E biletWiadomości Ratuszowe - najnowsze wydanieInformacje i usługi przyjazne obywatelom
RSS

Aktualności

 • woman-208723_960_720[1].jpg

  „Pomagać można w każdym wieku”- czyli wolontariat dla seniorów

  2019-07-24 12:26

   

   

  Cieszyńska Rada Seniorów w Cieszynie wspólnie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej zachęca osoby w wieku senioralnym, które pragną wypełnić swój czas wolny spotkaniami z dziećmi, młodzieżą, swoimi rówieśnikami w ramach Centrum Wolontariatu działającego przy MOPS w Cieszynie, na ul. Skrajnej 5 - do uczestnictwa w wolontariacie seniorów i dla seniorów.

 • Herb_Cieszyna_300dpi[1][38].jpg

  Nagroda w Kulturze - przyjmowanie zgłoszeń

  2019-07-24 08:34

   

  Uprzejmie informujemy, że do dnia 31 sierpnia 2019 roku można zgłaszać Kandydatów do  Nagrody Miasta Cieszyna w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

 • Projekt operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków

  2019-07-23 11:10

  Do piątku, czyli do 26 lipca można jeszcze zapoznać się z projektem operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków w mieście Cieszynie, na obszarze obrębów ewidencyjnych: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 29, 30, 31, 32, 41, 42, 43, 44, 45, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 i 72.

  Dokumentacja tego projektu, składająca się z: wypisów z rejestru gruntów, wypisów z rejestru budynków, wypisów z rejestru lokali, kartotek budynków, kartotek lokali i mapy ewidencyjnej opracowana została na podstawie art. 20 ust 1-3a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 393).

 • 30 lipca - Spotkanie wyborcze kandydatów do składu Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego

  2019-07-23 10:54

   

  Burmistrz Miasta Cieszyna informuje, że w dniu 30 lipca 2019 roku o godz. 16.00, w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Cieszynie odbędzie się spotkanie wyborcze, w czasie którego odbędą się wybory zgłoszonych kandydatów do składu Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Cieszynie.


  Wszystkie osoby zainteresowane oraz organizacje pozarządowe zapraszamy do wzięcia udziału w wyborach. Każda organizacja może oddać głos na maksymalnie sześciu kandydatów, działających w różnych obszarach tematycznych.
  Przedstawicieli organizacji pozarządowych, którzy będą brali udział w głosowaniu proszę o zabranie ze sobą wypełnionego i podpisanego, zgodnie z KRS lub innym rejestrem, upoważnienia do reprezentowania organizacji podczas zebrania organizacji oraz do uczestnictwa w głosowaniu na kandydatów na członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Cieszynie.

 • wr_s[28].png

  Najnowszy numer "Wiadomości Ratuszowych"

  2019-07-19 11:39

  Zapraszamy do lektury najnowszego numeru „Wiadomości Ratuszowych”. Znajdą w nim Państwo między innymi:
  - nową ofertę zwiedzania Cieszyna (akcja Przewodnik czeka, Spacery z Zamkiem Cieszyn)
  - wydarzenia kulturalne, takie jak Festiwal Kultury Słowiańskiej, Lato z muzyką, Koncerty wyższobramskie i inne
  - aktualne informacje z Urzędu Miejskiego i ogłoszenia.

 • Ukraine_road_sign_1.37.jpg

  Roboty drogowe na ul. Głębokiej - organizacja ruchu

  2019-07-19 07:58

  W związku z realizacją zadania pn. „Budowa sieci cieplnej rozdzielczej w ulicy Głębokiej i Menniczej wraz z przyłączami do budynków przy ulicy Głębokiej i Olszaka” Firma Kelvin Sp. z o.o. informuje o przystąpieniu do robót na etapie 5. Ze względu na to, że ul. Głęboka od skrzyżowania z ul. Menniczą jest odcinkiem, na którym istnieje regularny ruch samochodowy, informujemy, że na etapie 5 prac ulica nie zostanie zamknięta i będzie przejezdna.

 • Plastikowe worki na śmieci na Rynku

  2019-07-18 15:22

  Uspakajając zapytania mieszkańców informujemy, że plastikowe worki na śmieci, są rozwiązaniem czasowym.

  - Część koszy na odpady podlega pracom konserwatorskim, w ich miejsce zostały postawione stojaki z niebieskimi workami na śmieci. To rozwiązanie tymczasowe. Kiedy tylko zakończy się renowacja dotychczasowych koszy, powrócą na Rynek – zapewnia Wiesław Sosin, dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Cieszynie.

 • Dodatkowy nabór wniosków na dotacje do inwestycji ekologicznych planowanych do realizacji w 2019

  2019-07-17 15:21

  Zawiadamiam, iż w terminie od 22 lipca do 30 sierpnia 2019 r. włącznie, trwa dodatkowy nabór wniosków o udzielenie z budżetu Gminy Cieszyn dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, planowanych do realizacji w 2019 r., a polegających na:
  • ograniczeniu niskiej emisji (np. poprzez zastąpienie niskosprawnych pieców węglowych piecami gazowymi, olejowymi, elektrycznymi, a także piecami węglowymi lub na pelet, spełniającymi standard emisyjny zgodny z 5 klasą; podłączenie budynku do sieci ciepłowniczej; wykorzystanie alternatywnych źródeł ciepła, takich jak systemy solarne lub pompy ciepła),
  • uporządkowaniu gospodarki wodno-ściekowej (np. poprzez likwidację zbiorników na nieczystości ciekłe bądź przydomowych oczyszczalni ścieków i podłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej, za pośrednictwem przyłącza grawitacyjnego bądź ciśnieniowego; wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków na terenach Gminy Cieszyn, znajdujących się poza obszarem aglomeracji),
  • usuwaniu i unieszkodliwianiu odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z terenów zabudowy mieszkaniowej.

 • MAPA_DHCT_CIESZYN_2019_(20.07)_(2).jpg

  20 lipca - zmiana organizacji ruchu w centrum Cieszyna

  2019-07-17 14:19

   

  W związku z nadchodzącymi zawodami rowerowymi DOKA Downhill City Tour, które odbędą się 20.07.2019 r. (w sobotę) następuje zmiana organizacji ruchu w centrum Cieszyna.


  Trasa zawodów prowadzona jest ulicami:

  - ul. Głęboka - zamknięta od Rynku do ul. Sejmowej, ruch dla pieszych otwarty po dwóch stronach drogi,
  - ul. Sejmowa - wyłączona z ruchu dla samochodów i pieszych od skrzyżowania z ul. Głęboką do skrzyżowania z ul. Trzech Braci,
  - ul. Trzech Braci - wyłączona z ruchu dla samochodów i pieszych od skrzyżowania z ul. Sejmową do skrzyżowania z ul. Śrutarską,
  - ul. Śrutarska - wyłączona z ruchu dla samochodów i pieszych od skrzyżowania z ul. Trzech Braci do schodów prowadzących do ul. Przykopa,
  - ul. Przykopa - wyłączona z ruchu dla samochodów i pieszych od schodów przy ul. Śrutarskiej do skrzyżowania z ul. Młyńska Brama,
  - ul. Młyńska Brama - wyłączona z ruchu dla samochodów i pieszych od skrzyżowania z ul. Przykopa do skrzyżowania z al. Jana Łyska.  Drogi będą nieprzejezdne w godzinach 9:00-17:00 w sobotę.
   

 • Krajowy trening sprawności syren alarmowych

  2019-07-12 13:44

   

  Informujemy, że na podstawie § 8 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013 r., poz. 96) w dniu 1 sierpnia 2019 roku o godzinie 17.00 zostanie przeprowadzony krajowy trening sprawności syren alarmowych wykorzystywanych w systemie ostrzegania i alarmowania ludności, umożliwiający jednocześnie upamiętnienie obchodów 75. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. W ramach treningu planuje się uruchomienie na terenie miasta Cieszyna 14 syren alarmowych. Emitowany będzie dźwięk ciągły trwający 3 minuty, oznaczający odwołanie alarmu.