Wyszukiwarka
eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

Rozlicz PIT w Cieszynie
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.
Przekaż 1% w Cieszynie

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.

Oficjalna strona
Miasta Cieszyn:

Oficjalna strona Miasta Cieszyn

Deklaracja dostępności
Strona zgodna z:
Valid XHTML 1.1

Informacja do złożonej oferty

Aktualności » Informacja do złożonej oferty

2020-06-24 12:47

Burmistrz Miasta Informuje, że w dniu 15 czerwca 2020 roku klub STELA Cieszyn złożył ofertę na realizację zadania publicznego pod nazwą: Organizacja obozu sportowego dla dzieci i młodzieży z programem profilaktycznym.

Na podstawie art 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz.U. z 2019, poz. 688 z późn zm.) w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego, tj. do dnia 30 czerwca 2020 roku, każdy może zgłaszać uwagi, do niniejszej oferty. Zastrzeżenia należy przesyłać w formie pisemnej, podpisane imieniem i nazwiskiem przez osobę wnoszącą, do Wydziału Kultury i Promocji Miasta Urzędu Miejskiego w Cieszynie, ul. Rynek 1, pokój nr 105 lub na e-maila: kultura2@um.cieszyn.pl