Wyszukiwarka
Rozlicz PIT w Cieszynie
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.
Przekaż 1% w Cieszynie

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.

Oficjalna strona
Miasta Cieszyn:

Oficjalna strona Miasta Cieszyn

Strona zgodna z:
Valid XHTML 1.1

Budżet Obywatelski 2020 - lista projektów dopuszczonych i niedopuszczonych do głosowania

Aktualności » Budżet Obywatelski 2020 - lista projektów dopuszczonych i niedopuszczonych do głosowania

2019-12-05 15:04

Zgodnie z Uchwałą nr IX/92/19 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego Miasta Cieszyna, mieszkańcowi Cieszyna, który zgłosił projekt niedopuszczony do głosowania przysługuje prawo odwołania w terminie do dnia 13 grudnia 2019 roku. Odwołanie nie może skutkować zmianą zakresu projektu lub jego kosztu.