576 865

 • Gov_lab - wsparcie dla przedsiębiorców - ankieta

  2019-07-09 08:47

   

  Gmina Cieszyn aktualnie realizuje projekt „Cieszy nas mała przedsiębiorczość” dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, mający na celu wypracowanie rozwiązań wspierających przedsiębiorców działających w śródmieściu Cieszyna. 

  W jego ramach, przygotowaliśmy dla Państwa ankietę . Celem ankiety jest zebranie opinii przedsiębiorców i mieszkańców o ich potrzebach, problemach i oczekiwaniach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w Cieszynie. 

  Wyniki badania posłużą do wypracowania rozwiązań wspierania lokalnej przedsiębiorczości.

  Uprzejmie proszę o udział w ankiecie. Państwa opinia ma duże znaczenie dla jakości i rzetelności przeprowadzenia projektu. Pozwoli zaplanować działania wspierające, które będą odpowiadać na realne potrzeby firm działających w Cieszynie.

  Dziękujemy za udział w ankiecie.

  ANKIETA ON LINE