Wyszukiwarka
eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

Rozlicz PIT w Cieszynie
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.
Przekaż 1% w Cieszynie

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.

Oficjalna strona
Miasta Cieszyn:

Oficjalna strona Miasta Cieszyn

Deklaracja dostępności
Strona zgodna z:
Valid XHTML 1.1

Informacja o wynikach konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna

Aktualności » Informacja o wynikach konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna

2020-01-28 13:40

Informacja o wynikach konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna projektu uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia

W ramach przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna w formie zbierania uwag i opinii w postaci papierowej oraz elektronicznej, w okresie od 10 do 20 stycznia  2020 roku, można było zgłaszać uwagi i opinie dotyczące projektu uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia.

W okresie tym projekt uchwały dostępny był:

  • na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Cieszynie,
  • na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Cieszynie,
  • na stronie internetowej Cieszyna.

W wydaniu Wiadomości Ratuszowych z 3 stycznia 2020 roku opublikowane zostało Zarządzenie Nr 0050.899.2019 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 23 grudnia 2019 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna projektu uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, a także informacja o konsultacjach.

Uwagi i opinie można było złożyć w formie:

  • elektronicznej, przesyłając wypełniony formularz konsultacyjny na adres: poczta@mops.cieszyn.pl
  • papierowej, składając wypełniony formularz konsultacyjny w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Cieszynie.

W wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna uwaga ani opinia w sprawie ww. projektu uchwały.

 

Cieszyn, 27 stycznia 2020 r.