Wyszukiwarka
eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

Rozlicz PIT w Cieszynie
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.
Przekaż 1% w Cieszynie

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.

Oficjalna strona
Miasta Cieszyn:

Oficjalna strona Miasta Cieszyn

Deklaracja dostępności
Strona zgodna z:
Valid XHTML 1.1

Członkowie stowarzyszeń kominiarskich w trakcie prowadzonych przeglądów kominiarskich przeprowadzają inwentaryzację urządzeń grzewczych

Aktualności » Członkowie stowarzyszeń kominiarskich w trakcie prowadzonych przeglądów kominiarskich przeprowadzają inwentaryzację urządzeń grzewczych

2020-02-10 13:09

W ubiegłym roku w Rybniku zawarto porozumieniu o współpracy partnerskiej pomiędzy Województwem Śląskim, Korporacją Mistrzów Kominiarskich Województwa Śląskiego oraz Beskidzkim Cechem Kominiarzy w celu realizacji działań na rzecz poprawy jakości powietrza w województwie śląskim.

W ramach podpisanego porozumienia członkowie stowarzyszeń kominiarskich w trakcie prowadzonych przeglądów kominiarskich przeprowadzają inwentaryzację urządzeń grzewczych. Inwentaryzacja odbywa się metodą wywiadu bezpośredniego poprzez wypełnienie Formularza inwentaryzacji urządzeń grzewczych o mocy poniżej 1 MW w województwie śląskim. Kominiarze powinni posiadać identyfikator umieszczony w widocznym miejscu oraz kserokopię zawartego porozumienia o współpracy partnerskiej. Ponadto można sprawdzić, czy kominiarze posiadają certyfikaty i uprawnienia oraz czy są związani członkowstwem z organizacją kominiarską potwierdzającą ich kompetencje do realizacji zadania. Inwentaryzacja pozwoli między innymi na pozyskanie szczegółowych informacji na temat rodzaju i ilości instalacji służących do ogrzewania budynków. Analiza zebranych danych posłuży do podjęcia dalszych działań zmierzających do poprawy jakości środowiska, zwłaszcza w zakresie powietrza.