Wyszukiwarka
eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

Rozlicz PIT w Cieszynie
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.
Przekaż 1% w Cieszynie

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.

Oficjalna strona
Miasta Cieszyn:

Oficjalna strona Miasta Cieszyn

Deklaracja dostępności
Strona zgodna z:
Valid XHTML 1.1

Burmistrza Miasta Cieszyna informuje - Komunikat dla osób zdrowych objętych kwarantanną i dla osób stosujących środki zapobiegawcze

Aktualności » Burmistrza Miasta Cieszyna informuje - Komunikat dla osób zdrowych objętych kwarantanną i dla osób stosujących środki zapobiegawcze

2020-04-09 10:08

W związku z koniecznością zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania zachorowań na COVID-19 oraz wywołanych nim sytuacji kryzysowych, określone zostały poniższe wytyczne dotyczące postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19 (w czasie trwania pandemii/epidemii).

Z odpadami wytworzonymi w miejscu kwarantanny lub izolacji przez osoby:

  • które były narażone na zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2,

  • zakażone koronawirusem SARS-CoV-2,

  • mające bezpośredni kontakt z osobami zakażonymi koronawirusem SARS-CoV-2,

  • chorych na COVID-19

– należy postępować w sposób opisany w poniższych Wytycznych szczegółowych.

Odpady wytwarzane w miejscach kwarantanny lub izolacji, ze względu na miejsce powstawania oraz na ich skład stanowią odpady komunalne. Jednakże, z uwagi na świadomość, że odpady te wytwarzane będą przez osoby zakażone wirusem SARS-CV-2 lub chore na COVID-19 oraz brak potwierdzonych ustaleń naukowych co do czasu aktywności koronawirusa na powierzchniach różnych materiałów wchodzących w skład odpadu, należy z tymi odpadami postępować zachowując szczególne środki ostrożności.

 

WYTYCZNE DLA OSÓB ZDROWYCH OBJĘTYCH KWARANTANNĄ, DLA OSÓB STOSUJĄCYCH ŚRODKI ZAPOBIEGAWCZE, NP. W MIEJSCU PRACY, KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ, W TRAKCIE ZAKUPÓW, W CELU MINIMALIZACJI RYZYKA ZARAŻENIA I ROZPRZESTRZENIANI SIĘ KORONAWIRUSA

Kwarantanna to odosobnienie osoby zdrowej, która była narażona na zakażenie, w celu zapobieżenia szerzeniu się chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych.

Wytyczne w sprawie postępowania z odpadami wytworzonymi przez osoby zdrowe objęte kwarantanną oraz osoby stosujące środki zapobiegawcze (wytyczne stosuje się dla całego gospodarstwa domowego):

  1. odpady powinny być segregowane i wrzucane do właściwych pojemników (papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, bioodpady, odpady zmieszane);

  2. maseczki, rękawiczki i inne środki ochronne stosowane przez osoby zdrowe powinny być uprzednio zebrane workach, które po zawiązaniu wrzucane są do pojemnika na odpady zmieszane.

 

Gospodarstwie odpadami na terenie tych nieruchomości odbywa się na tożsamych zasadach jak dotychczas, tj. obowiązują zasady selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, a ich odbiór przez firmę wywozową następuje w terminach zgodnych z harmonogramem na rok 2020 r.