Komunikacja miejska

Zasady korzystania z komunikacji miejskiej w Cieszynie

Skończył się okres przejściowy w sposobie korzystania z cieszyńskiej komunikacji miejskiej. Od 1 lipca 2019 r. nie można już kupić biletów papierowych. Wszyscy, którzy posiadają zakupione przed tym terminem bilety, będą je mogli wykorzystać do końca grudnia 2019 r. W tym okresie w każdym autobusie będzie dostępny jeden kasownik, w którym będzie można skasować tradycyjne bilety.

Skończyła się również dystrybucja biletów miesięcznych papierowych. Aktualnie wszystkie rodzaje biletów okresowych są dostępne tylko w postaci elektronicznej w ramach karty miejskiej, a niektóre również w ramach aplikacji moBilet na telefonach komórkowych.

Zgodnie z Regulaminem przewozu osób w komunikacji miejskiej w Cieszynie, który obowiązuje od 1 lipca 2019 r., pasażer może odbyć przejazd autobusem na podstawie:

 • biletu okresowego zapisanego na karcie miejskiej,
 • biletu okresowego zakupionego przez telefon komórkowy za pomocą aplikacji,
 • e-biletu (jednorazowy bilet w postaci elektronicznej opłacony ze środków elektronicznej portmonetki na karcie miejskiej, jednorazowy bilet w postaci elektronicznej zakupiony w kasowniku elektronicznym za pomocą karty płatniczej zbliżeniowej Mastercard lub Visa lub za pomocą telefonu z funkcją NFC, a także bilet w postaci elektronicznej zakupiony za pomocą aplikacji moBilet w telefonie komórkowym),
 • biletu papierowego (tylko do 31 grudnia 2019 r.),
 • paragonu potwierdzającego opłacenie przejazdu u kierowcy,
 • uprawnienia do przejazdów bezpłatnych zapisanego na karcie miejskiej,
 • uprawnienia do przejazdów ulgowych w wysokości 100% zapisanego na karcie miejskiej,
 • dokumentu wskazanego w cenniku lub innych przepisach prawnych uprawniającego do przejazdów bezpłatnych albo  ulgowych w wysokości 100%.

Ważne zmiany

 1. Osoby, które ukończyły 70 lat, a także osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym i ich opiekunowie mogą wykonywać przejazdy autobusem w strefie Cieszyn-Cieszyn w sposób dotychczasowy – mają przejazdy bezpłatne i nie muszą posiadać karty miejskiej. Muszą natomiast mieć dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnienia do przejazdów bezpłatnych i je okazać w trakcie kontroli.
 2. Wolontariusze, którzy do tej pory posiadali uprawnienie do bezpłatnych przejazdów w strefie Cieszyn-Cieszyn, posiadają dalej to uprawnienie, ale pod warunkiem korzystania z karty miejskiej.
 3. W celu skorzystania z ulgi w wysokości 50% nie ma obowiązku posiadania karty miejskiej. Bilety ulgowe można zakupić za pomocą karty bankowej, za pomocą aplikacji MoBilet oraz opłacić przejazd u kierowcy. W takim przypadku konieczne jest okazanie kontrolerowi dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnienia do przejazdów ulgowych. Takie rozwiązanie pozwala na korzystanie z ulgi przez mieszkańców, którzy sporadycznie korzystać będą z komunikacji, ale również przez osoby przyjezdne.
 4. Osoby, które ukończyły 60 lat i pobierają świadczenie pielęgnacyjne ze względu na opiekę nad osobą niepełnosprawną, uzyskały uprawnienie do ulgi w wysokości 50% w strefie Cieszyn-Cieszyn.

Ważna informacja dla osób korzystających z biletu okresowego

 1. Pasażerowie, którzy wykonują przejazd na podstawie biletu okresowego zapisanego na karcie miejskiej zobowiązani są do zarejestrowania przejazdu w kasowniku. Niezarejestrowanie przejazdu uznaje się za przejazd bez ważnego bilet.
 2. Rejestracja wyjścia z autobusu w kasowniku elektronicznym nie jest obowiązkowa w przypadku przejazdu na podstawie biletu okresowego zapisanego na karcie miejskiej.

Karty miejskie

Form opłacania przejazdu jest wiele, to jednak zachęcamy do posiadania karty miejskiej. Może ją uzyskać każdy, kto złoży wniosek o jej wydanie. Mieszkańcy Cieszyna oraz miejscowości położonych na terenie gmin Hażlach i Zebrzydowice otrzymują taką kartę za darmo. Wszyscy pozostali zainteresowani muszą uiścić opłatę za jej wydanie w wysokości 20 zł.

Wniosek o wydanie karty miejskiej można wypełnić i złożyć w kasie w budynku Dworca Cieszyn, przy ul. Hajduka 10, jak również poprzez wypełnienie formularza elektronicznego na stronie internetowej https://ebilet.zgk.cieszyn.pl/. Odbiór karty miejskiej może nastąpić tylko w kasie w budynku dworca. Wniosek o wydanie karty miejskiej dla dziecka, które jeszcze nie ukończyło 16 lat, składa rodzic lub opiekun prawny. W takim przypadku kartę może odebrać również tylko rodzic lub opiekun prawny. Kasa dworca jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-17.00, tel. 334866102.

Dla osób zastanawiających się nad potrzebą posiadania karty miejskiej poniżej przedstawiamy kilka podpowiedzi.

 • Jeżeli chcesz korzystać z biletu okresowego (7-dniowego, 14-dniowego, 30-dniowego, semestralnego lub wakacyjnego zwykłego lub promocyjnego), musisz uzyskać kartę miejską (nie ma już biletów miesięcznych papierowych, ale wybrane bilety okresowe są dostępne w ramach aplikacji moBilet na telefonie komórkowym).
 • Jeżeli nie masz biletu okresowego, a chcesz korzystać z promocji w postaci tzw. „biletu przesiadkowego” (jedna opłata za przejazdy dwoma autobusami, pod warunkiem przesiadki z jednego autobusu do drugiego w ciągu 20 minut), musisz uzyskać kartę miejską.
 • Jeżeli nie masz biletu okresowego, a zdarzają się dni, w których podróżujesz kilka razy  autobusami, musisz uzyskać kartę miejską, aby korzystać z tzw. limitu dziennego.
 • Karta miejska daje możliwość szybkiego zakupu e-biletu, w przeciwieństwie do zakupu e-biletu za pomocą karty płatniczej zbliżeniowej lub opłacenia przejazdu u kierowcy (zgodnie z Regulaminem kierowcy należy przekazać odliczoną gotówkę).
 • Za pomocą karty miejskiej kupuje się tańsze bilety niż u kierowcy.

Kasowniki elektroniczne

Każdy autobus komunikacji miejskiej wyposażony jest w trzy kasowniki, które służą do obsługi biletów elektronicznych zapisywanych na karcie miejskiej. Jeden z nich, w kolorze żółtym, oznaczony logo Mastercard i Visa, umożliwia dodatkowo zakup e-biletu za pomocą karty bankowej z funkcją płatności zbliżeniowych (Mastercard lub Visa) lub za pomocą telefonu z funkcją NFC.

Rozkłady jazdy autobusów

1. aplikacja MyBus

Zachęcamy do korzystania z aplikacji MyBus, której zadaniem jest udostępnianie informacji o rozkładach jazdy komunikacji miejskiej (dostępna jest na telefony z systemami Android oraz iOS).  Obie wersje mają ułatwienia dla osób niewidomych, jednak aplikacja na Androida, po uruchomieniu trybu dla niedowidzących, podaje odległość od najbliższego przystanku, rozpoznaje, w obszarze jakiego przystanku osoba się znajduje oraz podaje informacje o odjazdach autobusów z tego przystanku.

Umożliwia ona również uzyskanie informacji o rozkładach jazdy w komunikacji ponadlokalnej – w zakresie wszystkich przystanków na liniach komunikacyjnych, dla których początkowym lub końcowym przystankiem jest Dworzec Cieszyn (czyli można sprawdzić, w jaki sposób np. dojechać z Cieszyna do Strumienia, jak również jak dojechać ze Strumienia do Cieszyna). Niestety, z powodu niekorzystania z Dworca Cieszyn przez przewoźnika obsługującego linie na trasie Cieszyn – Ustroń – Wisła – Istebna, w aplikacji nie ma rozkładów jazdy na tych liniach.

 

2. Internet

Rozkłady jazdy autobusów cieszyńskiej komunikacji miejskiej dostępne są również na stronie internetowej http://rozklad.zgk.cieszyn.pl/, a rozkłady jazdy wszystkich przewoźników korzystających z Dworca Cieszyn, w tym przewoźników kolejowych, dostępne są na stronie http://dworzec.um.cieszyn.pl/.

Regulamin i cennik

 

 

Arkadiusz Skowroński, Wydział Strategii i Rozwoju Miasta