Wyszukiwarka
eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

Rozlicz PIT w Cieszynie
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.
Przekaż 1% w Cieszynie

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.

Oficjalna strona
Miasta Cieszyn:

Oficjalna strona Miasta Cieszyn

Deklaracja dostępności
Strona zgodna z:
Valid XHTML 1.1

Informacja Burmistrz Miasta Cieszyna

Aktualności » Informacja Burmistrz Miasta Cieszyna

2019-06-04 09:59

Po analizie dialogu przeprowadzonego w trakcie kilku spotkań z rodzicami Szkoły Podstawowej nr 4, jej nauczycielami, Radnymi Miasta Cieszyna oraz z innymi zainteresowanymi osobami, w oparciu o zgromadzone materiały organizacyjne, demograficzne i ekonomiczne odstąpiłam od koncepcji likwidacji Szkoły Podstawowej nr 4. Podjęłam ponadto decyzję o następujących krokach dotyczących publicznych szkół podstawowych w Cieszynie:

1. Wykonanie audytu od roku szkolnego 2019/2020 po reformie oświaty.

2. Opracowanie strategii rozwoju oświaty na podstawie wyników w/w audytu.

3. Rozszerzenie zadań CUW (Centrum Usług Wspólnych) między innymi poprzez obsługę publicznych szkół podstawowych.

4. Przeprowadzenie analizy możliwości i zasad tworzenia klas sportowych w następnych latach.

5. Optymalizacja wykorzystania wolnych pomieszczeń.

 

 

Burmistrz Miasta Cieszyna

Gabriela Staszkiewicz