Wiadomości Ratuszowe - najnowsze wydanieNa LudowoBól nie jest chorobą, jest objawem. Zdiagnozuj się!Zabytki Cieszyna na Znaczkach TurystycznychDopalacze. Gdzie szukać pomocy? Najważniejsze numery telefonów.Informacje i usługi przyjazne obywatelom
RSS

Aktualności

 • Herb_Cieszyna_300dpi[1][4].jpg

  Porządek obrad - XLII sesja Rady Miejskiej Cieszyna

  2018-02-15 12:20

  XLII sesja zwyczajna VII kadencji Rady Miejskiej Cieszyna została zwołana na dzień 22 luty 2018 r.,
  o godzinie 15:30 na sali sesyjnej Ratusza

  Porządek obrad w załączniku.

   

 • Herb_Cieszyna_300dpi[1].jpg

  Komunikat w sprawie akcji rozliczenia rocznego za 2017 rok.

  2018-02-13 14:55

  W związku z tym, iż od 1 stycznia 2018r. rozpoczęła się akcja rozliczeń rocznych za 2017r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Cieszynie informuje, że zeznania podatkowe składane, w formie papierowej, w siedzibie Urzędu Skarbowego będą wprowadzane w całości do systemu komputerowego bezpośrednio przy podatniku, co wiązać się będzie ze znacznie wydłużonym czasem oczekiwania na obsługę.

 • Herb_Cieszyna_300dpi[1].jpg

  Wsparcie administracji w zakresie JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców

  2018-02-12 16:23

  • Trwa kampania informacyjno-edukacyjna ułatwiająca mikroprzedsiębiorcom złożenie JPK_VAT 
  • Ministerstwo Finansów udostępniło darmową aplikację do tworzenia i wysyłki pliku – e-mikrofirma 
  • Mikroprzedsiębiorcy pierwszy Jednolity Plik Kontrolny dla potrzeb VAT (JPK_VAT) za styczeń 2018 r. muszą złożyć do 26 lutego br. 

   

  Do dużych, średnich oraz małych firm, wraz z początkiem roku dołączyli mikroprzedsiębiorcy. Tym samym w lutym po raz pierwszy wszyscy czynni podatnicy podatku VAT prześlą do administracji skarbowej JPK_VAT. Ostatnią grupą objętą obowiązkiem wysyłania pliku są mikroprzedsiębiorcy, czyli firmy zatrudniające do 10 osób (i osiągające do 2 mln euro obrotów), które składają deklaracje VAT-7 lub VAT-7K, także jednoosobowe działalności gospodarcze. 

 • Herb_Cieszyna_300dpi[1].jpg

  Informacja dla opłacających składki na ubezpieczenie zdrowotne

  2018-02-09 14:16

  Od 1 stycznia 2018 r. weszły w życie nowe regulacje prawne dotyczące zasad opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne w sytuacji złożenia po terminie:

 • wr_s[13].png

  Najnowszy numer "Wiadomości Ratuszowych"

  2018-02-09 13:00

 • Herb_Cieszyna_300dpi[1].jpg

  Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę

  2018-01-31 14:12

  Zarząd Wodociągów Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o. o. z siedzibą w Ustroniu informuje, że w związku ze zmianą ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r., poz. 2180) dotychczasowa „Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Cieszyn” pozostaje bez zmian do czasu ogłoszenia nowych taryf przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

 • Herb_Cieszyna_300dpi[1].jpg

  Zarządzenie nr 0050.60.2018

  2018-01-29 15:54

  w sprawie uznania celowości realizacji zadania publicznego pod nazwą "Aktywizacja fizyczna seniorów poprzez udział w Olimpiadzie Senioralnej w Rabce" zawartego w ofercie Stowarzyszenia Cieszyński Uniwersytet III Wieku

 • wr_s[12].png

  Najnowszy numer "Wiadomości Ratuszowych"

  2018-01-26 10:44

 • Herb_Cieszyna_300dpi[1].jpg

  Przypomnienie dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych

  2018-01-12 11:47

  Przypominamy przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych, że z dniem 31 stycznia b.r. upływa termin złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w 2017 roku oraz uiszczenia I raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2018 roku.
 • Herb_Cieszyna_300dpi[1].jpg

  Wyniki głosowania na projekty Budżetu Obywatelskiego 2018

  2018-01-12 08:30

  Mieszkańcy Cieszyna zdecydowali! Spośród 20 zatwierdzonych do głosowania projektów wybrali 7, które zostaną przeznaczone do realizacji. Ilość łącznie oddanych głosów na projekty małe i duże: 3046. Na projekty duże zostało oddanych 2594 głosów, a na małe – 2480. Dziękujemy wszystkim za udział w głosowaniu i zaangażowanie zarówno na etapie zgłaszania projektów, jak i oddawania głosów.