Budowa wschodniej części ulicy Hajduka

Aktualności » Budowa wschodniej części ulicy Hajduka

2017-05-12 12:50
  • Herb Cieszyna
    Herb Cieszyna

      Gmina Cieszyn informuje, że w kwietniu bieżącego roku przystąpiła do realizacji zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa wschodniej części ulicy Hajduka w Cieszynie”. W imieniu Gminy Cieszyn zadanie prowadzi Miejski Zarząd Dróg.

      Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 do 2019”, współfinansowanego ze środków Budżetu Państwa, Gminy Cieszyn i Powiatu Cieszyńskiego.

      Koszt całego przedsięwzięcia to 4812867,00 PLN, w tym dotacja Budżetu Państwa: 2259191,00 PLN. Wykonawcą robót jest: M-Silnice z siedzibą w Pardubicach.

      Termin realizacji przedsięwzięcia do 30 października 2017 roku.

 

Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg