II Zastępca Burmistrza Miasta Cieszyna Przemysław Major

Urząd od środka » Władze Miasta » II Zastępca Burmistrza Miasta Cieszyna Przemysław Major

Do kompetencji II Zastępcy Burmistrza Miasta należy koordynowanie działalności w zakresie:

 • strategii i rozwoju miasta,
 • inwestycji miejskich,
 • zamówień publicznych,
 • pozyskiwania funduszy zewnętrznych,
 • gospodarki nieruchomościami,
 • ochrony środowiska i rolnictwa,
 • ochrony zdrowia,
 • geodezji, kartografii i katastru nieruchomości,
 • zarządu dróg,
 • gospodarki mieszkaniowej,
 • gospodarki komunalnej,
 • komunikacji miejskiej.

II Zastępcy Burmistrza Miasta podlegają:

 • Wydział Strategii i Rozwoju Miasta,
 • Wydział Zamówień Publicznych, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych,
 • Wydział Gospodarki Nieruchomościami,
 • Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa,
 • Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru Nieruchomości.

II Zastępca Burmistrza sprawuje nadzór nad miejską jednostką organizacyjną: Miejskim Zarządem Dróg.