Wyszukiwarka
eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

Rozlicz PIT w Cieszynie
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.
Przekaż 1% w Cieszynie

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.

Oficjalna strona
Miasta Cieszyn:

Oficjalna strona Miasta Cieszyn

Deklaracja dostępności
Strona zgodna z:
Valid XHTML 1.1

INFORMACJA O OSADACH ŚCIEKOWYCH Z OCZYSZCZALNI

Aktualności » INFORMACJA O OSADACH ŚCIEKOWYCH Z OCZYSZCZALNI

2020-07-03 12:09

W ostatnich tygodniach część mieszkańców zwróciła uwagę na pojawiający się okresowo nieprzyjemny zapach w okolicach oczyszczalni ścieków przy ul. Motokrosowej. Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o., który prowadzi oczyszczalnię, przedstawił następujące wyjaśnienia.

W przeszłości firma zewnętrzna, zgodnie z umową, odbierała i wywoziła osady z terenu oczyszczalni w sposób ciągły, tzn. codziennie w dni robocze. Osad wykorzystywany był do prac związanych z zamknięciem składowiska odpadów, zgodnie z decyzją Marszałka Województwa Śląskiego, która obowiązywała do 12 września 2019 r., później  nie została ona jednak przedłużona. Inne firmy odmówiły przyjęcia osadów z uwagi na wyczerpane limity, zgodnie z przyznanymi im pozwoleniami.

W związku z brakiem możliwości transportu osadów ściekowych do dotychczasowego odbiorcy osadów, podjęto decyzję o stosowaniu osadów w rolnictwie do uprawy roślin nieprzeznaczonych do spożycia i do produkcji pasz. Obecnie odbiór osadów ściekowych z oczyszczalni odbywa się okresowo po wykonaniu badań osadów i gruntów, na których mają być stosowane oraz dokonaniu wszelkich formalności z tym związanych.

W ostatnim czasie z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne tj. intensywne opady deszczu niemożliwy stał się odbiór osadów z oczyszczalni i wjazd z nimi na pola. Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o. podejmuje wszelkie możliwe działania w tym zakresie i przeprasza za uciążliwości zapachowe z tym związane, które potęguje parna i burzowa pogoda. Jednocześnie podejmowane są   starania neutralizacji zapachu i mamy nadzieję, że podjęte czynności pozwolą na zniwelowanie uciążliwości dla mieszkańców.

Równocześnie pragniemy Państwa zapewnić, że oczyszczalnia działa prawidłowo i dopuszczalne parametry w ściekach oczyszczonych odprowadzanych z oczyszczalni do rzeki Olzy nie są przekroczone. Umowa z dotychczasowym odbiorcą obowiązuje do końca 2020 r. W kolejnym postępowaniu przetargowym będziemy zabiegać o to, by odbiór osadów z oczyszczalni ponownie odbywał się w sposób ciągły.