III Festiwal Organizacji Pozarządowych

Aktualności »  III Festiwal Organizacji Pozarządowych

2019-04-29 08:47

Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego w Cieszynie,

Burmistrz Miasta Cieszyna

zaprasza do udziału

w  III Festiwalu Organizacji Pozarządowych

 

Festiwal odbędzie się 14 września (sobota) na Rynku w Cieszynie, w godzinach 12.00 – 18.00. Do udziału zapraszamy organizacje z terenu Miasta Cieszyna oraz Powiatu Cieszyńskiego. Celem imprezy jest prezentacja  potencjału lokalnych organizacji pozarządowych, promowanie ich różnorodności, oraz integracja  środowiska trzeciego sektora.

Organizacjom (stowarzyszeniom, fundacjom, klubom sportowym, spółdzielniom socjalnym itp.) zainteresowanym czynnym udziałem w Festiwalu zostaną udostępnione stoiska wystawiennicze, na których będzie można  zaprezentować swoje prace, wyroby, ulotki, plakaty i inne materiały promocyjne. Dodatkowo będzie możliwość prezentacji swojej działalności w ramach występów artystycznych, warsztatów, kącików tematycznych  itp.

Podmioty zainteresowane udziałem w Festiwalu oraz prezentacją swego dorobku  proszone są o dokonanie zgłoszenia do dnia 31 lipca 2019 roku poprzez  wypełnienie formularza zgłoszenia i dostarczenie go lub przesłanie  pocztą na adres: Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego w Cieszynie, Urząd Miejski,  ul. Rynek 1, 43-400 Cieszyn lub poprzez pocztę elektroniczną na adres: grdpp@um.cieszyn.pl

Liczba stoisk jest ograniczona i obowiązuje kolejność zgłoszeń.

Udział w Festiwalu jest nieodpłatny !

Szczegółowych informacji udzielają członkowie Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego, tel 33/4794346.

Informacja o festiwalu  i formularz zgłoszeniowy jest też do pobrania  pod adresem: www.um.cieszyn.pl w zakładce organizacje pozarządowe.