Wyszukiwarka
eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

Rozlicz PIT w Cieszynie
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.
Przekaż 1% w Cieszynie

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.

Oficjalna strona
Miasta Cieszyn:

Oficjalna strona Miasta Cieszyn

Deklaracja dostępności
Strona zgodna z:
Valid XHTML 1.1

Informacja dotycząca płatności w 2020 roku za użytkowanie wieczyste gruntu oraz opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntu.

Aktualności » Informacja dotycząca płatności w 2020 roku za użytkowanie wieczyste gruntu oraz opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntu.

2020-04-06 15:35
Uprzejmie informujemy Państwa, iż zgodnie z art. 15j, art.53 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw - termin płatności opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu i przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów za rok 2020  został przesunięty na dzień  30 czerwca 2020 r. 
Wpłaty można dokonywać na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Cieszynie. nr  25 1050 1083 1000 0001 0075 7897