Wyszukiwarka
eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

Rozlicz PIT w Cieszynie
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.
Przekaż 1% w Cieszynie

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.

Oficjalna strona
Miasta Cieszyn:

Oficjalna strona Miasta Cieszyn

Deklaracja dostępności
Strona zgodna z:
Valid XHTML 1.1
RSS

Aktualności

 • Zarządzenie Nr 0050/130/2020 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 16 marca 2020 roku

  2020-03-17 14:40

  w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Miasta Cieszyna.

 • Zarządzenie Nr 0050/129/2020 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 16 marca 2020 roku

  2020-03-17 14:38

  w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna na temat projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie ustalenia opłat za pochowanie zwłok w grobach ziemnych obowiązujących na cmentarzach komunalnych w Cieszynie.

 • Zarządzenie Nr 0050/128/2020 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 16 marca 2020 roku

  2020-03-17 14:36

  w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Miasta Cieszyna.

 • Płatności w 2020 roku za użytkowanie wieczyste gruntu oraz opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntu

  2020-03-17 12:33

  Informacja dotycząca płatności w 2020 roku za użytkowanie wieczyste gruntu oraz opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntu.

  Uprzejmie informujemy Państwa, że termin płatności opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu oraz opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntu  upływa 31.03.2020 roku.

  Wpłaty można dokonywać na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Cieszynie  nr  25 1050 1083 1000 0001 0075 7897. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonu 33 479 42 94, 33 479 42 84. 

   

 • Płatność za I kwartał 2020 r. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

  2020-03-17 12:30

  Uprzejmie przypominamy Państwu, że 15.04.2020 r. upływa termin płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za I kwartał 2020 r.

  Wpłaty można dokonać w następujący sposób:

  - na indywidualny rachunek bankowy przeznaczony wyłącznie do opłaty za  gospodarowanie odpadami komunalnymi,

  - na konto ogólne Urzędu Miejskiego w Cieszynie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu.

  Informacja nie dotyczy mieszkańców płacących w czynszu opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, za których  należność jest regulowana przez Spółdzielnie Mieszkaniowe oraz Wspólnoty.

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonu 33 4794297, 33 4794317.

 • Zebrane informacje dot. ograniczonego funkcjonowania Zakładu Gospodarki Komunalnej w Cieszynie

  2020-03-16 15:42

  Na podstawie Uchwały nr V/1/2020 Zarządu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o. z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie ograniczenia wykonywania zadań Zakładu Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o., w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, w okresie od 16 marca 2020 r. do odwołania, ogranicza się wykonywanie zadań Zakładu Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o., poprzez wyłączenie bezpośredniej obsługi interesantów z wyjątkiem spraw związanych z załatwieniem formalności związanych z pogrzebem i pochówkiem. Więcej informacji 

 • chceszpomoc.jpg

  ZGŁOŚ STRAŻY MIEJSKIEJ CHĘĆ POMOCY

  2020-03-16 13:41

  Czujesz się dobrze? Zadbałeś o bezpieczeństwo swoje i swoim bliskich? Chcesz pomóc osobom, które tej pomocy potrzebują? Zgłoś swoją gotowość Straży Miejskiej w Cieszynie.

  Część spośród nas pozostaje na przymusowej kwarantannie lub obawia się wyjść z domu. Część potrzebuje zakupów lub ma do załatwienia ważna sprawę. Na pewno są wśród nas i tacy, którzy potrzebują opieki do dziecka, albo martwią się, że ich czworonóg nie ma z kim wyjść na szybki spacer.

  Twoja pomoc może okazać się bezcenna. Jeśli więc chcesz ją ofiarować osobie, która jej potrzebuje – zadzwoń pod numer telefonu Straży Miejskiej 33 479 49 70.

  Pamiętaj też, aby zachować ostrożność i pomagać z rozwagą. Ważne, by nie narażać na niebezpieczeństwo osób, którym niesiemy pomoc.

 • Zarządzenie 0050.126.2020 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 16 marca 2020 roku

  2020-03-16 12:51

   

  w sprawie ograniczenia wykonywania zadań Urzędu Miejskiego w Cieszynie

 • Kancelaria Działu Cmentarzy informuje

  2020-03-16 11:27

  Szanowni Mieszkańcy, w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 informujemy, że od dnia 16 marca 2020 r. do odwołania kancelaria Działu Cmentarzy będzie obsługiwała osobiście tylko klientów w celu załatwienia formalności związanych z pogrzebem i pochówkiem, dlatego należy:

  - zgłosić najpierw telefonicznie tel. 694 407 815,
  - umówić się na spotkanie w kancelarii Działu Cmentarzy – Zakładu Pogrzebowego 
    „Arkadia” w Cieszynie przy ul. Katowickiej 34,
  - wyznaczyć spośród najbliższych maksymalnie dwie osoby do załatwienia formalności,
  - przestrzegać wytycznych dotyczących ograniczenia ilości osób biorących udział 
    w samej ceremonii pogrzebowej.

  Pozostałe sprawy można omówić, a nawet załatwić przez telefon, a także e-mailem lub przez ePUAP. Dostępny do kontaktu numer telefonu 694 407815 oraz e-mail: cmentarze@zgk.cieszyn.pl. Wszelkie płatności na rzecz Spółki należy dokonywać przelewami na rachunek bankowy nr: 55 1050 1403 1000 0023 4673 1777.  Zapewniamy, że Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o pracuje normalnie w godzinach od 7:00 do 15:00 i jest do Państwa dyspozycji w każdej sprawie, niemniej ograniczenie osobistych kontaktów przyczyni się do ograniczenia możliwości rozprzestrzeniania się wirusa i wywoływanej przez niego choroby. Bądźmy odpowiedzialni i dbajmy o siebie wzajemnie.

 • poczta.jpg

  Poczta Polska - zmiany w organizacji pracy placówek pocztowych

  2020-03-16 10:38

  Poczta Polska wprowadza zmiany w świadczonych usługach. Spółka jest w stałym kontakcie z Głównym Inspektorem Sanitarnym i innymi służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo osób mieszkających w Polsce. Od poniedziałku (16.03. br.) w związku z zawieszeniem transportu lotniczego Poczta wstrzymuje przyjęcia przesyłek do innych krajów. Wprowadzone zostają zmiany w organizacji pracy placówek pocztowych:

  Placówka Pocztowa (Cieszyn ul. Rynek 13 ) od dnia 16-tego marca 2020 będzie czynna w godzinach:
  Pon.-pt. 08.00-14.00
  Sobota 08.00-11.00

  Organizacja obsługi klienta w placówkach pocztowych będzie oparta o zasadę, że przy każdym czynnym okienku może przebywać jedna osoba. Szczegółowe informacje zostaną umieszczane na drzwiach wejściowych.  Mając na uwadze bezpieczeństwo klientów i pracowników w placówkach zostały już wprowadzone tzw. STREFY OCHRONNE w bezpośredniej obsłudze klienta. Osoby wchodzące do placówki proszone są o zachowanie odległości około 1,5 metra podczas oczekiwania na obsługę i pozostawanie za znajdującą się na podłodze taśmą także w trakcie obsługi. Bliżej do pracownika klienci powinni podchodzić jedynie w celu okazania dokumentów i innych niezbędnych czynności, na wyraźną prośbę pracownika Poczty.

  Poczta Polska nie zmienia zasad wypłaty przekazów rentowo – emerytalnych. Dla osób objętych kwarantanną, a pobierających te świadczenia zostaną wdrożone szczególne procedury, Spółka jest w kontakcie z regionalnymi inspektorami sanitarnymi w tym zakresie.