Komunikat nr 1 Sądu Konkursowego w sprawie oceny prac konkursowych Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego

Sprawy Miasta » Zintegrowany Węzeł Przesiadkowy » Komunikat nr 1 Sądu Konkursowego w sprawie oceny prac konkursowych Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego

      W ramach ogłoszonego w dniu 27 stycznia 2014 roku konkursu na opracowanie urbanistyczno-architektonicznej koncepcji zintegrowanego węzła przesiadkowego w Cieszynie w wyznaczonym terminie, tj. do godziny 12:00 w dniu 24 lutego 2014 roku, zostało złożonych 12 prac konkursowych.

      Prace zostały zaopatrzone w numery wg kolejności wpływu.

      Sąd konkursowy dokonał oceny wszystkich prac. Poszczególne prace uzyskały następujące liczby punktów:

Nr pracy nadany według kolejności wpływu Kod pracy Liczba punktów
1 278252 77,16
2 771401 68,70
3 110208 75,50
4 242852 99,35
5 199104 62,23
6 111339 75,06
7 123123 85,37
8 752149 62,37
9 357112 82,94
10 266044 79,98
11 114423 78,91
12 557483 63,89

 

      Zgodnie z pkt. 9.4. Regulaminu Konkursu w dniu 12 marca 2014 roku o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Cieszynie, Rynek 1 (Ratusz), sala nr 13, odbędzie się publiczna identyfikacja autorów prac konkursowych poprzez otwarcie kopert z danymi autorów. Po ujawnieniu autorów prac członkowie Sądu Konkursowego dokonają sprawdzenia spełnienia przez wykonawców prac warunków opisanych w pkt. 7 Regulaminu.

Przewodniczący Sądu Konkursowego
Bronisław Nowak