Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego

Organizacje pozarządowe » Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego

      Kompetencje Rady Działalności Pożytku Publicznego określone są ustawowo i obejmują m.in. takie zadania, jak: opiniowanie projektów strategii oraz uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery pożytku publicznego, wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji, zlecania im zadań publicznych, udzielanie pomocy w przypadku sporów pomiędzy organizacjami a administracją publiczną.

      W cieszyńskiej radzie działalności pożytku publicznego zasiadają zarówno pracownicy samorządowi, radni, jak i reprezentanci organizacji oraz podmiotów pozarządowych. Taki skład gwarantuje prezentowanie stanowisk i poglądów partnerów oraz możliwość wypracowywania porozumienia, które uwzględnia racje wszystkich stron.

      W piątek 1 lipca odbyło się pierwsze posiedzenie GRDPP w nowym składzie. W trakcie posiedzenia wybrano Przewodniczącą, Zastępcę oraz Sekretarza. Na przewodniczącą wybrano panią Halinę Bocheńską, na zastępcę przewodniczącej panią Janinę Cichomską, zaś Sekretarzem została pani Izabela Błaszczok.

Adres do kontaktu z członkami GRDPP: Urząd Miejski, Rynek 1, pokój 105, grdpp@um.cieszyn.pl


      W skład Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Cieszynie weszli:

 

Przedstawiciele organizacji pozarządowych, wytypowani na podstawie zgłoszenia:

 • Halina Bocheńska – Międzynarodowa Organizacja Soroptimist International Klub w Cieszynie,
 • Katarzyna Wiśniowska – Stowarzyszenie Kultury i Sportu „Anima Pro Activ”,
 • Mariusz Andrukiewicz – Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej „Być Razem”,
 • Mieczysław Prawdzik – Liga Ochrony Przyrody Oddział Powiatowy Cieszyn,
 • Marian Dembiniok – Stowarzyszenie „Wszechnica”,
 • Dorota Kania - Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych Hospicjum im. Łukasza Ewangelisty.

 

Przedstawiciele Gminy:

 • Małgorzata Węgierek – Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego,
 • Izabela Błaszczok – Wydział Kultury i Promocji Miasta Urzędu Miejskiego,
 • Robert Hubczyk – Wydział Sportu Urzędu Miejskiego,
 • Beata Cher- Kożdoń – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

 

Przedstawiciele Rady Miejskiej Cieszyna, wytypowani w drodze uchwały:

 • Irena Fluder-Kudzia
 • Czesław Banot.


Protokoły z posiedzeń, uchwały i kontakt do GRDPP można pobrać ze strony: BIP

Pliki do pobraniaRozmiarData
icoZarzadzenie_Nr_0050.329.2019.pdf50.43 KB2019-05-14 10:38
icoZarzadzenie_Nr_0050.125.2019_z_dnia_18_lutego_2019_roku.pdf52.93 KB2019-03-07 15:23
icoZarzadzenie_Nr_0050.375.2017_z_dnia_26_czerwca_2017.pdf

W sprawie zmiany składu Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Cieszynie

44.96 KB2018-01-23 09:37
icoZarzadzenie_nr_0050.0723.2016.pdf

z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany składu Gminnej Rady Działalnosci pożytku Publicznego w Cieszynie

309.47 KB2017-03-14 13:05
icoZarzadzenie_nr_0050.352.2016.pdf

z dnia 1 lipca 2016 roku w sprawie powołania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Cieszynie

155.41 KB2016-07-01 13:25
icoUchwala_nr_4_z_dnia_26_lipca_2016_r.pdf

w sprawie przyjęcia Regulaminu pracy Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Cieszynie na lata 2016-2019

44.67 KB2016-07-28 12:05
icoZalacznik_do_uchwaly_nr_4_z_26_lipca_2016_r.pdf

Regulamin pracy Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Cieszynie

321.02 KB2016-07-28 12:05