Awarie, ostrzeżenia

Tablica ogłoszeń » Awarie, ostrzeżenia

www.cieszyn.pl/mczk - Głowna strona Zarządzania Kryzysowego

www.cieszyn.pl/mczk/ostrzezenia - Ostrzeżenia

www.cieszyn.pl/mczk/detektor-burz - Detektor burz

www.cieszyn.pl/mczk/powiadomienia-aerosanitarne - Powiadomienia aerosanitarne

www.cieszyn.pl/mczk/stan-wod - Poziom rzek w okolicach naszego województwa

www.mzd.cieszyn.pl - Zmiana organizacji ruchu, utrudnienia w mieście

www.stacje.katowice.pios.gov.pl/iseo - Informacja o jakości powietrza w Cieszynie - monitoring