Wyszukiwarka
eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

Rozlicz PIT w Cieszynie
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.
Przekaż 1% w Cieszynie

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.

Oficjalna strona
Miasta Cieszyn:

Oficjalna strona Miasta Cieszyn

Deklaracja dostępności
Strona zgodna z:
Valid XHTML 1.1
RSS

Aktualności

 • Zarządzenie Nr 0050.667.2019 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 7 października 2019 roku

  2019-10-11 09:16

  w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr III/18/10 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Cieszyn w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu

 • Konsultacje społeczne z mieszkańcami Cieszyna projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna

  2019-10-11 09:11

  W terminie od 18 października do 28 października 2019 roku przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne z mieszkańcami Cieszyna, w celu poznania opinii w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie zmiany Uchwały nr III/18/10 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Cieszyn w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu.

  Każdy mieszkaniec Cieszyna będzie mógł zgłosić swoje uwagi i opinie w przedmiotowych sprawach w formie pisemnej złożonej w biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Cieszynie, Rynek 1, a także elektronicznie na adres sport@um.cieszyn.pl z wykorzystaniem formularzy, stanowiących załączniki do zarządzenia Nr 0050.667.2019 oraz zarządzenia Nr 0050.669.2019 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 7 października 2019 roku. Projekty uchwał oraz formularze konsultacyjne dostępne są na stronie: 

  https://um.cieszyn.pl (zakładka:aktualności), 

  https://cieszyn.pl (zakładka:aktualności), 

  https://bip.um.cieszyn.pl (zakładka: konsultacje społeczne)

 • Zarządzenie Nr 0050.665.2019 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 7 października 2019 roku

  2019-10-11 09:06

   

  w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/460/18 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej w obiektach sportowo-rekreacyjnych funkcjonujących przy Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Cieszynie.

 • KONSULTACJE SPOŁECZNE

  2019-10-11 09:05

  Burmistrz Miasta Cieszyna uprzejmie informuje, że w dniach od 18 do 28 października 2019 r. zostaną przeprowadzone konsultacje dotyczące uchwał Rady Miejskiej Cieszyna:

  • w sprawie warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży lokali mieszkalnych,
  • w sprawie określenia zasad zbywania, nabywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieokreślony, w tym zawierania kolejnych umów dzierżawy lub najmu po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat.
 • Zarządzenie Nr 0050.674.2019 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 7 października 2019 roku

  2019-10-11 09:03

  w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/462/18 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej na Basenie Krytym przy Szkole Podstawowej nr 4 w Cieszynie

 • Konsultacje społeczne z mieszkańcami Cieszyna projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna

  2019-10-11 08:54

   

  W terminie od 21 października do 31 października 2019 roku przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne z mieszkańcami Cieszyna w celu poznania opinii w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/462/18 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej na Basenie Krytym przy Szkole Podstawowej nr 4 w Cieszynie

 • Program profilaktyki grypowej wśród osób dorosłych - konkurs ofert

  2019-10-08 14:38

  Konkurs ofert na realizację programu polityki zdrowotnej pn. “Program profilaktyki grypowej wśród osób dorosłych – szczepienia ochronne przeciwko grypie sezonowej osób powyżej 65 roku życia”.

 • attention-303861_640.png

  Wprowadzenie II stopnia alarmowego CRP (stopień BRAWO-CRP) na terytorium RP

  2019-10-08 08:29

  Informujemy, iż Prezes Rady Ministrów wprowadził II stopień alarmowy CRP (stopień BRAVO-CRP) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, obowiązujący od dnia 10.10.2019 r. od godz. 00:01 do dnia 14.10.2019 r. do godz. 23:59.

 • Konsultacje społeczne z mieszkańcami Cieszyna projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Cieszyna na rok 2020

  2019-10-03 10:42

   

  Konsultacje społeczne z mieszkańcami Cieszyna projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Cieszyna na rok 2020

  W terminie od 4 października do 14 października 2019 roku przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne z mieszkańcami Cieszyna, w celu poznania opinii w przedmiocie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Cieszyna na rok 2020.

  Każdy mieszkaniec Cieszyna będzie mógł zgłosić swoje uwagi i opinie w przedmiotowej sprawie z wykorzystaniem elektronicznego formularza konsultacyjnego przesyłając na adres: poczta@mops.cieszyn.pl, bądź złożyć w formie pisemnej w biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Cieszynie, Rynek 1.

  Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Cieszyna na rok 2020 oraz formularz konsultacyjny dostępne są na stronie: https://um.cieszyn.pl (zakładka: aktualności), https://cieszyn.pl (zakładka: aktualności), https://bip.um.cieszyn.pl (zakładka: konsultacje społeczne).
   

 • Informacja o wynikach konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna

  2019-10-03 10:14

  Informacja o wynikach konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/449/18 z dnia 26 kwietnia 2018 w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i trybu ich pobierania