Wyszukiwarka
eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

Rozlicz PIT w Cieszynie
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.
Przekaż 1% w Cieszynie

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.

Oficjalna strona
Miasta Cieszyn:

Oficjalna strona Miasta Cieszyn

Deklaracja dostępności
Strona zgodna z:
Valid XHTML 1.1

Czy apele przekonają władze rządowe?

Aktualności » Czy apele przekonają władze rządowe?

2020-04-24 11:57

Apel o zniesienie obowiązkowej 14-dniowej kwarantanny dla pracowników transgranicznych kierują do władz rządowych kolejne osoby i stowarzyszenia. Są pierwsze reakcje władz wojewódzkich.

- W ostatnich dniach rozmawiałam z Wojewodą Janem Chrząszczem i mogę potwierdzić, że problem pracowników transgranicznych został dostrzeżony i jest dogłębnie analizowany wspólnie przez administracje rządową i władze Województwa Śląskiego. Decyzje mają zapaść w najbliższym czasie. Trzymam kciuki i apeluję o otwarcie granic dla pracowników, dla naszych mieszkańców - mówi Gabriela Staszkiewicz, Burmistrz Miasta Cieszyna.

Stowarzyszenie Samorządowe Ziemi Cieszyńskiej - w nawiązaniu do wystąpienia Samorządów Lokalnych Powiatu Cieszyńskiego z 26 marca - zwróciło się do premiera Mateusza Morawieckiego o ponowną analizę wprowadzonego obowiązku 14-dniowej kwarantanny dla osób, które przekraczają granice Rzeczypospolitej Polskiej w ramach wykonywania czynności zawodowych w Rzeczypospolitej Polskiej lub państwie sąsiadującym i przesłało opracowanie pn. „Społeczno-gospodarcze skutki zamknięcia polsko-czeskiej granicy dla pracowników transgranicznych w Euroregionie Śląsk Cieszyński w związku z pandemią COVID-19 - stan obecny i prognoza”.

- Pozwalamy sobie raz jeszcze zaznaczyć, że temat ten jest niezmiernie ważny dla całego polsko-czeskiego Euroregionu Śląsk Cieszyński, który przez ponad 20 lat efektywnie wspiera rozwój naszego pogranicza. Wyrażamy nadzieję, że załączony materiał, stanowiący próbę pokazania możliwych skutków negatywnego scenariusza rozwoju sytuacji pracowników transgranicznych, pozwoli na utwierdzenie się w przekonaniu, że sytuacja, w której się znaleźli, a także znalazło się południowe pogranicze naszego kraju, jest naprawdę poważna i wymaga pilnej, ponownej analizy, o którą prosimy i zabiegamy – podkreśla Bogdan Kasperek, dyrektor biura i sekretarz Euroregionu.

Także Starosta Cieszyński jest zaangażowany w otwarcie granicy dla ruchu pracowniczego. Wysłał Wojewodzie Śląskiemu obszerne opracowanie ukazujące liczby zatrudnionych polskich pracowników transgranicznych w Czechach oraz szczegółowo nakreślające problemy społeczne i ekonomiczne, wynikające z zamknięcia granic. Mieczysław Szczurek rozmawiał o niełatwej sytuacji pracowników transgranicznych bezpośrednio z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów.

Gorąco proszę i apeluję do władz w Warszawie, żeby zrozumiały trudną sytuację pracowników transgranicznych zamieszkujących na terenie naszego powiatu. Ważne jest, aby zdać sobie sprawę z tego, że licząc wraz z rodzinami, około 30% mieszkańców naszego powiatu jest w znacznym stopniu uzależnionych ekonomicznie od źródła zarobkowania w Republice Czeskiej – przyznaje Starosta.