Jak można wpływać na plan inwestycji miejskich

Inwestycje miejskie » Jak można wpływać na plan inwestycji miejskich

Jak możesz wpływać na planowanie miejskich inwestycji?

 

      Zapoznaj się z listą planowanych miejskich inwestycji.

      Jeżeli uważasz, że ich kolejność jest niewłaściwa lub powinna być uzupełniona o jakąś nową inwestycję lub też uważasz, że jakaś inwestycja nie jest potrzebna, przedstaw swoją propozycję burmistrzowi lub radnemu miasta. W tym celu możesz skorzystać m. in. z następujących form komunikacji:

  • Spotkanie z burmistrzem, jego zastępcą, sekretarzem lub skarbnikiem miasta w ramach wtorkowego przyjmowania stron.
  • Spotkanie z radnym w ramach dyżurów prowadzonych w każdym tygodniu przez radnych.
  • Spotkanie z burmistrzem lub radnym w ramach organizowanych spotkań z mieszkańcami.
  • List skierowany do Urzędu Miasta z opisem swoich propozycji i wskazaniem swoich danych kontaktowych.

 

      Możesz też przedstawiać swoje propozycje korzystając z:

  • Procedury zgłaszania projektów do budżetu obywatelskiego, a następnie głosowania za konkretnymi propozycjami.
  • Procedury zgłaszania przez mieszkańców swoich wniosków do budżetu miasta w terminie do 31 sierpnia roku poprzedzającego rok budżetowy.

 

      Pamiętaj, że przedstawiona lista planowanych inwestycji ma charakter wieloletniego planu, co oznacza, że kolejne zadania realizowane są w miarę możliwości finansowych miasta.

      Pamiętaj, że realizacja inwestycji w danym roku zależy najczęściej od tego, czy zostaną one zapisane w budżecie miasta. Stąd warto, aby propozycje na kolejny rok zgłaszać do końca sierpnia obecnego roku.