Wyszukiwarka
eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

Rozlicz PIT w Cieszynie
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.
Przekaż 1% w Cieszynie

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.

Oficjalna strona
Miasta Cieszyn:

Oficjalna strona Miasta Cieszyn

Deklaracja dostępności
Strona zgodna z:
Valid XHTML 1.1
RSS

Aktualności

 • Herb_Cieszyna_300dpi[1].jpg

  Internet z prędkością światła

  2017-12-11 13:52

  1 grudnia podczas konferencji prasowej Burmistrz Miasta Cieszyna Ryszard Macura podpisał porozumienie o współpracy z Orange Polska S.A. Operator planuje przeznaczyć na inwestycję w mieście 4,5 mln zł.

 • Herb_Cieszyna_300dpi[1].jpg

  Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Cieszynie

  2017-12-01 14:30

  Na podstawie Komunikatu Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Cieszynie z dnia 7 listopada 2017 r., dot. użytkowania obiektów budowlanych w sezonie jesienno - zimowym, przypominamy o obowiązkach ciążących na właścicielach lub zarządcach obiektów budowlanych w zakresie ich utrzymywania  i użytkowania, wynikających w szczególności z art. 61 i następnych ustawy Prawo Budowlane. W razie wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, osoby odpowiedzialne powinny zapewnić bezpieczne użytkowanie obiektu. Należy zwrócić szczególną uwagę na stan techniczny obiektów budowlanych oraz każdorazowo podjąć działania mające na celu usunięcie zagrożeń, m.in. przez sprawdzanie grubości pokrywy śnieżnej zalegającej na dachach i bezzwłoczne usunięcie nadmiaru śniegu, lodu, sopli lodowych, nawisów śnieżnych mogących stanowić zagrożenie dla ludzi lub mienia, a także stabilności konstrukcji. Prace związane z usuwaniem nadmiaru śniegu na dachach, należy wykonywać z zachowaniem warunków BHP, pod nadzorem osób posiadających odpowiednią wiedzę techniczną, celem wykluczenia ryzyka niekorzystnego obciążenia konstrukcji obiektu.

 • Herb_Cieszyna_300dpi[1].jpg

  Konkurs ofert na realizację programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki wad postawy ciała uczniów klas I-III szkół podstawowych”

  2017-12-01 14:23

  Burmistrz Miasta Cieszyna ogłasza konkurs ofert na realizację programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki wad postawy ciała uczniów klas I-III szkół podstawowych”.

   

 • konsultacje_logo_cmyk.jpg

  Zaplanuj przestrzeń - Konsultacje społeczne

  2017-12-01 13:54

  Gmina Cieszyn zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych w obszarze planowania przestrzennego. W związku z tym w grudniu 2017 r i w marcu 2018r. odbędą się spotkania z mieszkańcami i innymi zainteresowanymi wspólnym wypracowaniem założeń do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna, obejmującego obszar w rejonie ul. Bielskiej, ul. Z. Kossak-Szatkowskiej, ul. G. Morcinka i ul. W. Kargera. Można również składać wnioski w tej sprawie elektronicznie za pomocą ankiety online.


   

 • wr_s[9].png

  Najnowszy numer "Wiadomości Ratuszowych"

  2017-12-01 13:13

 • Herb_Cieszyna_300dpi[1].jpg

  Zarządzenie nr 0050.720.2017, "Organizacja i udział w Turnieju Minihokeja na Lodzie" zawartego w ofercie Klubu Sportowego LUCE Cieszyn

  2017-11-30 15:04

  Zarządzenie nr 0050.720.2017 w sprawie uznania celowości realizacji zadania publicznego pod nazwą "Organizacja i udział w Turnieju Minihokeja na Lodzie" zawartego w ofercie Klubu Sportowego LUCE Cieszyn

 • Herb_Cieszyna_300dpi[1].jpg

  Aktywni Seniorzy w Cieszynie

  2017-11-30 14:52

  Burmistrz Miasta Cieszyna zawiadamia, że Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Cieszynie rozpoczął proces rekrutacji osób zainteresowanych uczestnictwem w trwałości projektu „Aktywni Seniorzy w Cieszynie”.

 • Herb_Cieszyna_300dpi[1].jpg

  Zarządzenie Nr 120.53.2017 Burmistrza Miasta Cieszyna

  2017-11-27 16:20

  Zarządzenie Nr 120.53.2017 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 22 listopada 2017 w sprawie ogłoszenia jednolitego Regulaminu pracy Urzędu Miejskiego w Cieszynie.

 • Herb_Cieszyna_300dpi[1].jpg

  Życzenia Burmistrza Cieszyna z okazji Dnia Pracownika Socjalnego

  2017-11-21 08:50

  Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego przypadającego na dzień 21 listopada składam najserdeczniejsze życzenia wszystkim Pracownikom jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz Osobom zaangażowanym w działalność w tym sektorze.

 • Herb_Cieszyna_300dpi[1].jpg

  Uchylenie Rozporządzenia nr 1/R/2017 w sprawie określenia obszaru zagrożonego wystąpieniem wścieklizny.

  2017-11-20 10:04

  Rozporządzenie nr 2/R/2017 Powiatowego Lekarza Weterynarii dot. uchylenia Rozporządzenia nr 1/R/2017 w sprawie określenia obszaru zagrożonego wystąpieniem wścieklizny, sposobu oznakowania tego obszaru oraz zakazów i nakazów obowiązujących na tym obszarze.