Wyszukiwarka
eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

Rozlicz PIT w Cieszynie
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.
Przekaż 1% w Cieszynie

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.

Oficjalna strona
Miasta Cieszyn:

Oficjalna strona Miasta Cieszyn

Deklaracja dostępności
Strona zgodna z:
Valid XHTML 1.1

Informacja o wynikach konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna projektu uchwały w sprawie Programu współpracy gminy Cieszyn na rok 2020

Aktualności » Informacja o wynikach konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna projektu uchwały w sprawie Programu współpracy gminy Cieszyn na rok 2020

2019-10-14 10:34

Informacja o wynikach konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna projektu uchwały w sprawie Programu współpracy gminy Cieszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działającymi w zakresie pożytku publicznego na rok 2020

W ramach przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna w formie zbierania uwag i opinii w postaci papierowej oraz elektronicznej, w okresie od 20 września do 30 września 2019 roku, można było zgłaszać uwagi i opinie dotyczące projektu uchwały
w sprawie Programu współpracy gminy Cieszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działającymi w zakresie pożytku publicznego na rok 2020.

W okresie tym projekt uchwały dostępny był:

  • na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Cieszynie, w zakładce: Konsultacje,
  • na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Cieszynie, w zakładce: Aktualności,
  • na stronie internetowej Cieszyna, w zakładce: Aktualności.

W wydaniu Wiadomości Ratuszowych z 13 września 2019 roku opublikowane zostało Zarządzenie Nr 0050.598.2019 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 9 września 2019 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie uchwalenia Programu współpracy gminy Cieszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działającymi w zakresie pożytku publicznego na rok 2020, a także informacja o konsultacjach.

Uwagi i opinie można było złożyć w formie:

  • elektronicznej, przesyłając wypełniony formularz konsultacyjny na adres: poczta@mops.cieszyn.pl
  • papierowej, składając wypełniony formularz konsultacyjny w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Cieszynie.

W wyznaczonym terminie wpłynęła 1 opinia w sprawie ww. projektu uchwały.

Pani Renata Franek wnioskowała o umieszczenie w projekcie Programu współpracy dodatkowych zapisów do obszaru przedmiotowego: Ratownictwo i ochrona ludności – pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych.

Warto dodać, że wydział Urzędu Miejskiego w Cieszynie, odpowiedzialny za koordynację przedmiotowego obszaru, postanowił utrzymać dotychczasowe zapisy (korespondencja mailowa z MCZK podczas tworzenia projektu Programu współpracy).

 

Cieszyn, 9 października 2019 r.