Wyszukiwarka
eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

Rozlicz PIT w Cieszynie
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.
Przekaż 1% w Cieszynie

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.

Oficjalna strona
Miasta Cieszyn:

Oficjalna strona Miasta Cieszyn

Deklaracja dostępności
Strona zgodna z:
Valid XHTML 1.1

Budżet Obywatelski na 2020 rok

Aktualności » Budżet Obywatelski na 2020 rok

2019-03-13 10:48

Szanowni Mieszkańcy,

Informujemy, że Urząd Miejski w Cieszynie przystępuje do prac związanych z opracowaniem nowej procedury wyboru projektów do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok.

Budżet Obywatelski jest ważną inicjatywą, realnym wkładem mieszkańców w rozwój naszego miasta. Zgodnie z zapisami ustawy o samorządzie gminnym Budżet Obywatelski jest szczególną formą konsultacji społecznych. W ramach budżetu obywatelskiego mieszkańcy w bezpośrednim głosowaniu mogą corocznie decydować o części wydatków budżetu miasta.

Rada Miejska w Cieszynie w drodze uchwały określi wymagania jakie powinien spełniać projekt budżetu, a w szczególności:

  • wymogi formalne, jakim powinny odpowiadać zgłaszane projekty,
  • wymaganą liczbę podpisów mieszkańców popierających projekt, przy czym nie może być ona większa niż 0,1% mieszkańców terenu objętego pulą budżetu obywatelskiego, w którym zgłaszany jest projekt,
  • zasady oceny zgłoszonych projektów co do ich zgodności z prawem, wykonalności technicznej, spełniania przez nie wymogów formalnych oraz tryb odwołania od decyzji o niedopuszczeniu projektu do głosowania,
  • zasady przeprowadzania głosowania, ustalania wyników i podawania ich do publicznej wiadomości, biorąc pod uwagę, że zasady przeprowadzania głosowania muszą zapewniać równość i bezpośredniość głosowania.

Zachęcamy mieszkańców Cieszyna, organizacje pozarządowe oraz wszystkie podmioty zainteresowane funkcjonowaniem Budżetu Obywatelskiego w naszym mieście do zgłaszania wniosków i uwag, które posłużą do wypracowania procedury wyboru projektów do realizacji na 2020 rok.

Uwagi mogą dotyczyć każdego etapu (tj. promocji, edukacji mieszkańców, zgłaszania projektów, weryfikacji oraz głosowania).

Swoje propozycje zgłaszać można drogą elektroniczną na adres: rdg@um.cieszyn.pl. 

Wszystkie wnioski zostaną przeanalizowane podczas tworzenia zasad przeprowadzenia budżetu obywatelskiego na przyszły rok.

Na Państwa wnioski i uwagi czekamy do dnia 22.03.2019 r.