Wyszukiwarka
Rozlicz PIT w Cieszynie
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.
Przekaż 1% w Cieszynie

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.

Oficjalna strona
Miasta Cieszyn:

Oficjalna strona Miasta Cieszyn

Strona zgodna z:
Valid XHTML 1.1

Cieszyńska Rada Młodych ds. Klimatu

Aktualności » Cieszyńska Rada Młodych ds. Klimatu

2019-11-22 13:16

Masz 18-29 lat? Chcesz mieć wpływ na to, jak rozwija się Twoje miasto? Chcesz, by było ono miastem przyjaznym dla klimatu i mieszkańca? Jeżeli tak, zostań członkiem Rady Młodych ds. Klimatu powoływanej przez Urząd Miasta Cieszyn w ramach międzynarodowego projektu EYES!

Cieszyńska Rada Młodych ds. Klimatu ma włączyć młodych mieszkańców miasta w jego działania na rzecz ochrony klimatu i adaptacji do zmian klimatu. W ramach prac Rady, członkowie będą mieli możliwość:

  • podnoszenia swojej WIEDZY i KOMPETENCJI poprzez udział w serii inspirujących wydarzeń: debat, warsztatów, wizyt studyjnych oraz spotkań z ekspertami specjalizującymi się w procesie niskoemisyjnej transformacji,
  • przedstawienia Urzędowi Miasta STANOWISKA i OPINII młodego pokolenia:
  • Jakie są jego największe obawy, jeżeli chodzi o sytuację klimatyczno-energetyczną miasta?
  • Jakie działania należy podjąć w obszarze wykorzystania energii, produkcji energii, transportu, ochrony powietrza, ochrony klimatu i adaptacji do zmian klimatu, aby w mieście żyło się dobrze i bezpiecznie?
  • Co zrobić, by zwiększyć wiedzę i zaangażowanie młodych w tworzenie i realizację polityki klimatyczno-energetycznej miasta?
  • Co zrobić, by chcieli oni zostać i pracować w Cieszynie?

Zostań członkiem Cieszyńskiej Rady Młodych ds. Klimatu i pomóż miastu stać się miejscem przyjaznym zarówno dla klimatu, jak i dla osób młodych chcących tu żyć i rozwijać swój potencjał.

Chęć członkowstwa w Radzie możesz zgłosić za pomocą poniższego formularza. Jego wypełnienie zajmie Ci dosłownie chwilę!

http://pnec.org.pl/pl/dzialalnosc/projektycat/683-zgloszenie-do-rady-mlodych-ds-klimatu-powolanej-przez-urzad-miasta-cieszyn

Pierwsze spotkanie Rady, podczas którego będzie można dowiedzieć się więcej na temat jej roli i zadań, odbędzie się w dniu 25 listopada 2019 r., w godz. 14:00 – 17:00, w budynku Urzędu Miasta Cieszyn (Sala Sesyjna). Chęć udziału w spotkaniu można zgłaszać również za pomocą powyższego formularza.