Wyszukiwarka
Rozlicz PIT w Cieszynie
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.
Przekaż 1% w Cieszynie

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.

Oficjalna strona
Miasta Cieszyn:

Oficjalna strona Miasta Cieszyn

Strona zgodna z:
Valid XHTML 1.1

Bezpieczeństwo na obszarach wodnych

Aktualności » Bezpieczeństwo na obszarach wodnych

2017-06-19 08:47

      W związku ze zbliżającym się okresem wakacyjnym, a także na podstawie ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszar wodnych (Dz. U. z 2016 r, poz. 656 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie sposobu oznakowania i zabezpieczania obszarów wodnych oraz wzorów znaków zakazu, nakazu oraz znaków informacyjnych i flag (Dz. U. z 2012 r., poz. 286), przypominamy o zasadach bezpieczeństwa nad wodą.

 

Osoby przebywające na obszarach wodnych obowiązane są do zachowania należytej staranności w celu ochrony życia i zdrowia własnego oraz innych osób, a w szczególności:

 1. zapoznania się z zasadami korzystania z danego terenu, obiektu lub urządzenia i ich przestrzegania;
 2. stosowania się do znaków nakazu i zakazu umieszczanych przez podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa wodnego
 3. zapoznania się i dostosowania swoich planów aktywności do umiejętności oraz aktualnych warunków atmosferycznych;
 4. użytkowania sprzętu odpowiedniego do rodzaju podejmowanej aktywności, sprawnego technicznie i zgodnie z jego przeznaczeniem i zasadami użycia;
 5. bezzwłocznego informowania odpowiednich służb ratowniczych lub podmiotów uprawnionych do wykonywania ratownictwa wodnego o zaistniałym wypadku lub zaginięciu osoby oraz o innych zdarzeniach nadzwyczajnych mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo osób.

 

Prosimy także zapoznać się z poniższymi znakami:

 1. Znaki zakazu – wskazują rodzaj zakazu i określają jego przyczynę.
 2. Znaki nakazu.
 3. Znaki informacyjne - uprzedzają kąpiących się o niebezpiecznych miejscach na obszarze wodnym, wskazują przyczynę niebezpieczeństwa, a także informują o znajdującym się w pobliżu znaku obiekcie lub urządzeniu.

 

Oznaczenia kolorów flag:

 1. flaga biała - kąpiel dozwolona;
 2. flaga czerwona - zakaz kąpieli.

 

Flagę czerwoną wywiesza się w przypadku, gdy co najmniej:

 1. temperatura wody wynosi poniżej 14°C;
 2. widoczność jest ograniczona do 50 m;
 3. szybkość wiatru przekracza 5 stopni w skali Beauforta;
 4. występuje fala powyżej 70 cm, z pojawiającymi się pienistymi białymi grzywami;
 5. występują silne prądy wsteczne;
 6. trwa akcja ratownicza;
 7. prędkość nurtu wody przekracza 1 m/s;
 8. występuje chemiczne lub biologiczne skażenie wody;
 9. występują wyładowania atmosferyczne.

 

Brak flag oznacza brak dyżuru ratowniczego!

 

Zachowaj ostrożność nad wodą:

 • Kąp się tylko w miejscach oznakowanych.
 • Przestrzegaj zasad i zapoznaj się z regulaminem kąpieliska.
 • Nigdy nie pływaj po spożyciu alkoholu.
 • Nie przeceniaj swoich umiejętności pływackich.
 • Nie skacz do wody w miejscach nieznanych.
 • Jeśli zauważysz, że ktoś tonie – natychmiast wezwij pomoc.

 

      Ponadto przypominamy, że Beskidzkie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Bielsku-Białej uruchomiło numer ratunkowy nad wodą 604 900 300. Numer ten jest przeznaczony dla osób potrzebujących pomocy na obszarach wodnych miasta Bielska-Białej oraz powiatów: bielskiego, cieszyńskiego i żywieckiego.

TELEFON ALARMOWY 112 POGOTOWIE RATUNKOWE 999 STRAŻ POŻARNA 998 POLICJA 997 STRAŻ MIEJSKA 986 WOPR 601 100 100

MCZK

Znak zakazu: kąpiel zabroniona-hodowla ryb

Znak zakazu: kąpiel zabroniona-hodowla ryb

Znak zakazu: kąpiel zabroniona-most

Znak zakazu: kąpiel zabroniona-most

Znak zakazu: kąpiel zabroniona-spiętrzenie wody

Znak zakazu: kąpiel zabroniona-spiętrzenie wody

Znak zakazu: kąpiel zabroniona-szlak żeglowny

Znak zakazu: kąpiel zabroniona-szlak żeglowny

Znak zakazu: kąpiel zabroniona-woda pitna

Znak zakazu: kąpiel zabroniona-woda pitna

Znak zakazu: kąpiel zabroniona-woda skażona

Znak zakazu: kąpiel zabroniona-woda skażona

Znak zakazu: kąpiel zabroniona

Znak zakazu: kąpiel zabroniona

Znak zakazu: skakanie do wody zabronione

Znak zakazu: skakanie do wody zabronione

Znak zakazu: strefa ciszy

Znak zakazu: strefa ciszy

Znak nakazu: nakaz ustawicznego nadzoru nad dziećmi

Znak nakazu: nakaz ustawicznego nadzoru nad dziećmi

Znak nakazu: nakaz zakładania kamizelek ratunkowych

Znak nakazu: nakaz zakładania kamizelek ratunkowych

Znak informacyjny: kamieniste dno

Znak informacyjny: kamieniste dno

Znak informacyjny: nagły uskok

Znak informacyjny: nagły uskok

Znak informacyjny: niebezpieczna głębokość wody

Znak informacyjny: niebezpieczna głębokość wody

Znak informacyjny: pale

Znak informacyjny: pale

Znak informacyjny: plaża strzeżona

Znak informacyjny: plaża strzeżona

Znak informacyjny: punkt medyczny

Znak informacyjny: punkt medyczny

Znak informacyjny: sieci rybackie

Znak informacyjny: sieci rybackie

Znak informacyjny: skały podwodne

Znak informacyjny: skały podwodne

Znak informacyjny: telefon

Znak informacyjny: telefon

Znak informacyjny: wiry

Znak informacyjny: wiry

Znak informacyjny: wodorosty

Znak informacyjny: wodorosty

Znak informacyjny: zimna woda

Znak informacyjny: zimna woda