Wyszukiwarka
Rozlicz PIT w Cieszynie
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.
Przekaż 1% w Cieszynie

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.

Oficjalna strona
Miasta Cieszyn:

Oficjalna strona Miasta Cieszyn

Strona zgodna z:
Valid XHTML 1.1

Jacek Bąk nowym Komendantem Straży Miejskiej w Cieszynie

Aktualności » Jacek Bąk nowym Komendantem Straży Miejskiej w Cieszynie

2019-12-17 08:23

Jacek Bąk wygrał konkurs na Komendanta Straży Miejskiej w Cieszynie. Swoje obowiązki zacznie pełnić od stycznia 2020 r.

- Przed nowym komendantem sporo wyzwań ale i mam nadzieję satysfakcji ze służby w naszym mieście – mówi Gabriela Staszkiewicz, Burmistrz Miasta Cieszyna.

Kilka słów o nowym komendancie:

Od 1991 roku  związany jest z policją i właśnie nadszedł czas na zakończenie służby. Od 2015 roku był Komendantem Powiatowym Policji w Cieszynie, a wcześniej zastępcą komendanta cieszyńskiej policji, Komendantem Komisariatu Policji w Skoczowie oraz pracował na wielu stanowiskach kierowniczych i wykonawczych. Prywatnie jest mężem i ojcem dwóch dorosłych synów.

- Czuję się nadal osobą młodą, pełną energii i chęci do pracy. Aplikowałem na stanowisko Komendanta Straży Miejskiej w Cieszynie, gdyż chcę wykorzystać swoją wiedzę, umiejętności i doświadczenie dla lokalnej społeczności miasta Cieszyna. Przez lata pracy poznałem to miasto i pokochałem – przyznaje Jacek Bąk i dodaje: - Chcąc przybliżyć swoją osobę mieszkańcom Cieszyna i funkcjonariuszom Straży Miejskiej w Cieszynie chciałbym powiedzieć, iż wraz z policjantami  i pracownikami cieszyńskiej policji przeżyłem wiele ciekawych doświadczeń zawodowych. To tutaj miałem okazję wielokrotnie dowodzić zabezpieczeniami imprez masowych takich jak Puchar Świata w skokach narciarskich w Wiśle, wyścig kolarski Tour de Pologne, czy Rajdy Barbórki. Nadzorowałem także wiele zdarzeń kryminalnych o najcięższym ciężarze gatunkowym jak np. prace przy zabójstwie chłopca znalezionego w stawie na Gułdowach.

Jacek Bąk przyznaje: Po zakończeniu procedury naboru założę nieco inny mundur, niemniej jednak nadal chce być otwarty na wszelkie pomysły, które pozwolą Straży Miejskiej w Cieszynie być profesjonalną służbą. Moim zamierzeniem jest, aby Straż Miejska w Cieszynie w  pracy akcentowała swoją służebną rolę wobec mieszkańców i turystów, ale tam gdzie to będzie konieczne egzekwowała prawo czyniąc Cieszyn miastem wygodnym do życia. Będę dążył do tego, aby funkcjonariusze Straży byli wysoko oceniani przez społeczność lokalną.

Zawsze dbałem o dobre relacje międzyludzkie dlatego też zależy mi na wypracowaniu takich relacji z funkcjonariuszami i pracownikami Straży Miejskiej. Sam uważam się za pracowitego, wobec czego z pracowitymi jest mi łatwiej się porozumieć. Zawsze wysoko ceniłem  pracę funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Cieszynie  i chcę, aby tak pozostało, abyśmy razem byli szanowanym ogniwem miasta.