Wyszukiwarka
eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

Rozlicz PIT w Cieszynie
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.
Przekaż 1% w Cieszynie

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.

Oficjalna strona
Miasta Cieszyn:

Oficjalna strona Miasta Cieszyn

Strona zgodna z:
Valid XHTML 1.1
RSS

Aktualności

 • Zarządzenie nr 0050.118.2020 Burmistrz Miasta Cieszyna z dnia 12 marca 2020

  2020-03-13 13:01

  w sprawie zawieszenia działalności placówek wsparcia dziennego na terenie Gminy Cieszyn. W załączniku Zarządzenie nr 0050.118.2020 i Polecenie Wojewody Śląskiego.

 • Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej – informują

  2020-03-13 12:43

  Informacja dotycząca obsługi Klientów i Odbiorców w najbliższych dniach - działania prewencyjne. Więcej informacji. 

 • Zarząd Województwa Śląskiego informuje o odwołaniu spotkań konsultacyjnych

  2020-03-13 12:29

  ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną spowodowaną rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS- Cov-2, wywołującego chorobę o nazwie COVID-19, w trosce o zdrowie mieszkańców regionu informuje o odwołaniu spotkań konsultacyjnych zaplanowanych w ramach konsultacji społecznych oraz konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Śląskiego projektu Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie przyjęcia Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego. Więcej informacji 

 • Pismo dot. zastosowania zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego

  2020-03-13 11:38

 • Apel do nauczycieli i uczniów

  2020-03-13 11:28

  W związku ze szczególną sytuacją związaną z zagrożeniem epidemiologicznym koronawirusem apelujemy do wszystkim nauczycieli i uczniów, o pozostanie w domu a wychodzenie z domu ograniczenie do niezbędnego minimum.

  Przypominamy, że dla uczniów i młodzieży szkolnej nie jest to czas ferii, a dla grona pedagogicznego urlopu. W dziennikach elektronicznych sukcesywnie pojawiają się wytyczne dla uczniów, by ten czas wykorzystać efektywnie. Straż Miejska reaguje na przebywanie młodych osób w większych grupach. Prosimy o reagowanie – zwracanie bezpośrednio uwagi, że powinni w tych dniach przebywać w domu, bądź zgłaszanie takich faktów bezpośrednio do Straży Miejskiej w celu podjęcia interwencji.

  Paweł Szajor
  Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Cieszynie

 • Zamknięcie posterunku Straży Miejskiej w Centrum Przesiadkowym Dworzec Cieszyn

  2020-03-12 17:43

  Z uwagi na konieczność zmian organizacyjnych w Straży Miejskiej związanych z podjętymi działaniami prewencyjnymi w związku wystąpieniem przypadków zarażenia koronawirusem COVID-19, w Centrum Przesiadkowego Dworzec Cieszyn do odwołania zawieszona zostaje funkcjonowanie stałego posterunku Straży Miejskiej.

  Nadzór nad dworcem będą w tym czasie sprawować służby patrolujące miasto, a stała kontrola prowadzona będzie z wykorzystaniem monitoringu miejskiego. Jeśli zauważą Państwo niewłaściwe zachowania w rejonie Centrum Przesiadkowego i na jego terenie, a także niepokojące zdarzenia, prosimy o natychmiastowy kontakt ze Strażą Miejską pod nr tel. 986 lub 33 857 94 00 lub 33 479 49 70.

 • Stan wyjątkowy w Czechach od 13 marca

  2020-03-12 17:40

  Premier Czech Andrej Babisz wprowadza od piątku 13 marca na terenie całego kraju stan wyjątkowy na czas 30 dni.

  Obywatele Czech mają zakaz podróżowania do obszarów o wysokim ryzyku - m.in. Włoch, Austrii, Niemiec, Chin, Iranu i Korei Południowej. Na liście tej nie ma Polski. Jesteśmy w stałym kontakcie z władzami Czeskiego Cieszyna. Więcej informacji 

   

 • Komunikat dla rodziców i uczniów

  2020-03-12 15:23

  Szanowni Rodzice

  W związku z sytuacją wywołaną wirusem COVID-19 prosimy o codzienne przeglądanie e-dzienników, które służą do wymiany informacji między nauczycielami, uczniami i rodzicami. Nauczyciele szkół przygotują dla uczniów zadania i prace do samodzielnej nauki w domu. Poprosimy Rodziców, by kontrolowali i sprawdzali, czy uczniowie na bieżąco wykonują zadany materiał.

  Ponadto zwracamy się z prośbą, by uczniowie ograniczyli kontakty towarzyskie i przebywali w domu oraz stosowali się do zaleceń Sanepidu. Czas zawieszenia zajęć w szkole nie jest dla nich czasem wolnym.

  Paweł Szajor
  Dyrektor Centrum Usług Wspólnych

 • KORONAWIRUS - OGRANICZ RYZYKO!

  2020-03-12 15:14

 • Plakaty o profilaktyce przeciwko koronawirusowi opracowane w językach obcych

  2020-03-12 11:16