BEZPŁATNE PORADY I KONSULTACJE!

Aktualności » BEZPŁATNE PORADY I KONSULTACJE!

2018-11-06 11:05

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłosił program "Czyste Powietrze" skierowany do właścicieli domów jednorodzinnych, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów do atmosfery. 

Dofinansowywane będą miedzy innymi: 
* wymiana starych pieców na paliwa stałe oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła, 
* docieplenie budynków, 
* wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, 
* modernizacja instalacji centralnego ogrzewania 
* instalacje odnawialnych źródeł energii, 
* montaż wentylacji z odzyskiem ciepła. 

Szczegóły programu można poznać na stronie www.wfosigw.katowice.pl 

Miasto Cieszyn zaprasza wszystkich zainteresowanych na darmowe konsultacje, których udzielał będzie w ratuszu - pokój 217 (II piętro), w każdy wtorek w godz. 9:00 - 15:00 , specjalista, mgr inż. Maciej Mierzejewski.