Wyszukiwarka
eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

Rozlicz PIT w Cieszynie
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.
Przekaż 1% w Cieszynie

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.

Oficjalna strona
Miasta Cieszyn:

Oficjalna strona Miasta Cieszyn

Deklaracja dostępności
Strona zgodna z:
Valid XHTML 1.1

Aktywni Seniorzy w Cieszynie

Aktualności » Aktywni Seniorzy w Cieszynie

2017-11-30 14:52

Burmistrz Miasta Cieszyna zawiadamia, że Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Cieszynie rozpoczął proces rekrutacji osób zainteresowanych uczestnictwem w trwałości projektu „Aktywni Seniorzy w Cieszynie”.

 

W celu zapewnienia trwałości projektu „Aktywni Seniorzy w Cieszynie” prowadzone są działania mające na celu poszerzenie zakresu usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób które ukończyły 60 lat, są zagrożone wykluczeniem społecznym, borykają się z problemem ubóstwa, niepełnosprawności oraz dla osób niesamodzielnych. Działania zapewniające trwałość Projektu realizowane są od 1 grudnia 2017 roku do 30 września 2018 roku na terenie Gminy Cieszyn.

Zgłoszenia przyjmuje i bliższych informacji udziela MOPS w Cieszynie, 43-400 Cieszyn, ul. Skrajna 19.