Biuro Rady Miejskiej

Urząd od środka » Wydziały » Biuro Rady Miejskiej

Przewodnicząca Rady Miejskiej:
Gabriela Staszkiewicz

tel.: (33) 4794 310

Biuro Rady Miejskiej:
tel. (33) 4794 311-312

 

  1. Prowadzi obsługę administracyjno - biurową Rady Miejskiej i Jej komisji.
  2. Prowadzi rejestry uchwał i postanowień Rady, interpelacji, wniosków i zapytań radnych oraz rejestr skarg i wniosków obywateli.
  3. Publikuje informacje o terminie i porządku obrad sesji Rady Miejskiej.
  4. Udostępnia protokoły z sesji Rady Miejskiej do publicznego wglądu poprzez zamieszczanie ich w Biuletynie Informacji Publicznej.
  5. Opracowuje, przechowuje i przekazuje właściwym organom materiały z obrad sesji Rady i komisji.
  6. Koordynuje spotkania radnych z mieszkańcami.