Informacja podsumowująca przebieg konsultacji społecznych

Aktualności » Informacja podsumowująca przebieg konsultacji społecznych

2019-06-19 09:18

  

Informacja podsumowująca przebieg konsultacji społecznych

z mieszkańcami Cieszyna dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna

w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego Miasta Cieszyna

 

 

forma konsultacji: zbieranie uwag i opinii w postaci papierowej oraz elektronicznej

 

W ramach przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna w formie zbierania uwag i opinii w postaci papierowej oraz elektronicznej z wykorzystaniem formularza elektronicznego, w okresie od dnia 31 maja 2019 r. do dnia 10 czerwca 2019 r., można było zgłaszać uwagi i opinie dotyczące projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego Miasta Cieszyna.

 

W okresie tym projekt był dostępny:

- na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Cieszynie (bip.um.cieszyn.pl) w zakładce: Konsultacje,

- na stronie internetowej Cieszyna (cieszyn.pl) w zakładce: Relacje z imprez/Artykuły/Komunikaty,

- na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Cieszyn (um.cieszyn.pl) w zakładce: Aktualności,

- w siedzibie Urzędu Miejskiego w Cieszynie, Rynek 1 (Ratusz), pok. 126, I piętro, w godzinach pracy urzędu.

 

Uwagi i opinie można było złożyć w postaci:

- elektronicznej, z wykorzystaniem formularza elektronicznego przesłanego na adres: rdg@um.cieszyn.pl,

- papierowej, złożonej w biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Cieszynie, Rynek 1 (Ratusz).

 

 

W wyznaczonym terminie do Urzędu Miejskiego w Cieszynie nie wpłynęła żadna uwaga ani pisemna opinia w sprawie ww. projektu uchwały.

 

 

 

Cieszyn, dnia 11 czerwca 2019 r.