Wyszukiwarka
eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

Rozlicz PIT w Cieszynie
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.
Przekaż 1% w Cieszynie

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.

Oficjalna strona
Miasta Cieszyn:

Oficjalna strona Miasta Cieszyn

Deklaracja dostępności
Strona zgodna z:
Valid XHTML 1.1

Elektroniczne znakowanie, sterylizacja lub kastracja zwierząt domowych dla mieszkańców Cieszyna z 50% dofinansowaniem kosztów zabiegu

Aktualności » Elektroniczne znakowanie, sterylizacja lub kastracja zwierząt domowych dla mieszkańców Cieszyna z 50% dofinansowaniem kosztów zabiegu

2020-07-17 08:44

27 lutego 2020 r. Rada Miejska Cieszyna przyjęła programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Cieszyn w 2020 roku.

W ramach zaplanowanych działań, mających na celu zapobieganie bezdomności zwierząt znalazły się zapisy dotyczące dopłat do zabiegów znakowania elektronicznego oraz sterylizacji i kastracji zwierząt.

Znakowanie psów i kotów za pomocą elektronicznego mikroprocesora oraz ich rejestracja w bazie danych zwierząt oznakowanych elektronicznie, a także zabiegi sterylizacji i kastracji psów i kotów są realizowane z 50% udziałem finansowym Gminy Cieszyn. Zabiegi  mogą być zrealizowane po przedłożeniu przez posiadacza zwierzęcia zlecenia, wydanego na jego wniosek przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Cieszynie. Do uzyskania dofinansowania do zabiegów sterylizacji lub kastracji psów i kotów uprawnieni są właściciele lub osoby, pod których opieką znajdują się zwierzęta, posiadający stałe lub tymczasowe zameldowanie na terenie Cieszyna, a psy i koty będące pod ich opieką zostały oznakowane elektronicznie i zarejestrowane w bazie danych zwierząt oznakowanych elektronicznie.

Z budżetu Gminy Cieszyn właściciel lub osoba, pod której opieką znajduje się zwierzę, może uzyskać dofinansowanie do oznakowania oraz sterylizacji lub kastracji maksymalnie dwóch zwierząt w danym roku kalendarzowym.

W bieżącym roku na dofinansowanie zabiegów weterynaryjnych, które mają zapobiegać bezdomności cieszyńskich zwierząt zaplanowano środki w wysokości 20 tysięcy zł.

Po zlecenia na zabiegi realizowane w ramach programu można zgłaszać się do Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Cieszynie, od dnia 20 lipca 2020 r. do wyczerpania kwoty przeznaczonej na realizację zadania.

Wnioski można pobrać ze strony internetowej Urzędu Miejskiego w Cieszynie lub bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Cieszynie (Ratusz, Rynek 1) lub w gabinetach weterynaryjnych, które podpisały z Gminą Cieszyn umowę na wykonywanie dofinansowywanych zabiegów, tj. :

1. Gab. Wet. VETMAR Marcin Goryczka, Cieszyn, ul. Hażlaska 4

2. Gab. Wet. HAVET Jarosław Hajek, Cieszyn, ul. Jaworowa 10

3. Gab. Wet. OLWET Aleksandra Leżańska, Cieszyn, ul. B. Chrobrego 25

4. Gab. Wet. NUMSEN Witold Pusz, Cieszyn, ul. J. Michejdy 2 – tylko znakowanie elektroniczne

5. Przychodnia Weterynaryjna G.Ramisz, P. Ramisz, Cieszyn, ul. Bielska 3

Więcej informacji

UCHWAŁA NR XVI/169/20 RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA

Wniosek o wydanie zlecenia na zabieg weterynaryjny (pokrycie 50% kosztu zabiegu z budżetu Gminy Cieszyn)