Biuro Promocji, Informacji i Turystyki

Urząd od środka » Wydziały » Biuro Promocji, Informacji i Turystyki

Kierownik Biura: Renata Karpińska
tel. (33) 4794 240
 
Wiadomości Ratuszowe: Anna Żertka-Bednarek
tel. 33 4794 242,
wr@um.cieszyn.pl

Strony internetowe: Mariusz Jaszczurowski
tel. 33 4794 243,
promocja2@um.cieszyn.pl

Cieszyńskie Centrum Informacji: Paulina Zięba
tel. (33) 4794 248

 

 

Zakres działania:

 1. prowadzenie działalności informacyjnej i promocyjnej Burmistrza Miasta Cieszyna i Urzędu Miejskiego w Cieszynie,
 2. prowadzenie promocji gospodarczej Miasta Cieszyna, w tym współpraca z Wydziałem Strategii i Rozwoju Miasta przy przygotowywaniu ofert inwestycyjnych i materiałów związanych z promocją gospodarczą,
 3. promocja kultury i turystyki Miasta Cieszyna,
 4. koordynowanie działalności informacyjnej miejskich jednostek organizacyjnych,
 5. prowadzenie działalności informacyjnej i promocyjnej w zakresie organizowanych lub koordynowanych przez Miasto Cieszyn przedsięwzięć,
 6. przygotowywanie i realizacja projektów oraz programów zwiększenia atrakcyjności turystycznej i kulturalnej Cieszyna, w tym kontynuacja Programu Promocji Markowych Produktów Turystycznych Cieszyna,
 7. współpraca z komórkami organizacyjnymi i miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie publikacji ważnych informacji dla mieszkańców Miasta,
 8. realizacja bądź współrealizacja imprez turystycznych, których Miasto Cieszyn jest bezpośrednim organizatorem, współorganizatorem, obejmuje nad nimi formalny patronat bądź udziela dofinansowania na ich realizację,
 9. nadzór i koordynacja wszystkich imprez turystycznych organizowanych w Mieście Cieszynie,
 10. prowadzenie Miejskiego Centrum Informacji w ramach Cieszyńskiego Centrum Informacji,
 11. redagowanie gazety miejskiej „Wiadomości Ratuszowe”,
 12. tworzenie i administrowanie stronami internetowymi: www.cieszyn.pl, www.um.cieszyn.pl, www.visitcieszyn.com
 13. nadzór i koordynacja zadań wykonywanych przez komórki organizacyjne Urzędu dotyczących zagadnień „Pytania do Burmistrza Miasta”,
 14. obsługa panelu „Pytania do Burmistrza Miasta” na stronie internetowej www.um.cieszyn.pl,
 15. realizacja działań wynikających ze współpracy zagranicznej miasta,
 16. prowadzenie dystrybucji materiałów promocyjnych,
 17. opracowywanie i aktualizowanie informacji wizualnej w Urzędzie Miejskim.